project 35

OERLAND VAN KALK

Projecteigenaar: Gemeente Voerendaal en Gemeente Simpelveld
Status: In uitvoering / in voorbereiding
Projectpartner(s): Coöperatie Land van Kalk

Naast de investering in stedelijke gebieden zet IBA zich nadrukkelijk ook in voor het landelijke gebied van Parkstad. In Voerendaal en Simpelveld en Heerlen ligt het Oerland van Kalk als hoogste plateau van Nederland. Samen met de gemeenten heeft IBA een landschappelijke visie voor het gebied opgesteld.

Gemeenten en ondernemers maken gezamenlijk dit plateau toegankelijk voor via entrees langs hoofdroutes richting Heuvelland, Midden-Limburg en Aken. Het is een gebied met grote kwaliteiten: met een uniek natuurgebied, gebouwen van Kunradersteen en adembenemende vergezichten.

Het gebied wordt (economisch) ontwikkeld tot een duurzame locatie voor bezinning en inspiratie. Het wordt gepositioneerd als toeristisch cluster. Er wordt beoogd om de schakelpunten aan de randen van het plateau op te waarderen tot ‘Poorten van het Landschapspark’. Deze poorten zijn bedoeld als bezoekersinformatiepunt en natuurtransferium, zoals bijvoorbeeld bij de Kunradersteengroeve en Mingersborg. Daar kan men de auto parkeren en te voet of met de fiets verder het gebied in gaan.

Binnen het gebied zijn ondernemers zeer actief bezig met hun toekomst. Ze hebben zich georganiseerd in een coöperatie. Samen met gemeenten, Stadsregio Parkstad, Visit Zuid-Limburg en IBA Parkstad werkt de coöperatie aan het sterker bekend maken van de bijzondere plekken en verblijfsaccommodaties en andere recreatieve uitspanningen. Ook wordt de landschappelijke aantrekkingskracht van het gebied uitgedragen. In 2019 en 2020 hebben de ondernemers een breed opgezet zomerprogramma en het ‘Proef het Land van Kalk’ event georganiseerd.

De Open Club Klimmen is een bijzonder initiatief in het gebied. De gebiedsontwikkeling heeft betrekking op de leefbaarheid van het gebied voor haar inwoners, een belangrijk uitgangspunt in de opzet van de gebiedsontwikkeling. Het is ontstaan uit een burgerinitiatief, dat ervoor gezorgd heeft dat de handen ineen geslagen worden om een eigentijdse plek te realiseren voor alle inwoners om te sporten, voor buurt- en verenigingsactiviteiten, voor zorg, onderwijs en buitenschoolse opvang. De locatie ligt aan de rand van het Land van Kalk en kan met de ontwikkeling van parkeergelegenheid en de aanwezigheid van wandelpaden naar het gebied eveneens worden beschouwd als een van de poorten van het Land van Kalk. De ontwikkeling biedt kansen voor de sociale vitaliteit van Klimmen, maar ook voor de ruimtelijke opwaardering van het gebied.

Bekijk hier het 3D ontwerp.

Ontvang onze nieuwsbrief

    Leave a Reply