project 33

ROLDUC

Projecteigenaar: Gemeente Kerkrade
Status: Project loopt – rol IBA afgerond
Projectpartners: Abdij Rolduc, Provincie Limburg

Abdij Rolduc in Kerkrade behoort tot de belangrijkste religieuze monumenten van Nederland: het is het grootste abdijcomplex in de Benelux en staat op de UNESCO-lijst van 100 belangrijkste monumenten van ons land. Abdij Rolduc is het grootste Rijksmonument van Nederland en is meer dan negenhonderd jaar oud.

Het is van belang om het complex in huidige stijl in stand te houden. Dat is een moeilijke opgave, alleen al vanwege de omvang van het enorme complex. Ook de omliggende parkachtige omgeving en de historische verbindingen bieden kansen voor de toekomst.

Gemeente Kerkrade en het Bisdom hebben een proces doorlopen om te onderzoeken welke delen van Rolduc zouden kunnen worden herbestemd. Behoud van cultureel erfgoed en een duurzame opwaardering van de gebouwelijke structuur is van belang om de gebouwen vandaag de dag te kunnen gebruiken. IBA brengt partijen bijeen en brengt kennis en expertise in.

Ontvang onze nieuwsbrief

    Leave a Reply