Bewoners maken Parkstad

Totaal aantal ideeën
51
Totaal ondersteunde ideeën
12
Ideeën in behandeling
21

Samen maken we regio Parkstad beter. Goede ideeën van enthousiaste bewoners vragen om ondersteuning!

Bij het bewonersfonds ‘Bewoners maken Parkstad’ kunt u als bewoner rekenen op hulp van IBA Parkstad. Klik dan op ‘Bewoners Maken Parkstad’.

Voor alle ideeën die Heerlen beter maken en een relatie hebben met het mijnverleden, klik op ‘Bovengronds’.

Bewoners maken parkstad

Brengt jouw idee mensen bij elkaar, maakt het de omgeving mooier, of komt het de buurt op een andere manier ten goede? IBA Parkstad nodigt alle enthousiaste bewoners met goede ideeën uit om onze omgeving nog beter te maken. Als bewoner ken je de buurt, de bewoners en het verenigingsleven het beste, dus vertel ons jouw idee! Geen ingewikkeld projectplan, maar eenvoudig met je eigen woorden. Vervolgens zal het bewonerspanel, binnen 6 weken, besluiten welke ideeën worden opgenomen in het bewonersfonds.

Samen tot de beste ideeën
Om initiatieven vanuit de inwoners van Parkstad te stimuleren heeft IBA een panel samengesteld. Het panel beschikt over een hoop expertise, maar werkt graag samen met de inwoners van Parkstad. Het panel van Parkstedelingen beoordeelt de initiatieven, maar ook de populariteit in de buurt telt mee. Bewoners kunnen de inzendingen op de IBA website bekijken en een stem uitbrengen. Zo komen we samen tot de beste ideeën en maken we Parkstad beter. Mooi toch?

Hoe werkt het?
Iedereen kan meedoen! Heb je een idee voor je straat, park, buurt of vereniging, groot of klein! Deel het met ons.

Tip ons!
Ken je een project dat ondersteuning verdient? Laat het ons weten. Betrokkenheid bij een project is geen voorwaarde om een project aan te dragen. Draag jij een project een warm hart toe of vind je het gewoon een fantastisch project? Tip ons! Wie weet kunnen we dit project wel opnemen in het bewonersfonds.

Idee aandragen

Bovengronds

Het ‘Jaar van de mijnen’ kende in 2015 meer dan 350 verschillende, door bewoners georganiseerde projecten. Van augustus tot december 2018 geeft Gemeente Heerlen er vervolg aan. ‘Bovengronds’ schenkt aandacht aan de periode ná de mijnen. Ook nu ondersteunt men ideeën van bewoners met financiële middelen. Daarom de samenwerking met ‘Bewoners maken Parkstad’. Voor meer informatie ga naar de site van Bovengronds. Aandragen van een idee voor ‘Bovengronds’ kan hieronder.

Idee aandragen

Ideeën van anderen

Transformatie – De nieuwe generatie

 • Aanvrager: Vrijeschool Parkstad
 • Status: In overleg
 • Benodigd bedrag: €8450
 • Startdatum: 10/01/2019
 • Transformatie – De nieuwe generatie

  Je bent 14 jaar. Inwoner van Parkstad. Je hebt Heerlen nooit gekend als stad in crisis. Je bent hier geboren met een schone lei. Welk verhaal heb je dan over deze stad te vertellen, en wat kunnen wij van dat jonge verhaal leren? Wat heb jij Parkstad te bieden?

  Bij de Vrijeschool Parkstad, staan creativiteit, kunst, cultuur en burgerschapsvorming hoog in het vaandel. Het vrijeschoolonderwijs en lesaanbod is gericht op de ontwikkeling van de jonge mens, een doorlopende leerlijn van vier tot achttien jaar, waarin de menskunde centraal staat.
  In klas 8 merk je de worsteling van de leerlingen met zichzelf. Er is een transformatie gaande. Deze transformatie heeft paralellen met de transformatie van deze regio na de mijnsluitingen.
  Wie ben ik? Wat is mijn identiteit? Wat zijn mijn kwaliteiten? Wat is mijn kracht? Doe ik er toe?

  We moeten deze leerlingen begeleiden in het ontdekken en ontwikkelen van hun authentieke zelf en hun kracht en daarmee hun bijdrage aan onze samenleving. De vraag aan leerlingen die zij samen met de kunstenaars uit Heerlen (vanuit de disciplines muziek, beeldend, literatuur, dans) gaan onderzoeken is: Hoe verhoud ik me tot mezelf en de stad. Welk verhaal vertel ik over Heerlen?

