Tijdlijn

Timeline

2022
01 / 09 / 2022
2021
01 / 08 / 2021

Expojaar IBA Parkstad

In de zomer van 2021 start het expojaar van IBA Parkstad, dat ruim een jaar zal lopen. Tijdens deze Expo presenteert IBA de reeds gerealiseerde projecten of projecten die in realisatie zijn. Dit gaat gepaard met activiteiten voor bewoners en bezoekers van de streek. Daarnaast wordt ook het internationale vakpubliek aangesproken met twee congressen.

2020
07 / 05 / 2020

Uitstel IBA-Expojaar

De gevolgen van de Covid-19 pandemie zijn groot. Iedereen heeft ermee te maken en door de crisis ontstaan veel onzekerheden en beperkingen. De gevolgen van de coronacrisis raken ook IBA Parkstad. Omdat evenementen en activiteiten kunnen niet worden voorbereid en/of georganiseerd, wordt twee maanden van tevoren besloten het Expojaar met een jaar uit te stellen.

13 / 02 / 2020

Dag van de stad

De organisatie van ‘De dag van de stad’ heeft besloten dat dit prestigieuze congres op 26 oktober 2020 naar Heerlen komt op initiatief van gemeente Heerlen en IBA Parkstad en ondersteund door Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad. Het houdt in dat er in oktober maar liefst 2000 toonaangevende professionals op het gebied van stedelijke ontwikkeling naar Heerlen zullen komen, om te leren en zich te laten inspireren door verhalen en praktijkvoorbeelden. “Het is fantastisch dat de landelijke jury ziet dat hier in Heerlen zoveel bijzonders gebeurt en daarom kiest voor Heerlen. En dat we door dit congres onze bijzondere stad ook kunnen laten zien aan professionals uit het hele land. Tijdens het expojaar van IBA Parkstad. Een mooi momentum voor de stad én de regio.”, stelt burgemeester Roemer.

 

Door de coronapandemie is Dag van de Stad 2020 een jaar uitgesteld. De Dag van de Stad zal in 2021 alsnog in Heerlen plaatsvinden. Op 18 december 2020 vindt vooruitlopend daarop het online 24-uur-stadmaken event plaats.

23 / 01 / 2020

Opening nieuw kantoor IBA Parkstad

Met de opening van een nieuw kantoor neemt IBA Parkstad haar intrek in een van haar eigen projecten. Het voormalige Rabobank-kantoor in het centrum van Heerlen is opgeknapt en biedt een veel zichtbaardere locatie voor het IBA-infocentrum. De inrichting van het vorige kantoor is volledig hergebruikt op de nieuwe locatie. Met de opening is bovendien het eerste deel gerealiseerd van het grotere Central Park-project.

2019
01 / 10 / 2019

Dutch Design Week

Van 19 tot en met 27 oktober vond in Eindhoven de Dutch Design Week plaats. IBA Parkstad presenteerde in deze week de expositie RE+MINE waar in een inspirerende omgeving verschillende projecten te zien zijn. Elk project toont een visie op circulariteit en hoe deze in het project verankerd is. Na afloop van de Dutch Design Week wordt de tentoonstelling ook in het IBA-infocentrum gepresenteerd.

2018
31 / 08 / 2018

Limburgse regiodeal voor een duurzamer en toekomstbestendig Parkstad

Op 18 april is het Limburgs Aanbod aan het Kabinet Rutte III gepresenteerd. Naast de verduurzaming van het chemiecluster Chemelot en de gebouwde omgeving, is de transformatie van de regio Parkstad een van de drie pijlers in deze investeringsagenda. De ambitie is om door middel van een integrale en wijkgerichte aanpak, de komende jaren een extra kwaliteitsimpuls te geven aan de regio. Dit met een brede coalitie van publieke en private partijen uit de regio Parkstad. Er is een rijksbijdrage van 40 miljoen euro toegekend en een verdere versterking van de strategische samenwerking met de rijksoverheid.

05 / 03 / 2018

Eerste Informatiemarkt IBA Parkstad

IBA Parkstad kijkt terug op een geslaagde informatiemarkt. De projecten presenteerden op 5 en 6 maart de stand van zaken in de kerk van Kunrade. Tijdens de twee informatiedagen bezochten ruim 700 bezoekers de markt, waaronder ook de Minister van Binnenlandse Zaken. Daarnaast geeft de terugkerende informatiemarkt bewoners, ondernemers en professionals een blik op de toekomst van de regio Parkstad.

