project 39

OLV VAN ALTIJDDURENDE
BIJSTAND KUNRADE

Projecteigenaar: Delphinium Zorg B.V.
Status: Gereed
Projectpartners: Kerkbestuur Voerendaal Kunrade H&S adviseurs
Provincie Limburg, Gemeente Voerendaal

De karakteristieke OLV van Altijddurende Bijstand kerk in Kunrade ligt op een prominente plek en heeft een logische centrumfunctie voor de gemeenschap. Het Kerkbestuur van de OLV van Altijddurende Bijstand in Kunrade heeft samen met het bisdom, provincie Limburg, gemeente Voerendaal en marktpartijen een herbestemmingsplan voor de kerk van Kunrade ontwikkeld, zodat deze een duurzame toekomst tegemoet kan gaan.

De OLV van Altijddurende Bijstand kerk in Kunrade heeft een nieuwe bestemming gekregen. In het gebouw is een kleinschalige woonzorgvoorziening gerealiseerd. Met deze herontwikkeling door Delphinium Zorg, wordt tegemoetgekomen aan de toenemende (maatschappelijke) vraag naar betaalbare kwalitatief hoogwaardige zorghuisvesting in de regio Parkstad. Ouderen uit Kunrade kunnen hierdoor in hun eigen dorpskern een geschikte zorgwoning betrekken, wanneer zelfstandig wonen niet meer lukt. Het gebouw heeft tevens een sociaalmaatschappelijke wijkfunctie, terwijl ook de kapelfunctie is behouden.

In de zomer van 2019 opende het Zorghuis OLV Kunrade haar deuren voor de eerste bewoners.

De situatie in Kunrade is niet uniek, op vele plekken in zowel Parkstad als ver daarbuiten zullen in de komende jaren vele kerken de eredienst verliezen. Hiervoor zullen passende oplossingen moeten worden bedacht. Dit project met de realisatie van het Zorghuis OLV Kunrade, is een voorbeeld van een passende invulling, met respect voor het oorspronkelijke gebouw en functie die het had in de omgeving, die aansluit op de huidige maatschappelijke behoefte en zijn plek in de lokale gemeenschap behoudt.

IBA heeft geadviseerd over mogelijke wijkfuncties voor de kerk en over de architectonische kwaliteitsverbetering bij herbestemming.

Ontvang onze nieuwsbrief

    Leave a Reply