  Met het vertellen van het (positieve) verhaal, is dit de generatie die hun energie en innovatieve capaciteiten in deze regio investeert en niet vertrekt naar elders. Het zijn de ‘blijvers’. Deze jonge bewoners bouwen een Parkstad om trots op te zijn.

  We onderzoeken een co-creatie bij Pit. In samenwerking met Schunck* en kunstenaars uit Heerlen wordt dit project opgestart als pilot met twee klassen 8 van de Vrijeschool Parkstad. Dit project is daarmee een inspiratiebron voor andere scholen in het voortgezet onderwijs voor duurzame cultuureducatie.

  Pop-up Migratiemuseum

 • Aanvrager: Stichting Museumplein Limburg
 • Status: Voorlopige uitkomst ter controle naar collega's
 • Benodigd bedrag: €6000
 • Startdatum: 29/11/2018
 • Pop-up Migratiemuseum

  Van 29 november 2018 tot en met 28 februari 2019 willen we tijdens het erfgoedfestival Bovengronds een tijdelijk pop-up Migratiemuseum realiseren om het verhaal van de migratie ten tijde van de mijnen te vertellen, maar vooral om samen met de mensen over wie het gaat op zoek te gaan naar aanvullingen op dat verhaal. Tijdens Bovengronds worden er daarom in de directe omgeving van het museum bijeenkomsten georganiseerd voor en door belanghebbenden waarbij zij worden uitgenodigd om nieuwe perspectieven, verhalen en objecten aan het gekozen narratief toe te voegen. Tevens zal er door een cultureel antropoloog onderzoek worden gedaan naar de betekenis van ‘koempelmentaliteit’. ‘Koempelmentaliteit’ is een gedeeld gevoel van solidariteit en broederschap ontstaan ten tijde van de mijnen. De term wordt tegenwoordig door jongeren gebruikt, onder andere door voetbalsupporters, om een gevoel van collectieve identiteit uit te drukken. Door middel van bronnenonderzoek en interviews gaan we op zoek naar de betekenis van koempelmentaliteit, toen en nu. We willen ontdekken of er sprake is van immaterieel erfgoed.

  Met dit project wordt de kennis vergroot over de betekenis van de mijnmigranten in Zuid-Limburg, de manier waarop ze werden ontvangen door de Limburgse samenleving en hoe zij zelf al dan niet hun draai vonden. Meer bewustzijn van die geschiedenis kan bijdragen aan het omgaan met de uitdagingen rond migratie in de huidige tijd. Een tijd waarin we soms vergeten lijken te zijn dat het huidige Parkstad Limburg voor een belangrijk deel is gebouwd door mensen van buiten. Zij waren voor de Limburgers van toen net zo vreemd als de vreemdelingen van nu.

  Mtb trail

 • Aanvrager: Roger Crutzen
 • Status: Op andere manier geholpen
 • Benodigd bedrag: €150.000
 • Startdatum: 01/01/2019
 • Mtb trail

  in stadspark, alsook omgevende bosgebied een mtb trail aan te leggen. Eventueel met calisthenics apparatuur langs de route en/of andere sportieve mogelijkheden. Hierdoor ontstaat dan een energiek bruisend “park”stad terwijl bewoners gefaciliteerd en gemotiveerd om gezond en sportief met elkaar bezig te zijn waardoor dan weer meer betrokkenheid ontstaat.

  aanleggen trapveldje

 • Aanvrager: marion van der zanden
 • Status: In behandeling
 • Benodigd bedrag: €4.976,- excl. BTW, €6.021,- incl. BTW
 • Startdatum: 11/03/2019
 • aanleggen trapveldje

  de gemeente met de buurtver.Prinsessenbuurt merkelbeek wil graag een trapveldje realiseren. Met dit veldje creeer je een ontmoetingsplaats voor jong en oud, andere buurtgenoten uit het dorp. Door er een aantal banken te platsen geef je de papa’s ,mama’s ,opa’s en oma’s ook de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Zo creer je ook sociale contacten en controle’s onder elkaar. De buurt kan een rol vervullen van dagelijks afvalbakken ledigen en toezicht houden, zo onstaat er een natuurlijke manier van burgerparticipatie.

  Kunst Kijken in Schandelen!

 • Aanvrager: Bart Paulissen
 • Status: In afwachting van aanpassingen
 • Benodigd bedrag: €7500
 • Startdatum: 01/11/2018
 • Kunst Kijken in Schandelen!

  Eind oktober komt de Amerikaanse kunstenaar Gaia wederom naar Heerlen om in onze wijk Schandelen een aantal nieuwe muurschilderingen te vervaardigen. Een en ander zal plaatsvinden in het kader van het Shifting Perspectives project in onze wijk. Graag willen wij dit project middels deze aanvraag completeren met het aanleggen van straatmeubilair en het bieden van ondersteuning aan het buurfeest.

