project 19

CENTRUM BRUNSSUM

Projecteigenaar: Gemeente Brunssum
Status: In uitvoering
Projectpartner: Provincie Limburg

De gemeente werkt samen met IBA Parkstad aan het versterken van de drie-eenheid Lindeplein, het promenadegebied en het Vijverpark. Versterking wordt gerealiseerd door het Open Luchttheater en de directe omgeving van het Vijverpark te herontwikkelen. Het Open Luchttheater vormde vanuit de mijnhistorie een waardevolle recreatieve en culturele ontmoetingsplek en wordt nog altijd als podium in het Brunssumse culturele leven gebruikt. De gemeente wil de programmering optimaliseren en de cultuurhistorische kwaliteiten herstellen. Daarnaast wordt de verbinding met het centrum versterkt en uitgewerkt binnen de centrumvisie.

Het project is inmiddels in uitvoering.

Ontvang onze nieuwsbrief

    Leave a Reply