IBA Open van start

In het Parkstad Theater Heerlen gaat op 29 juni IBA-Open van start. Een gebeurtenis die voor de regio van grote betekenis kan gaan worden. De IBA is mogelijk hét instrument om de economische achterstand en bevolkingskrimp in de regio Parkstad concreet aan te kunnen pakken.

X