  Shifting Perspectives is een multidisciplinaire kunstproject dat als onderdeel van Bovengronds in november zal plaatsvinden in het hart van onze wijk SchandelenDaarbij zal er een buurtfeest georganiseerd worden door een kernteam van buurtbewoners, waarbij iedereen uit de buurt en bezoekers zijn uitgenodigd om te participeren in het evenement.

  Het buurtfeest vindt plaats op de locatie in de wijk waar ook de muurschilderingen van het Shifting Perspectives project worden vervaardigd, vandaar dat het ook onze ambitie is om op deze unieke locatie straatmeubilair te plaatsen. Voor het buurtfeest hebben wij concreet ondersteuning nodig voor de huur of aanschaf van materialen zoals een podium, licht- en geluidsapparatuur alsmede drukwerk. Voor de realisatie van het straatmeubilair hebben wij financiële ondersteuning nodig.

  de braakliggende/ slecht verzorgde grasvelden tussen de flats Rolduckerveld

 • Aanvrager: Christel Gulicher
 • Status: In behandeling
 • Benodigd bedrag: €?
 • Startdatum: 18/04/2019
 • de braakliggende/ slecht verzorgde grasvelden tussen de flats Rolduckerveld

  Om deze stukken grond te beplanten met eetbare groenten voor de mensen die eraan mee doen, graven, schoffelen etc.

  Voor de mensen met minder inkomen toch goed te laten eten en de kinderen leren ervan!

  Ook als beweging, tijdinvulling, hun buurt wordt opgeruimd, leefbaarder, sociale contacten leggen, hun ervaring wordt doorgegeven… en ga zo maar verder.

  Delen van zonne-energie

 • Aanvrager: Nathalie Drost
 • Status: Voorlopige uitkomst ter controle bij collega's
 • Startdatum: 28/09/2018
 • Delen van zonne-energie

  Beste meneer, mevrouw,

  Vanuit een initiatief van NestEgg, een team met jonge mensen met ambitie voor nieuwe technologie en duurzaamheid stuur ik deze vraag. Wij zijn op zoek om een zonneproject (indien mogelijk met postcoderoosregeling) op te zetten in de buurt, hierbij mensen te ondersteunen, een dashboard te bieden waarop zij live de generatie van de panelen kunnen zien en dit hierna te herhalen (not-for-profit).

  We zijn hiervoor op zoek naar een plek om deze zonnepanelen op te plaatsen. Graag zou ik in contact komen om dit te bespreken, als zowel het bredere initiatief om te bespreken wat we hiermee zouden kunnen bereiken.

  Alvast hartelijk dank. Ik ben zowel per telefoon als e-mail bereikbaar voor vragen.

  Met vriendelijke groet,

  Nathalie Drost

  Educatieve bijenstal

 • Aanvrager: Robin Hahn
 • Status: In behandeling
 • Benodigd bedrag: €3600
 • Startdatum: 01/11/2018
 • Educatieve bijenstal

  Educatieve bijenstal

  Locatie:
  op perceel gezamenlijke buurttuin ‘t Kloosterkoolhöfke (gedeelte perceel oude Vrije School Limaweg)

  Idee:
  Om het sociaal-maatschappelijke buurtproject ‘t Kloosterkoolhöfke een ‘groene’ en educatieve impuls te geven hebben 3 buurtimkers de wens om:
  – de Heerlense bijenstand en natuur te versterken
  – en hun kennis over de bijen en de natuur breder te delen met de straat/buurt/wijk waarin zij wonen.
  De bewoners in de straat zijn voorstander en medestander van dit idee.
  De grond is (binnenkort) door buurtbewoners in bruikleen van de gemeente. Om invulling te geven aan deze droom hebben wij een bijenstal nodig van waaruit educatieve activiteiten kunnen worden ontplooid waaronder:
  – buurtkinderen kennis bijbrengen over bijen, de insectenstand en de natuur
  – schoolklassen ontvangen
  – deelname landelijke open imkerijdagen
  – diverse workshops
  – buurthoning

  Wat hebben we nodig:
  – materialen (houten balken, houten planken, overig)
  – huur graafmachine
  – imkerkleding voor kinderen
  – ontwerp: zie bijlage
  – bouw: uitvoering doen we zelf
  – theorie en praktijkopleiding tot imker: voltooid

  De Troostboom van Terworm

 • Aanvrager: Peter Heiligers
 • Status: Geholpen met media aandacht via onze kanalen
 • Benodigd bedrag: €-
 • Startdatum: 15 Oktober 2018
 • De Troostboom van Terworm

  Ik heb de “Eyck van Terworm” een plataan uit 1749 genomineerd als de boom van het jaar. Deze imposante plataan staat aan de Eikendermolrnweg in Heerlen. U kunt stemmen onder www.deboomvanhetjaar.nl

  UPDATE: We hebben een geweldige tweede plaats gewonnen, de eerste plek ging naar de bijzondere troeteleik.

