IBA eindboek

  • De toekomst van de regio
  • Het IBA eindboek bevat inspirerende projecten van o.a. Francine Houben, Piet Oudolf, MaurerUnited Architects en LOLA Landscape Architects

De internationale Bauausstellung, ofwel IBA, wordt voor het eerst in haar historie buiten Duitsland gehouden, in in de zuidoostelijk gelegen regio Parkstad-Limburg. Wat begon als een tentoonstelling voor de moderne bouw in 1901, ontwikkelde zich tot een stedenbouwkundig instrument met vaak een krachtige impuls aan lokale economie, ruimte én samenleving.

In 2014 ging IBA Parkstad van start. Door soms fijnmazige, soms ingrijpende stedelijke en landelijke ingrepen, werd de transformatie van dit gebied versneld en de samenhang van regiopolitaan Parkstad – het patchwork – vergroot.

Patchwork IBA Parkstad presenteert inspirerende projecten van Piet Oudolf, Francine Houben en beschouwingen van o.a. Jo Coenen en Dirk Sijmons over helende landschappen en onvolgroeide steden. Aan de hand van ‘lessons learned’, projecten en een post-IBA strategie wordt geadresseerd in hoeverre IBA Parkstad erin is geslaagd een bijdrage te leveren aan de rijke IBA-traditie.

Alvast het IBA eindboek bestellen?

Voorpublicatie

Het essay ‘van Bau naar Umbaukultur’ is een gezamenlijk geschreven essay, als reflectie op IBA Parkstad. Deskundigen uit Nederland en Duitsland hebben hun visie gegeven op de werking van het IBA-format, dat voor het eerst in haar 100-jarige historie buiten Duitsland heeft plaatsgevonden.

Lees het essay (NL)Lesen Sie den Essay (DE)