project 21

Groene Oostflank Brunssum

Projecteigenaar: Gemeente Brunssum
Status: Project loopt – rol IBA afgerond

De zone tussen de Brunssummerheide en de bebouwde gebieden biedt de mogelijkheid om met verschillende maatregelen opnieuw ingericht te worden. De eerste geslaagde aanzet is gemaakt door gemeente Brunssum en Provincie Limburg met de ontkluizing van de Roode Beek en door afgraving van de mijnsteenberg richting het Schutterspark.

Doelstelling is om de samenhang in het natuurgebied tussen de bestaande internationale school, het Schutterspark en de Heilige-Familiekerk aan de rand van de wijk Langeberg te versterken. Zo kan op termijn een volwaardige ingang van de Brunssummerheide vanuit het centrum van Brunssum ontstaan. IBA heeft meegewerkt aan het opstellen van een richtinggevend ruimtelijk kader.

Ontvang onze nieuwsbrief

    Leave a Reply