  LANGE JAN LEEFT!

 • Aanvrager: buurtorganisatie GMS
 • Status: Niet door wegens te kort tijdsbestek
 • Benodigd bedrag: €6000
 • Startdatum: 06/10/2018
 • LANGE JAN LEEFT!

  LANGE JAN LEEFT

  Als er iets symbool staat voor het sluiten van de mijnen is het wel de val van Lange Jan. Daarom is er in het Lange Jan Park (tussen Sittarderweg, Aurora en belastingdienst) op zaterdag 6 oktober een Festival: Lange Jan Leeft.

  Directe aanleiding is de onthulling van de letters van HEERLEN die opnieuw strak in de lak gezet zijn door vrijwilligers. Voorafgaand aan die onthulling is er een eerbetoon aan de Lange Jan en zijn val door Panda/Nina Willems. Gevolgd door een bijzondere actie van de leerlingen van de Praktijkschool terwijl we met zijn allen het Lied van Lange Jan zingen…

  Vervolgens kunnen bezoekers (buurtbewoners en bezoekers van elders, professionals en vrijwilligers) een route lopen langs de herstelde jeu-de-boules baan (want GMS is een wijk met ballen)

  en Aurora (dat binnenkort door Wonen Limburg) een nieuwe jas krijgt

  via de Kempkensweg met een mural pop-up museum naar

  het gebouw van Schoon GMS dat die dag Open Dag houdt en naar

  het GMS filmpjesfestival in de huiskamer van Heerlen: café (en pension) Gubbbels.

  Via de verrassende kwaliteitswinkels in de Willemstraat

  (CaVa, Pieds sur terre, Manders Interieurs, tattooshop, eten en drinken, vlees, groenten en fruit, tabakswaren en kantoorartikelen, autobanden en fietsen)

  terug naar het Lange Jan Park voor een goed gesprek

  over de kansen en knelpunten van de wijk, de gouden driehoek of een potje sjoelen of kienen

  (altijd prijs)

  …en een frietje met of zonder

  Organiserende partijen

  GMS LAB                       > Paraplu-organisatie voor Experiment(L)Eren in GMS gericht op het                                           ondersteunen van de Buurt: open innovatie, co-creatie, bottom-up

  Buurtorganisatie GMS   > Aantrekkelijk(er) maken en houden van Grasbroek, Musschemig,                                               Schandelen en Hoppersgraaf (de meest onbekende buurt van Heerlen)

  Heerlen Mijn Stad           > Onthulling letters HEERLEN strak in de lak (dankzij Relim en vrijwilligers uit de buurt)

  Praktijkschool Heerlen   > Action Learning: video/foto/omgevingsbewustzijn – praktijkleren

  Wonen Limburg > Aurora krijgt een nieuwe jas

  Schoon GMS                 > Open Dag – in dialoog

  Huiskamercafe Gubbels > GMS filmpjesfestival

  Panda/Nina Willems       > Ceremonie bij Lange Jan

  Zanger/muzikant             > Lange Jan Lied

  Tekenaar                      > Beeldverhaal, verhalen van de muur

  Geluidskunstenaar        > Geluidsverhaal, verhalen uit de muur

  De eerste mobiele BURGERKRACHTCENTRALE – op zoek naar “Wat kan beter/anders?” – kansen en knelpunten, kartrekkers en –duwers, krachten en kwaliteiten

  Wij vragen een bijdrage voor:

  Filmfestival

  Tent midden op Lange Jan Park (huur/plaatsen/inrichten met tafels en stoelen)

  Kienen, sjoelen > altijd prijs

  Jeu de boules > GMS een wijk met ballen > sociale cohesie: bewegen en ontmoeten

  Drukwerk, informatieborden, pop-up museum, buttons etc.

  Ontmoetingsplek voor jong en oud Schinveld

 • Aanvrager: Davy Heuts
 • Status: In behandeling en hulp geboden bij het plan
 • Benodigd bedrag: €10000
 • Startdatum: 01/01/2019
 • Ontmoetingsplek voor jong en oud Schinveld

  Aan de eindstraat in schinveld thv het oude school paadje willen wij als buurtbewoners graag een ontmoetingsplek creëren. Een plek waar jong en oud elkaar kan ontmoeten en onderlinge banden kunnen worden versterkt. Een speeltuintje voor de allerkleinsten, wat bankjes voor de ouders en een jeu de boules baantje voor de ouderen. En misschien nog een toevoeging van een losloopveldje voor honden om de buurt schoon te houden.

