project 22

St. Servatiuskerk Vaesrade

Projecteigenaar: Kerkbestuur Parochie St. Servatius, Stichting Dorpshuis Vaesrade (SDV)
Status: In uitvoering
Projectpartners: Gemeente Beekdaelen, Provincie Limburg, Bisdom Roermond

De H. Servatiuskerk met pastorie is een rijksmonument, gebouwd in 1929 in een door het expressionisme en de neogotiek beïnvloede stijl. Het ontwerp is van architect Nic. Ramakers uit Sittard. De kerk heeft cultuur- en architectuurhistorische waarden. Op initiatief van het Kerkbestuur en de Stichting Dorpshuis Vaesrade wordt realisatie een gemeenschapsvoorziening in de kerk nagestreefd.

Door de gemeenschapsvoorziening wordt dit monument en zijn cultuurhistorische waarde behouden. Tevens wordt in sterke mate bijgedragen aan het versterken van de sociale structuur van Vaesrade. Er ontstaat een nieuw kloppend hart in de kern van Vaesrade, waarmee de relatie tussen “oud” en “jong” verstevigd wordt. Zo wordt invulling gegeven aan een grote behoefte in de gemeenschap: een trefpunt. De voorziening krijgt een brede doelstelling voor verschillende maatschappelijke functies. Een deel van de kerk blijft behouden voor de eredienst.

Gemeente Beekdaelen en Provincie Limburg ondersteunen het project. IBA heeft geadviseerd over aantoonbare innovatieve energiebesparende duurzaamheidsmaatregelen, die bijdragen aan het betaalbaar maken van de accommodatie. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de instandhouding van de parochie. Medio november 2020 is gestart met de uitvoering.

Planning uitvoering

  • Start medio november 2020

Ontvang onze nieuwsbrief

    Leave a Reply