project 30

Elisabeth Stift

Projecteigenaar: Stichting Woonzorg Elisabeth Stift
Status: Gereed
Projectpartners: Abdij Rolduc, Provincie Limburg

Woonzorg Elisabeth Stift is een stichting met vele vrijwilligers (uit de zorg, bouw en financiële expertise) en buurtbewoners. Door 26 wooneenheden met centrale voorzieningen te realiseren is het voormalige klooster Elisabeth Stift in Kerkrade behouden.

IBA heeft deze innovatie als pilotproject voor duurzaamheidsmaatregelen ondersteund. Er is een studie naar innovatief isolatiemateriaal gedaan. Dit heeft geleid tot ontwikkeling van een duurzaam isolatiemateriaal (isolatie-stucwerk), dat ook elders in erfgoed goed toepasbaar is. Vaak is het behoud van erfgoed namelijk afhankelijk van het terugbrengen van de energielasten, en het verduurzamen van het gebouw. Voor Elisabeth Stift betekent de besparing die de isolatie oplevert een haalbare exploitatie van het markante kloostergebouw als woon-zorggebouw.

Bomen van de eerste editie van Park Urbana zijn op het buitenterrein van het voormalige klooster geplaatst en hebben op die manier een tweede leven gekregen.

Meer weten over het project? Klik hier.

Ontvang onze nieuwsbrief

    Leave a Reply