  Bongaardpark

 • Aanvrager: Jo Hermanns
 • Status: Voorlopige uitkomst ter controle naar collega's
 • Benodigd bedrag: €15000
 • Startdatum: 02/01/2019
 • Bongaardpark

  Het Bongaardpark is een initiatief van buurtbewoners in samenwerking met de Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden, Woonpunt, gemeente Heerlen, Leisure Lane en Gebrookerbos.

  Naast het feit dat er een Leisure Lane (werktitel) gepland is op het voormalige mijnspoor, dat een mooie groene verbinding gaat vormen voor langzaam verkeer in onze provincie, komt er in deze wijk een mooi stuk grond vrij, dat midden in de wijk ligt en toevallig hierop aansluit.

  Door de sloop van de flat aan de Bongaardstraat ontstond een plek in de wijk, die bewoners aanspoorde om na te denken over een andere invulling dan een grasveld midden in de wijk zoals dat door woningcorporatie Woonpunt bedacht was.

  Een aantal bewoners is enthousiast aan de slag gegaan om na te denken wat met deze nieuwe ruimte kan gebeuren.

  Een bijeenkomst met de bewoners leverde 40 ideeën op waarmee de werkgroep aan de slag ging geadviseerd door de landschapsarchitect van de gemeente Heerlen.

  Het idee is om een nieuw stukje groen vorm te geven nl. Het Bongaardpark.

  Dit park heeft als thema: Verbinding.

  Verbinding tussen de buurtbewoners (ontmoetingsplek) maar ook tussen gebruikers van de Leisure Lane dus verbinding tussen jong en oud, fietsers, wandelaars en sporters.

  Verbinding tussen nu en het verleden (bomen die refereren aan het mijnverleden). Verbinding met onze dorpshistorie (de zichtlijn met Kasteel Hoensbroek).

  Verbinding tussen mens en natuur.

  Het project heeft een totale begroting van ongeveer € 66.000.

  Het grootste gedeelte van het bedrag is al verzameld door verschillende participanten zoals woningcorporatie Woonpunt en gemeente Heerlen die in natura worden geleverd.

  Een restbedrag van € 15.000 is echter nog nodig om het plan te realiseren.

  Onze vraag is of IBA Parkstad ons idee financieel kan ondersteunen zodat het Bongaardpark kan worden gerealiseerd zoals het is ontworpen (zie ook de bijgevoegde tekeningen)

  Wij horen graag van u wat er mogelijk is en hoe we dit fantastische project verder kunnen vormgeven

  Draaimolen bij binnenstad

 • Aanvrager: Aduard van Creij
 • Status: Op een andere manier geholpen
 • Startdatum: 01/04/2019
 • Draaimolen bij binnenstad

  In nabijgelegen terrein van centrum een weersbestendig draaimolen plaatsen. Daarbij iets met waterfonteinen waar kinderen doorheen kunnen lopen ( vb Colmar). Hiermee komen kinderen incl. Ouders Grootouders graag naartoe extra trekker voor de binnenstad. Kleine kinderen in de stad geeft positieve energie voor diverse leeftijdsgroepen. Daarnaast is dit een stuk nostalgie die niet verveeld.

  Waterpomp Laurentiusplein Voerendaal

 • Aanvrager: Heemkunde Voerendaal
 • Status: Op een andere manier geholpen
 • Benodigd bedrag: €2000
 • Startdatum: 01/10/2018
 • Waterpomp Laurentiusplein Voerendaal

  Het Laurentiusplein in Voerendaal werd door Jan Stuyt in de twintiger jaren volgens het tuindorp principe ontworpen en gebouwd. Inmiddels zijn de woningen rond het plein gerenoveerd en zien er weer prachtig uit.

  Het oorspronkelijke plein daarentegen is niet zo fraai. Het plein opwaarderen en het terugplaatsen van een waterpomp die er ooit heeft gestaan geeft het plein weer een mooi aanzicht. Samen met de buurtvereniging St. Barbara, de woningstichting Voerendaal, en gemeente Voerendaal heeft Heemkunde Voerendaal het initiatief genomen tot het herstel van dit plein. Een plek waar de bewoners elkaar kunnen treffen, een sociaal trefpunt zoals het destijds ook was, toen de mijnwerkersvrouwen  daar hun dagelijkse emmertjes water gingen halen.

