project 48

Scholen kleine kern

Projecteigenaar: INNOVO, Movare, Kindante
Projectpartner(s): Gemeente Beekdaelen (voormalige gemeentes Onderbanken en Schinnen)

Krimp en ontgroening leiden tot steeds minder leerlingen. Daar moeten locaties en gebouwen op worden aangepast. De scholenstichtingen INNOVO, Movare en Kindante wilden, samen met de gemeenten Onderbanken en Schinnen, de basisscholen in de kleine kernen toekomstproof maken. IBA heeft de partijen samengebracht.

De plannen zijn niet verder uitgewerkt door de stichtingen. IBA ziet onverminderd de uitdaging voor de gemeenten en scholenstichtingen in Parkstad om te komen tot een breed gedragen locatiebeleid voor kleine scholen.

Ontvang onze nieuwsbrief

    Leave a Reply