project 41

Hoeves Imstenrade, Terlinden & De Aar

Projecteigenaar: mw. I. Beckers en dhr. F. Klement
Status: Er worden geen projectactiviteiten meer vanuit IBA uitgevoerd.

Parkstad heeft tientallen verborgen parels: monumentale herenhoeves en kleine kasteeltjes die leegstaan en verwaarloosd raken. Dit historisch erfgoed, zoals de hoeves Imstenrade, Terlinden en De Aar, moet zichtbaar en geschikt voor hergebruik worden gemaakt.

Een verbinding tussen de hoeves via de oude beekdalen zou wenselijk zijn, bijvoorbeeld door de openbare ruimte langs de route, de bermen, herkenbaar in te richten. Zo ontstaan ook toeristische wandel- en fietsmogelijkheden langs deze monumenten.

Het initiatief heeft niet tot een concreet projectvoorstel geleid, waarin strategieën voor de herontwikkeling van dit typerende vastgoed duidelijk kunnen worden gemaakt. Voor hoeve Imstenrade onderzoekt een bewonersgroep de haalbaarheid om hier woningen voor een woongemeenschap te realiseren.

Ontvang onze nieuwsbrief

    Leave a Reply