  Een plein dat na herstel wellicht de status van beschermd dorpsgezicht verdiend.

  Stadsparkfestival Kerkrade

 • Aanvrager: Peter Boosten
 • Status: Op een andere manier geholpen
 • Benodigd bedrag: €7000
 • Startdatum: 24/08/2018
 • Stadsparkfestival Kerkrade

  Geachte IBA commissie,
  Wij zijn een groep enthousiaste burgers die in 2016 zijn begonnen met het initiatief Stadsparkfestival Kerkrade. Wij willen dit initiatief continuïteit geven, een terugkerend festival in Kerkrade voor Kerkrade. Ons initiatief is ontstaan door het beperkte aanbod in Kerkrade voor jonge mensen, jong volwassenen, en jong denkende. Ook is onze gedachte hier naar de armoede in deze omgeving, en zijn wij dit festival gratis gaan aanbieden. Een van onze belangrijke citeren zijn, dat er alleen artiesten spelen met eigen werk dus geen cover bands, wij bieden talent op deze manier een mooi podium. Nu is dit op deze manier moeilijk te financieren, en zijn wij op zoek naar een manier om het financieel draagbaar te maken. Zoals het nu gaat krijgen we maar net de rekeningen betaald, en zijn wij op de huidige wijze niet in staat om iets op te bouwen om te groeien. Ons team is overtuigd van het succes van dit concept, en hebben wij dit ook als feedback gekregen van onze eerste bezoekers.
  Het was mooi, bijzonder voor Kerkrade, en een mooie sfeer.
  Wij willen nu hiervoor bedrijven binnen Parkstad benaderen om te kijken hoe zij op een bijzondere manier een bijdrage kunnen leveren aan dit initiatief. Doch ook hier zijn kosten aan gemoeid, bedrijven uitnodigen, een portefeuille maken waar je het concept presenteert en locatie voor eventuele presentatie. Dit alles is nodig om bekendheid te geven aan een mooi festival, dat vrij en open is, waar geen hekwerken staan maar waar je binnen loopt.
  24, 25, 26 augustus is de tweede editie, wij nodigen u graag uit om een kijkje te komen nemen en te genieten van een bijzonder initiatief.
  https://www.facebook.com/events/722838308106719/
  Kerkrade is Klankstad van Parkstad, en dit moeten we laten horen en laten zien.
  Wij vragen IBA om dit initiatief te steunen, voor iedereen die jong is of jong voelt in Kerkrade.

  Weerstation Parkstad

 • Aanvrager: Marcel Mollering
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €6000
 • Startdatum: 16/08/2018
 • Weerstation Parkstad

  Het idee is er al enkele jaren, vanaf 2007 en is het een zeer uit de hand gelopen hobby namelijk het weer op locatie 045 oftewel Parkstad.
  Er wordt heel veel gebruik van gemaakt en is het geen commercieel iets echter de onkosten lopen op dit moment flink op, vervanging apparatuur en uitbreiding, de bedoeling is namelijk om sensoren uit te gaan zetten in de Parkstad zelf en dit over het TTN netwerk, oftwewel The Things Network om zo een betere meting te kunnen krijgen over de Parkstad.
  Er komen dan verschillende Gateway’s in de Parkstad te staan of wat nog beter is een Gateway als die op de Steenberg geplaatst kan worden, dan is er namelijk een Parkstad dekkend Gateway waar ook veel andere diensten over kunnen gaan en niet alleen het weer Parkstad.
  Op die manier kan ik meerdere sensoren gaan verspreiden over de Parkstad.
  Veel diensten maken ongezien gebruik van deze service ook zoals festivals, er is namelijk op twitter tijdens Pinkpop ook het @PinkpopWeer
  Het overige weer wat online te vinden is wijkt toch vaak flink af met dat wat Weerstation-Parkstad.nl meldt, hier wordt puur op de regio gekeken.
  Verhaal kort te maken, gewoon een nog betere service te verlenen aan de Parkstad wat betreft weer.

  leerpadroute = kinderroute

 • Aanvrager: Sandra Paas
 • Status: On hold tot nader bericht van de aanvrager
 • Benodigd bedrag: €3000
 • Startdatum: 30/09/2018
 • leerpadroute = kinderroute

  leerpad-kinderroute.

