Raads- en statenleden worden geïnformeerd over de IBA

Zo’n honderdvijftig raads- en statenleden komen bij elkaar om zich te laten informeren over wat de keuze voor een IBA voor Parkstad zal betekenen. Parkstadbestuurders Barry Braeken en Andy Dritty worden in hun uitleg bijgestaan door Herr Reimar Molitor, lid van de IBA ‘Expertenrat’ en ervaringsdeskundige op het gebied van de IBA. Aan het eind van de avond wordt het IBA boek 1.0 uitgereikt. Het boek bevat uitleg over de IBA en de thema’s van IBA Parkstad.

X