project 20

TREEBEEK

Projecteigenaar: Gemeente Brunssum
Status: In uitvoering
Projectpartners: Wonen-Zuid, Zuyd Hogeschool

Treebeek wordt op grote schaal nieuw ingericht op basis van de stedenbouwkundige visie ‘Treebeek in beweging’. De visie is door Ziegler-Branderhorst in opdracht van IBA Parkstad, gemeente Brunssum en Wonen-Zuid opgesteld.

De afgelopen jaren zijn intensieve stappen in de verbetering van de kwaliteit van de hele wijk gezet. De kwaliteit van de wijk is al aanzienlijk verbeterd. Op en rondom het Treebeekplein wordt de oorspronkelijke stedenbouwkundige structuur teruggebracht, conform het stedenbouwkundig plan van 1913, ontworpen door ir. Johannes Hendrik Willem Leliman (1878- 1921).
Het Treebeekplein wordt heringericht als hart van de monumentale wijk en in het nieuwe plan worden essentiële kenmerken teruggebracht, karakteristieke elementen bewaard en hedendaagse vraagstukken meegenomen.

Daarnaast zorgt Wonen-Zuid voor een kwalitatieve opwaardering van de woningvoorraad in Treebeek door de verouderde 98 portieketagewoningen te slopen en 48 nieuwbouw-eengezinswoningen hiervoor terug te bouwen.

Een groot deel van de sloopmaterialen wordt hergebruikt in de openbare ruimte en de buitenruimte van de woningen. `Daarnaast is een lokale marktplaats georganiseerd om sloopmateriaal te koop aan te bieden aan bewoners.

In het Emmapark, dat nauw is verbonden met Treebeek wordt een Point of Interest van de Leisure Lane gerealiseerd. Het park is aangelegd op het voormalige Emma-mijnterrein bij de realisatie van de woonwijk en vormt een belangrijke locatie voor omwonenden om te recreëren. Ook wordt het park door sporters gebruikt.

Tegelijkertijd hebben bewoners en maatschappelijke instanties binnen Treebeek, bij het opstellen van de sociaal-maatschappelijke agenda voor Treebeek in samenwerking met gemeente en IBA, aangegeven dat zij de verbinding met het Emmapark heel erg belangrijk vinden. Concreet hebben zij voorgesteld om een beweegtuin te realiseren als een ontmoetings-en beweegplek, bedoeld om mensen van verschillende generaties laagdrempelig te laten bewegen. Hier kan het verhaal van het mijnverleden worden verteld.

De lessen die getrokken kunnen worden uit het Treebeek project, gekoppeld aan de ervaringen van circulair project SUPERLOCAL zijn ontzettend waardevol. IBA zal deze ervaringen in het expojaar uitgebreid delen.

Ontvang onze nieuwsbrief

    Leave a Reply