project 31

SUPERLOCAL

Projecteigenaar: Gemeente Kerkrade
Status: In uitvoering
Projectpartner(s): HEEMwonen, Stadsregio Parkstad Limburg, Dusseldorp ISM Gemeente Landgraaf
Gemeente Brunssum, Waterschapsbedrijf Limburg, N.V. WML, Zuyd Hogeschool
Vereniging van sloopaannemers VERAS

De ambitie van de circulaire gebiedsontwikkeling SUPERLOCAL is om de materialen van leegstaande hoogbouwflats in Bleijerheide te hergebruiken voor de bouw van circa 130 nieuwe woningen en de inrichting van het openbare gebied. Woningcorporatie HEEMwonen, Gemeente Kerkrade en IBA Parkstad werken samen met in totaal 12 partijen aan een methode om de hoogbouwflats te hergebruiken door circulair bouwen en recycling. Momenteel wordt één flat duurzaam gesloopt, de vrijkomende materialen worden in het projectgebied opnieuw gebruikt.

IBA ondersteunt het expogebouw dat is samengesteld uit drie appartement-delen van de flat. Deze werden in oktober 2017 uit de flat gehesen. Het expogebouw is in 2018 geopend.

Uitdaging is dat zoveel mogelijk van het betonnen casco van een woning kan worden hergebruikt. Door de circulaire aanpak hopen de partners een nieuwe impuls aan de projectlocatie te geven die tevens een positieve uitstraling heeft naar de omliggende buurt Bleijerheide in Kerkrade.

In 2018 won SUPERLOCAL de Waterinnovatieprijs en werd extra Europese subsidie voor de gesloten waterkringloop binnen SUPERLOCAL toegekend.

In het voorjaar van 2019 zijn twee volledige appartementen uitgehesen. Deze zijn gebruikt voor de realisatie van drie circulaire proefwoningen op het terrein (Feniks-3). Deze woningen zijn medio 2020 opgeleverd.

Inmiddels hebben de partners ook de ambitie geformuleerd om de openbare ruimte circulair aan te leggen, conform de ambitie van het gehele project. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld de voet- en fietspaden en wegen aan te leggen in beton dat op locatie gemaakt wordt van betongranulaat dat afkomstig is uit de sloop van de flats. Daarnaast worden ten behoeve van de opvang van de hoogteverschillen in het terrein schanskorven vervaardigd van betonpuin, betonstraatstenen en hout, materialen die allemaal binnen de projectlocatie wordt ‘geoogst’.

Het SUPERLOCAL-project is een open source project. Dat wil zeggen dat de kennis die wordt opgedaan wordt gedeeld. Om te toetsen of de ambitie ‘volledig hergebruik van materialen uit het projectgebied’ economisch en maatschappelijk haalbaar is, voeren de projectpartners experimenten uit. Gemeente Kerkrade heeft, samen met de andere partijen, op initiatief van IBA een subsidieaanvraag bij de EU ingediend. In oktober 2017 is door de EU vijf miljoen euro toegekend aan dit unieke en innovatieve project.

Meer weten over het project? Klik hier.

CROSSING
BOUNDARIES

The goal of this conference is make the next step in the framework for enabling circularity in the built environment. The aim is to have a scientific conference on circularity in the built environment. The conference will result in a publication of a selection of best papers, and aims at giving guidance towards a circular built environment.

The conference is a collaboration between Zuyd University of Applied Sciences, IBA Parkstad and the City Region of Parkstad organization.

01maaHele dagCongres Crossing Boundaries(Hele dag: maandag)

Ontvang onze nieuwsbrief

    Leave a Reply