  De leerpadroute is een oudere route die niet onderhouden en ongeschikt voor kinderen is.  de route kan vervangen worden als kinderroute. Deze route is om kinderen op een natuurlijke speelse route dmv. houten objecten het bos te laten ervaren, en contact met de natuur en het leven in het bos bekend te maken. Denk aan boomschijven waar bv. afdrukken van poten van dieren uit het bos zijn ingewerkt, en kinderen moeten kiezen van welk dier de afdruk is.

  of dieren  in hout in 3 delen verwerkt, welk bovendeel/midden/en onderste gedeelte horen bij elkaar.

  of tel de jaarringen in een boomschijf. etc etc. Redelijk educatief, niet heel kostbaar, spannend en uitdagend voor ouders, grootouders, scholen met kinderen.

  Ooievaarsnesten in Benzenrade

 • Aanvrager: Peter Brink
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €1500
 • Startdatum: 01/10/2018
 • Ooievaarsnesten in Benzenrade

  in de afgelopen jaren worden steeds vaker wilde ooievaars gespot boven de buurtgemeenschap Benzenrade. In Gaia  Zoo zit een paartje te broeden! Hierdoor is het idee ontstaan om met inwoners van Benzenrade een aantal nesten te gaan bouwen en op markante plekken in het dorp neer te zetten. In principe willen we gebruik maken van gebruikte materialen van de bewoners maar sommige onderdelen zullen aangeschaft/gehuurd moeten worden ( palen van 10 meter, grondboor en hoogwerker). Ook kost het verkrijgen van de vergunning extra geld

  Geschatte kosten €1500.

  Wij willen met enthousiaste buurtbewoners in het najaar starten zodat in februari de eerste ooievaars ontvangen kunnen worden. Ook als zij niet broeden zijn deze nesten een aanwinst voor onze landelijk gelegen buurt en is het bouwen een mooie bezigheid die de bewoners bindt. Het enthousiasme is nu al groot!

  Dit plan wordt ingediend door het bestuur van de buurtgemeenschap Benzenrade en zou richting Zorgboulevard kunnen worden uitgebreid

  Peter Brink

  bestuurslid

  Klimaat project

 • Aanvrager: Jeroen Janssen
 • Status: Op een andere manier geholpen
 • Benodigd bedrag: €10.000
 • Startdatum: 01/01/2019
 • Klimaat project

  Bekijk onze video als info en lees erna verder, hier volgt de link: https://www.youtube.com/watch?v=AMQEUC5XYGU&t=3s

  Wij zijn Inflex motivatian en Motion strategie.

  Samen werken wij aan een innoverend project omtrent klimaatverandering en de bewustwording daarvan bij onze jeugd.
  Het is ons doel om bij jongeren meer duidelijkheid te scheppen over klimaatverandering en de gevolgen die het zal hebben op de toekomst van onze planeet.

  Door het combineren van ervaren sprekers op het gebied van motivatie & zelfontwikkeling én virtual reality software, willen wij zoveel mogelijk jongeren bereiken. Door gebruik te maken van virtual reality sofware kunnen wij een levensecht educatief programma ontwikkelen, waarin jongeren een compleet nieuwe wereld zullen ontdekken.
  We spoelen wat jaartjes vooruit en laten ze rondkijken in de wereld waarin ze over 5,10, 20 en 50 jaar zullen leven. De wereld die wij met zijn allen creëren als er nu niets aan gedaan wordt.

  We moedigen jongeren aan om na te denken over duurzaamheid, leren ze hoe zij het verschil kunnen maken, discussiëren en begeleiden ze door hun levensechte ervaring.
  Het zal lijken alsof ze een documentaire kijken over de aarde, maar zelf het ruimteschip besturen!

   

  Op deze innovatieve manier willen wij  investeren in een duurzamer klimaat en een leefbare wereld voor de generaties die na ons komen.

  terug brengen gevels in orginele staat Heerlen centrum

 • Aanvrager: John Bour
 • Status: Op een andere manier geholpen
 • Benodigd bedrag: €geen idee
 • Startdatum: 01/01/2019
 • terug brengen gevels in orginele staat Heerlen centrum

  Het in oude glorie terugbrengen van de winkelstraten Heerlen Centrum zodat de binnen stad ook toeristisch aantrekkelijk word. en de leegstand kan terug dringen.

  Creatieve broedplaats voor jongeren

 • Aanvrager: Stichting Ping Pong
 • Status: In behandeling
 • Benodigd bedrag: €3500
 • Startdatum: 01/07/2018
 • Creatieve broedplaats voor jongeren

  Het idee is om een plek op te richten waar jongeren op creatief vlak hun ei kwijt kunnen. Aangezien er in het centrum van Heerlen op dit moment niet echt een plek is waar jongeren van tussen de 18 en 25 jaar makkelijk naartoe kunnen om dit te doen. Stichting Ping Pong is hiervoor op eigen initiatief opgericht door twee jongens uit Heerlen.

