project 49

PARKSTAD VERBINDT

Projecteigenaar: IBA Parkstad
Status: In voorbereiding

IBA Labor is een door IBA Parkstad opgezet samenwerkingsverband dat gezamenlijk experimenten bedenkt en uitvoert die bijdragen aan de transitie van de gebouwde omgeving. Nieuwe flexibele en duurzame bouwconcepten met betrekking tot circulair bouwen worden ontwikkeld, waarbij energievraagstukken en hoogwaardig hergebruik van materialen centraal staan.

De experimenten vinden plaats in de renovatie- en transitiemarkt, met name binnen de bestaande gebouwelijke voorraad.

Er wordt samen toegewerkt naar de realisatie van een inventief lab: het GTB-lab (Green Transformable Lab). Middels GTB Lab wordt een voorbeeld gegeven van een nieuwe ontwerpbenadering, waarbij de transformatie van gebouwen en het hergebruik van bouwonderdelen garant staan voor de toekomstwaarde van gebouwen.

ReUseMaterials heeft een database ontwikkeld waarmee een duurzame sloopmethodiek succesvol in de markt is gezet. Materialen die bij sloop vrijkomen worden circulair gemaakt. Het daaruit voortgekomen Resource House zal dit in de markt zetten. Dit betreft de realisatie van een volledig flexibel, circulair en betaalbaar woonhuis dat reeds voor 66% bestaat uit hoogwaardige hergebruikte materialen en grondstoffen, gewonnen uit duurzame sloop.

Nieuwe duurzame en flexibele bouwconcepten worden binnen IBA Labor Wonen reeds in de regio toegepast en getest. Tevens wordt is bij vrijwel alle projecten de mogelijkheid onderzocht om Laborwerkzaamheden uit te proberen en/of toe te passen. Om zo de wetenschap en de praktijk dichter bij elkaar te brengen.

Ontvang onze nieuwsbrief

    Leave a Reply