Eerste officiële stap op weg naar IBA Parkstad

Gedeputeerde Staten van Limburg, de colleges van de acht Parkstadgemeenten en het Parkstadbestuur stemmen half september in met de Intentieovereenkomst IBA ParkStad 2020. Daarin spreken de overheden af dat zij komende maanden een Samenwerkingsovereenkomst opstellen.

X