project 29

VIE - LEVEN IN BEWEGING

Projecteigenaar: Gemeente Kerkrade
Status: In uitvoering
Projectpartners: Stadsregio Parkstad, Provincie Limburg

Gemeente Kerkrade werkte sinds 2012 aan plannen voor het Center Court Kerkrade, een bundeling van bewegen, sport, kennis, (gezondheids-)zorg en onderwijs op het Atriumterrein. Op het 40.000 vierkante meter grote ziekenhuisterrein (ruim zes voetbalvelden) worden een groot sportcomplex met zwembad, sporthal en parkeergarage gerealiseerd. De openbare ruimte wordt zo ingericht dat bewegen wordt gestimuleerd.

Het bouwplan kent een aantal uitgangspunten. Het toevoegen van een nieuwe hoogwaardige stadsentree, het vervangen van een afgeschreven sporthal en zwembad en afmaken van het stadshart, dat al grotendeels was gerenoveerd tijdens de in 2018 afgeronde gebiedsontwikkeling Kerkrade-centrum.

Het bouwplan is strategisch gelegen, naast de polikliniek van Zuyderland. De bestaande voormalige ziekenhuisgebouwen bieden veel kansen voor de toekomst om zorg gerelateerde functies of zorg gerelateerd wonen naar het stadshart te halen.

Naast het bouwplan heeft gemeente Kerkrade, i.s.m. de Stadsregio Parkstad, Provincie Limburg en IBA het plan programmatisch doorontwikkeld. Kerkrade gaat langdurig inzetten op het verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van haar burgers. Ervaringen worden gedeeld met de regio. Bestaande programma’s die bewezen succesvol zijn worden breder uitgerold, nieuwe programma’s worden ontwikkeld. Kerkrade doet dat vanuit Kerkrade, maar voor de regio. De gezondheidsproblematiek is immers een regionale problematiek.

Speerpunten zijn de programmalijnen ‘De gezonde Jeugd’, ‘Vitaal ouder worden’ en ‘De vitale wijk’. In aanvulling hierop is het plan Simply Parkstad opgesteld. Daarbij is een verdere uitwerking gegeven aan de programmatische aanpak. Communitymanagement, implementatie van bestaande successen, contact met bewoners, design sprints om op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen voor problemen zijn hierbij kernbegrippen.

In de nieuwbouw wordt een kennis- en expertisecentrum gevestigd. Alles is erop gericht de bewoners van Kerkrade en de regio op weg te helpen naar een actieve en gezonde leefstijl.

Eind 2019 vond in de gemeenteraad van Kerkrade en in Provinciale Staten besluitvorming plaats die het project tot realisatie bracht. Vanuit de Regiodeal Parkstad wordt een bijdrage geleverd in het kader van sociaal economische structuurversterking. Inmiddels heeft het project, de gezondheids- en vitaliteitsbeweging en het gebouw een nieuwe naam gekregen: Vie – leven in beweging. Bekijk hier de website van Vie.

IBA Parkstad heeft het grote belang van de ontwikkeling van het Center Court onderkend. IBA heeft drie landelijk bekende landschapsbureaus gevraagd een plan te maken voor deze uitzonderlijke plek. De keuze is gevallen op het plan waarin het Atriumterrein een groene openbare ruimte wordt. Door toepassing van ondergronds bouwen loopt de nieuwbouw dankzij het hoogteverschil naadloos over in het landschap. IBA zal actief betrokken blijven bij de planontwikkeling waarbij duurzaamheidsmaatregelen een belangrijk uitgangspunt vormen.

Impressies: Moederscheim Moonen & Wehrung architecten / Kettinghuls

Planning uitvoering

  • Start bouw: juli 2020
  • Oplevering bouwplan: Q1 2022
  • Lokaal uitvoeringsprogramma Vie: januari 2021
  • Regionaal uitvoeringsprogramma Vie: april 2021

Ontvang onze nieuwsbrief

    Leave a Reply