Toekomst

Lust auf die Zukunft! – Zin in de toekomst! – De toekomst start vandaag!

IBA is een meerjarig experimenteel programma waarmee de aandeelhouders vorm geven aan regionale structuurversterking. IBA realiseert projecten en brengt ‘schwung’, alles gebaseerd op brede regionale samenwerking en gebruik makend van kennis van deskundigen en mensen uit de praktijk.

IBA heeft er samen met alle partners in de regio voor gezorgd dat we ZIN IN DE TOEKOMST krijgen! We hebben mogen ervaren hoeveel power en betrokkenheid er is in deze regio. We denken dat dat nog verder kan worden aangezwengeld dan dat wij hebben gedaan.

De potentie is groot en de uitdagingen ook. Daarom richt IBA zich ook op de periode na de Expo. Als de Expo voorbij is augustus 2022, dan willen we niet zo maar terug ‘naar hoe het was’. Wat hebben we geleerd en willen we meegeven naar de toekomst? Als we boven alle projecten uitstijgen en kijken naar de wijze waarop we georganiseerd zijn en de vorm van onze samenwerking, wat zijn dan
onze lessen voor de toekomst? Wat is onze erfenis en welk deel daarvan moeten we activeren?

We zijn daarom in 2020 van start gegaan om de erfenis van de IBA Parkstad goed te benoemen. Niet alleen om deze te archiveren, maar juist ook om te activeren tot ‘Lust auf die Zukunft’.

IBA zal op basis van haar ervaringen, nieuwe impulsen voor de toekomst aanreiken in de vorm van een ‘Futuredeal’.