project 50

DUURZAME INNOVATIES - IBA LABOR

Projecteigenaar: Stichting GTB Lab, 4D architects
Status: In voorbereiding
Projectpartners: Resource House, Hogeschool Zuyd, gemeente Heerlen

Op de Woonboulevard in Heerlen zullen het GTB Lab en Resource House worden gerealiseerd. In veel projecten worden oude gebouwen gesloopt en vrijkomende materialen worden afgevoerd en verwerkt. Nieuwbouw vindt plaats met nieuwe grondstoffen.

Deze beide projecten laten zien hoe optimaal hergebruik van materialen en het circulair ontwerpen van nieuw vastgoed sloopmateriaal zoveel mogelijk kunnen voorkomen.

Het GTB Lab ontwerpt duurzame en aanpasbare gebouwen zodanig, dat de bouwelementen bij een nieuwe bestemming en inrichting kunnen worden hergebruikt. Zo vindt transformatie en herbestemming plaats, zonder de productie van bouwafval. Bouwpartners leveren de circulaire bouwmaterialen en werken mee aan het verbeteren van de circulaire toepassing ervan. Technische informatie wordt via een digitale kennisbank beschikbaar gesteld.

Ingenieursbureau Re Use Materials heeft een materialen managementsysteem ontwikkeld dat op landelijk niveau wordt ingezet om de bouw- en sloopsector circulair te maken. Materialen die bij sloop vrijkomen worden weer ingezet bij nieuwbouwprojecten. Één resultaat hiervan is de realisatie van het Resource House: een flexibele, modulaire en circulaire woning die reeds voor 66% bestaat uit hoogwaardig hergebruikte materialen en grondstoffen.

Nieuwe duurzame en flexibele bouwconcepten worden binnen IBA Labor Wonen reeds in de regio toegepast en getest.

Het is goed om te zien dat met het GTB Lab en het Resource House in samenhang met Resource Limburg, alsook met projecten als bijvoorbeeld SUPERLOCAL, Treebeek, Zorgboulevard Benzenrade, Slot Schaesberg en HogerOP Heerlerbaan reeds belangrijke stappen op het gebied van circulaire economie in Parkstad worden gezet.

Ontvang onze nieuwsbrief

    Leave a Reply