project 28

Kerkenplan Landgraaf

Projecteigenaar: Gemeente Landgraaf
Status: Gereed
Projectpartners: Samenwerkende Parochies Schaesberg, Fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide, Re Use Materials, VEZA Vastgoed

Op het moment dat het uitvoeringsprogramma met de IBA-50 projecten werd vastgesteld, zijn de kerken in de Kakert (Barbarakerk, andere invulling) en ’t Eikske (Michaëlkerk, mogelijke sloop en hergebruik materialen) in Landgraaf opgenomen. De verschillende kerkbesturen in Landgraaf hebben diverse ideeën om de leegstaande en leeg komende kerkgebouwen te voorzien van een nieuwe invulling verzameld. Zelfs sloop van een kerkgebouw behoort tot de overwegingen (Michaëlkerk).

Dit project wordt in een breder kader geplaatst in het kerkenplan dat de gemeente Landgraaf op dit moment opstelt. Ook kerken in Ubach over Worms worden betrokken in het onderzoek. Particuliere initiatieven, zoals die van de Fanfare Eendracht die de kerk op de Lichtenberg een nieuwe invulling heeft gegeven als Cultuurhuis zijn samen met IBA doorontwikkeld. Het Cultuurhuis doet dienst als repetitie- en uitvoeringszaal.

Financiële aspecten, mogelijkheden om gebouwen te verduurzamen en bestaande of gewenste gebouwconstructie zijn onderzocht. Een van de belangrijkste opgaven in deze regio is het behoud van cultureel erfgoed, dat mogelijk een nieuwe invulling krijgt. In de gemeente Landgraaf wordt werk gemaakt van verschillende religieuze gebouwen, door verschillende samenwerkende partijen.

Met een grote inzet van vrijwilligers werd in het voorjaar van 2018 gestart met de werkzaamheden in de kerk van Lichtenberg. Cultuurhuis Landgraaf opende najaar 2019 haar deuren. Meer informatie over Cultuurhuis Landgraaf vind je hier.

Ontvang onze nieuwsbrief

    Leave a Reply