Limburgse regiodeal voor een duurzamer en toekomstbestendig Parkstad

Op 18 april is het Limburgs Aanbod aan het Kabinet Rutte III gepresenteerd. Naast de verduurzaming van het chemiecluster Chemelot en de gebouwde omgeving, is de transformatie van de regio Parkstad een van de drie pijlers in deze investeringsagenda. De ambitie is om door middel van een integrale en wijkgerichte aanpak, de komende jaren een extra kwaliteitsimpuls te geven aan de regio. Dit met een brede coalitie van publieke en private partijen uit de regio Parkstad. Er is een rijksbijdrage van 40 miljoen euro toegekend en een verdere versterking van de strategische samenwerking met de rijksoverheid.

X