project 42

POORT VAN
PARKSTAD ONDERBANKEN

Projecteigenaar: Gemeente Beekdaelen
Status: In uitvoering / in voorbereiding / gereed /project loopt – rol IBA afgerond
Projectpartners: Gemeente Brunssum, Stichting Clemensdomein, Provincie Limburg, Natuurmonumenten
Waterschap Limburg, Sjra Schoffelen, ELZC Zweefvliegclub, Restaurant de Lier

Diverse toeristisch recreatieve ontwikkelingen binnen Onderbanken zijn samengebracht in de totaalvisie Poort van Parkstad Onderbanken. De belangrijkste onderdelen hieruit zijn Kasteel Etzenrade, de fietsbrug met een bijzonder kunstwerk over provinciale weg N274, het zweefvliegveld en de Feldbissbreuk in Onderbanken.

Bij het rijksmonument Etzenraderhuuske, de kasteelhoeve van voormalig Kasteel Etzenrade worden de historische grachten gereconstrueerd, die een functie krijgen als waterberging. Het thema archeologie wordt op een vernieuwende manier neergezet in een fascinerend landschap. Gebruikmakend van pollen die bij opgravingen zijn gevonden wordt authentieke flora in het gebied teruggebracht. Het landschap wordt vormgegeven door Piet Oudolf met LOLA landschapsarchitecten. Het belangrijke geologische fenomeen, de Feldbissbreuk, heeft het landschap van de regio in grote mate gevormd. Door een aantal ingrepen in het landschap wordt dit zichtbaar gemaakt voor het grote publiek.

Iconische fietsbrug

Over de N274 wordt een fietsbrug gerealiseerd die een veilige oversteek over de N274 garandeert voor de schoolgaande jeugd uit Onderbanken. Een iconisch kunstwerk van Marijke de Goey siert de brug en vormt zo een ‘poort’ vanuit het noorden van Parkstad.

Het zweefvliegveld versterkt haar leisure-activiteiten binnen het gebied van de Schinveldse Bossen. Het terrein wordt opgewaardeerd en krijgt meer functies. Het wordt een toeristische hotspot voor kleinschalige verblijfsrecreatie, met een sterke verbinding richting Duitsland. IBA heeft partijen bij elkaar gebracht in een bijzonder proces en zo mede vormgegeven aan de planvorming. Door het aantrekken van specialisten als Piet Oudolf, Marijke de Goey en vele anderen ontstaat een excellente kwaliteit.

Clemensdomein

Het gebied Clemensdomein ligt op de grens van gemeente Beekdaelen en gemeente Brunssum. Beide gemeenten hebben IBA Parkstad gevraagd om samen te werken aan het versterken van het cultuurhistorische en recreatieve karakter van het gebied.

Bureau Lodewijk-Baljon Landschapsarchitecten heeft een ruimtelijk ontwerp gemaakt. Het terrein rondom het Clemensdomein, waar de fundamenten van een groot oud klooster nog aanwezig zijn, wordt parkachtig ingericht. Met verwijzingen naar de cultuurhistorische waarde van het historische bedevaartsoort dat zich op deze plek bevond. Diverse historische elementen worden opnieuw zichtbaar gemaakt.

De Stichting Clemensdomein zal vrijwilligers inzetten bij de aanleg en het onderhoud van de projectonderdelen boomgaard, kloostertuin en pool. Daarnaast zullen mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet, evenals buurtbewoners en scholieren.

WEEKEND
KASTEEL
ETZENRADE

18sepHele dag19Weekend Etzenrade(Hele dag)

Ontvang onze nieuwsbrief

    Leave a Reply