2017
01 / 01 / 2017

Tussenpresentatie IBA Parkstad

De IBA-organisatie heeft een tussenbalans opgemaakt van de afgelopen jaren en dit vertaalt in een tussenverslag, waarmee de richting voor de komende jaren kan worden vastgelegd.

 

2016
24 / 06 / 2016

Presentatie Uitvoeringsprogramma 2016-2020

Op 24 juni 2016 werd het ambitieuze Uitvoeringsprogramma 2016-2020 gepresenteerd. Hierin staan de 50 IBA-projecten beschreven waarin in de komende jaren gewerkt zal worden. Tevens vond in dat weekend het bruisende IBA Festival plaats in het Columbus Earth Theater.

2015
19 / 09 / 2015

IBA meets IBA Parkstad

Hoe ziet de toekomst van Parkstad Limburg eruit volgens IBA? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling IBA Meets IBA Parkstad, die loopt van 19 september tot 15 november in Schunck. De tentoonstelling laat zien hoe de aanpak van IBA (Internationale Bau Ausstellung) toepasbaar is op Parkstad aan de hand van voorbeelden. IBA is een integrale aanpak die zich over 100 jaar heeft ontwikkeld voor gebieden die moeten en willen veranderen.

19 / 06 / 2015

IBA Handboek

IBA Parkstad heeft de hele regio Parkstad ondergebracht in één grote analyse. Daarbij is de geschiedenis van alles wat gebouwd is in de verschillende gemeenten uitvoerig bestudeerd: we zien op foto’s en landkaarten hoe Parkstad is ontstaan, en IBA-curator Jo Coenen geeft met behulp van zijn staf ook aan wat er in de verschillende delen van Parkstad zou moeten veranderen. Dat loopt uiteen van het beleefbaar maken van het Land van Kalk tot beschermen en versterken van de mijnkolonieën in Landgraaf, het vergroenen van de leefomgeving in samenwerking met bewoners en het versterken van het centrum van Heerlen, het centrum van Parkstad.

17 / 04 / 2015

Presentatie eerste lichting IBA kandidaten

IBA Parkstad met 39 Kandidaat-projecten naar volgende fase.

Onder grote belangstelling is de volgende fase van IBA Parkstad ingeluid in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Curator-directeur Jo Coenen presenteerde er de maar liefst 39 Kandidaat-projecten waarmee IBA Parkstad de volgende fase ingaat. Hij introduceerde bovendien een nieuwe categorie in het IBA kwalificatieproces. Samen met 87 indieners van zogenaamde Attention-projecten wil hij onderzoeken of hun project op een of andere wijze aan de lijst van Kandidaat-projecten kan worden toegevoegd. In december 2014 werd al bekend dat het aantal inzendingen van 293 in de Open Oproep indrukwekkend was. ‘Ik ben zeer verheugd over de overweldigende betrokkenheid en de grote hoeveelheid inspirerende inzendingen. Parkstad toont hiermee ambitie en ondernemingsdrift. Dat is een essentiële schakel, waarmee we het verschil kunnen maken’, aldus Coenen.

2014
27 / 06 / 2014

Eerste IBA Open Oproep om projecten gestart

De toekomst van Parkstad is geopend! Het startsein van de eerste IBA Open Oproep voor projecten is op 27 juni gegeven door de kersverse directeur van IBA Parkstad. Met deze eerste Open Oproep zoekt IBA Parkstad naar buitengewone ideeën en actieve mensen. Iedereen die wil helpen de toekomst van Parkstad vorm te geven kan tot 1 november 2014 kleine of grote projectvoorstellen of projectideeën indienen.

2013
28 / 10 / 2013

Parkstad krijgt eerste volwaardige IBA buiten Duitsland

De afzonderlijke raden van alle Parkstadgemeenten en de Parkstadraad kiezen voor een Internationale Bau Ausstellung in Parkstad. IBA Parkstad is de eerste volwaardige niet Duitse IBA en duurt tot en met 2020. Bestuurders van de Parkstadgemeenten en van Provincie Limburg, tekenen hiervoor de Samenwerkingsovereenkomst. “Want IBA doen we samen” gaf gedeputeerde Patrick van der Broeck aan. Deze overeenkomst maakt de weg vrij om 45 miljoen euro te investeren in de ontwikkeling van IBA Parkstad als er kwalitatief voldoende IBA-waardige projecten zich kwalificeren.

