Persbericht
Heerlen, 6 april 2022

Projectpartners Digital Deconstruction blikken terug én vooruit op de ontwikkeling van een digitaal platform voor circulaire bouw

Op donderdag 7 april 2022 komen de projectpartners van Interreg NWE Digital Deconstruction en bedrijven uit de bouw- en sloopindustrie in Parijs bijeen voor het ‘Mid Term Event’ Digital Deconstruction. De 14 Europese projectpartners binnen dit subsidieproject, onder leiding van Provincie Limburg (NL), geven op deze dag een inkijk in de ontwikkeling van een digitaal software platform. Dit platform kan materialen in gebouwen identificeren voor hergebruik en maakt circulair bouwen mogelijk. Na de testperiode van de technologische DDC-modules en hun integratie op pilotprojecten, krijgt een geïntegreerd DDC-platform naar verwachting eind 2022 definitief vorm.

Het DDC-softwareplatform bestaat uit verschillende digitale technologiemodules, zoals 3D scanning, Building Information Modelling (BIM), digitale materialen- en gebouwendatabase en blockchain technologie. De integratie van al die onderdelen maakt het systeem interessant voor de bouw- en sloopindustrie. Materialen kunnen weer hoogwaardig worden hergebruikt en er is veel minder bouw- en sloopafval. Het totale digitale platform is beslissingsondersteunend bij het kiezen voor een deconstructiestrategie.

De Nederlandse partners Provincie Limburg, Green Transformable Building (GTB) Lab – een coproductie van o.a. IBA Parkstad, Blockmaterials en Brightlands Smart Services Campus zijn nauw betrokken bij dit project en leiden de integratie van de vier technologiemodules. In samenwerking met de partners testen zij de modules op vijf plaatsen in België, Luxemburg, Frankrijk en Nederland, in voornamelijk (sociale) woningbouw, (stations)gebouwen, een kasteelhoeve en een museum. 

In Heerlen is het Thermenmuseum (een gebouw van de hand van Bureau Peutz) een belangrijke pilotplaats voor dit project. 

Gezamenlijke inspanning

GTB Lab is een coproductie van verschillende partners uit bouw en industrie, IBA Parkstad Limburg, de Provincie Limburg, de Stadsregio, de gemeente Heerlen en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en grondlegger van GTB Lab Dr. Elma Durmisevic.

Digital Deconstruction (DDC) is een innovatief Interreg North West Europe (NWE) project om slimme digitale diensten te ontwikkelen dat circulair bouwen mogelijk maakt. Meer informatie over het programma: klik hier

X