project 34

Energiek Heilust

Projecteigenaar: HEEMwonen
Projectpartner(s): Stadsregio Parkstad

Heilust is een wijk in Kerkrade-West. Een wijk uit de wederopbouwperiode van de jaren ‘50 van de vorige eeuw. In Heilust zijn tal van maatregelen genomen om de wijk voor de toekomst leefbaar te houden en de kwaliteit voor de bewoners te verbeteren. Zo zijn honderden woningen gesloopt, parken aangelegd en wordt aan veel bestaande woningen kwaliteit toegevoegd door ze te verduurzamen.

Het doel van het IBA-project Heilust was om de wijk in zijn verduurzaming en levensloopbestendige transitie over de afgelopen periode en toekomstige plannen als totaliteit te versterken en het uitdragen ervan binnen en buiten de wijk te ondersteunen.

Energiek Heilust is niet in zijn volle omvang en zoals beoogd gerealiseerd

Ontvang onze nieuwsbrief

    Leave a Reply