Maatschappelijke Dialoog Wilhelminaberg

Met 225 boven NAP is de Wilhelminaberg de hoogste mijnsteenberg van Nederland. Letterlijk veranderde deze berg van zwart naar groen, van afval door kolenwinning naar (mede-)drager van de toeristische Parkstedelijke economie.

De berg heeft voor veel mensen in Parkstad een alledaagse betekenis, op verschillende manieren hebben de mensen zich de Wilhelminaberg als het ware toegeëigend. In opdracht van IBA Parkstad is onderzoek gedaan naar de alledaagse betekenis van de Wilhelminaberg voor de gebruikers van de berg en de inwoners van Parkstad.