project 47

GEBIEDSONTWIKKELING THULL

Projecteigenaar: Gemeente Beekdaelen en Alfa Brouwerij
Status: In gebruik
Projectpartners: Waterschap Limburg en Natuurmonumenten

Het gebied rond Thull, Mulderplas en omgeving – met de Alfa Brouwerij als centrale spil – wordt herontwikkeld. Alfa richt een brasserie en proeflokaal in die passen bij de brouwerij en die vorm geven aan de toekomst van het gebied. Door een integrale gebiedsontwikkeling ontstaat een herkenbare plek die recreatief van aard is. Daarbij wordt een verbinding gemaakt met de Mulderplas, de Geleenbeek (brug) en met het oude mijnspoor richting het centraal plateau. Over het oude mijnspoor zorgt de Leisure Lane voor verbinding met Vaesrade, Heerlen en de Beekdaelenroute in het noordelijke buitengebied.

De verbeterde recreatieve routes maken het gebied veel toegankelijker en aantrekkelijker.

IBA heeft geadviseerd over landschappelijke invulling van het gebied. Daarnaast is geadviseerd over energiebesparende maatregelen voor de Alfa-brouwerij en omgeving. Meer informatie over de maatschappelijke invulling? Klik hier.

Ontvang onze nieuwsbrief

    Leave a Reply