 

18 / 02 / 2013

Raads- en statenconferentie over IBA Parkstad

Raadsleden van de Parkstad gemeenten en statenleden van de provincie Limburg spreken over hoe IBA Parkstad er kan komen. Wie betaalt de IBA? Hoe ziet de organisatie eruit? Wie stuurt IBA Parkstad aan? De beginselen van een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor een IBA in Parkstad worden besproken op de thema’s Inhoud, Financiën, Governance en Organisatie.

2012
01 / 10 / 2012

Raads- en statenleden worden geïnformeerd over de IBA

Zo’n honderdvijftig raads- en statenleden komen bij elkaar om zich te laten informeren over wat de keuze voor een IBA voor Parkstad zal betekenen. Parkstadbestuurders Barry Braeken en Andy Dritty worden in hun uitleg bijgestaan door Herr Reimar Molitor, lid van de IBA ‘Expertenrat’ en ervaringsdeskundige op het gebied van de IBA. Aan het eind van de avond wordt het IBA boek 1.0 uitgereikt. Het boek bevat uitleg over de IBA en de thema’s van IBA Parkstad.

19 / 09 / 2012

Eerste officiële stap op weg naar IBA Parkstad

Gedeputeerde Staten van Limburg, de colleges van de acht Parkstadgemeenten en het Parkstadbestuur stemmen half september in met de Intentieovereenkomst IBA ParkStad 2020. Daarin spreken de overheden af dat zij komende maanden een Samenwerkingsovereenkomst opstellen.

23 / 05 / 2012

IBA Parkstad enthousiast ontvangen in Duits IBA netwerk

Op 22 en 23 mei presenteerde Peter Bertholet, directeur van Parkstad, de plannen voor IBA Parkstad in een werkbijeenkomst – een zogenoemd ‘IBA Labor’ – in Apolda. De presentatie vindt plaats in goed gezelschap: ook vertegenwoordigers van de IBA’s Hamburg, Basel, Heidelberg, Berlijn en Thüringen zijn present. Ook de Provincie Limburg is in Apolda vertegenwoordigd. De plannen voor een IBA in Parkstad Limburg worden enthousiast ontvangen in dit Duitse IBA-meets-IBA kennisnetwerk, dat ook de kwaliteit van IBA’s bewaakt.

07 / 05 / 2012

Rijksoverheid wil helpen IBA binnenboord te halen

Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse zaken tekent een convenant met de provincie Limburg. De rijksoverheid biedt een helpende hand bij het vinden van oplossingen voor bevolkingskrimp. Niet met geld, maar het Rijk wil faciliteren de problemen rond krimp aan te pakken. De IBA kan daar een belangrijke rol in spelen.

2011
01 / 12 / 2011

Alliantiefabriek IBA Parkstad, droom én daad

De transformatie van Parkstad vraagt om ondernemerschap, ambitie en frisse ideeën. Maar vooral om concrete bestaande en nieuwe projecten waarmee vandaag al zichtbaar wordt dat Parkstad verandert. Daarom organiseert Parkstad een Alliantiefabriek waar ruim 80 ondernemers, creatievelingen, maatschappelijke organisaties en bestuurders, 13 allianties smeden.

29 / 07 / 2011

IBA Open van start

In het Parkstad Theater Heerlen gaat op 29 juni IBA-Open van start. Een gebeurtenis die voor de regio van grote betekenis kan gaan worden. De IBA is mogelijk hét instrument om de economische achterstand en bevolkingskrimp in de regio Parkstad concreet aan te kunnen pakken.

29 / 07 / 2011

IBA Open van start

In het Parkstad Theater Heerlen gaat op 29 juni IBA-Open van start. Een gebeurtenis die voor de regio van grote betekenis kan gaan worden. De IBA is mogelijk hét instrument om de economische achterstand en bevolkingskrimp in de regio Parkstad concreet aan te kunnen pakken.