  Op dit moment investeren we er heel wat uren in om alles open te houden en te promoten naar onze doelgroep. Daarnaast zijn we bezig met het inrichten van de ruimte die we gevonden hebben, zodat het een openbare werkplek en expositieruimte kan worden. In de toekomst willen we dit uitbouwen met atelier mogelijkheden. We zijn er helaas nog niet. De lastige zaken hebben we weten te vinden (ruimte in het centrum, mogelijkheid om erin te werken, vrijwilligers als personeel/begeleiding) maar enkele posten blijven open. Enkele bezoekers zullen geholpen zijn met betere faciliteiten (tafels, tekenmateriaal, fotospullen, schilderverf en canvas om doeken te spannen etc). Daarnaast hebben we wat beter meubilair nodig en enkele basis faciliteiten zoals een koelkast, koffiezet apparaat en toiletspullen.

  Als we onze ruimte naar een beter niveau hebben kunnen tillen willen we dit in het nieuwe schooljaar ook flink promoten via instagram, facebook en google. De videocontent hiervoor kunnen we zelf maken, maar het zou super zijn als jullie ons kunnen helpen met het inkopen van die kanalen.

  Als laatste vragen we een kleine bijdrage voor het openingsevent in het nieuwe schooljaar. Zoals gezegd, de meeste hand en span diensten doen we zelf, of met onze vrijwilligers, maar zaken zoals techniek en facilitaire onderdelen moeten we inhuren.

  Stichting Ping Pong is voor en door jongeren, waardoor ons eigen budget niet heel dekkend is. Met het extra geld van Bewoners Maken Parkstad zijn wij in staat om nog meer jongeren een kans te geven zich op creatief vlak te vormen en ook om vooral ervoor te zorgen dat er meer roering komt in het mooie (maar helaas lege) centrum van Heerlen.

  Bunkerpop 2018

 • Aanvrager: Stg. Oefenbunker Live
 • Status: In behandeling
 • Benodigd bedrag: €5000
 • Startdatum: 01/09/2018
 • Bunkerpop 2018

  Bunkerpop het ParkstadPopstad talenten & showcase festival
  Bunkerpop is normaal gesproken de gaarkeuken van talent, dat met name door de eigen organisatie georganiseerd wordt. Het belang van dit jaarlijkse event (dit jaar voor de 35ste keer) is de ontwikkeling van de jongeren van onze regio. De kids moeten over 30 jaar hier nog steeds kunnen werken, spelen en projecten samen doen. De Muziekboulevard wordt de productietempel van Parkstad. Laat Bunkerpop een van de meest open, jaarlijkse events worden waar alle jonge muzikanten/muziekleerlingen in Parkstad een logische plek krijgen.
  Van een centrale organisatie die de beslissingen maakt voor productie, selectie van acts en communicatie/promotie, willen we een open construct zijn die duurzamer is richting de toekomst, door zzp-ers, artiesten, jongeren, instellingen hierbij te betrekken.
  Wat we willen doen;
  – Sterkere social communicatie, met name richting de doegroep
  – Aanleggen van een alles omvattend netwerk van muziekdocenten (zzp-ers, instellingen, alles) en die een suggestie laten doen voor bands die in de programmering verwerkt moeten worden.
  – Online voting systeem waar bands zich kunnen aanmelden en stemmen kunnen vergaren om ook op het podium te staan.
  – Afsluitend een video verslag laten maken dat door alle relevante communicatie kanalen gedeeld gaat worden.
  – Integratie met IBA project Muziekboulevard en samen met logische partners (zzp, instellingen, Parkstad Popstad Talents) een extra financieringsmodel bedenken waardoor ook financieel samen aan een open construct gewerkt wordt, die Bunkerpop ook formeel van iedereen maakt en dus toekomstbestendiger.
  Hiervoor schatten we van IBA het volgende nodig te hebben;
  – Een financiële bijdrage van 5.000 euro
  – Koppeling met project Muziekboulevard
  – Assistentie in communicatie en gebruik van IBA kanalen.
  – Informatie en communicatie over IBA, specifieker nog de Muziekboulevard, tijdens het festival op 1 september
  Wat D-Vers doet op Limburgse schaal, willen wij op Parkstedelijke schaal, samen voor elkaar krijgen. Waarbij samen het vernieuwende aspect voor ons is, en ongelooflijk van belang voor Parkstad als popstad.

  Carnavalsloods

 • Aanvrager: Bert Willers
 • Status: Op een andere manier geprobeerd te helpen
 • Benodigd bedrag: €Onbekend
 • Startdatum: 11 - 11 - 2018
 • Carnavalsloods

  Voor carnavalsverenigingen wordt het steeds moeilijker om een geschikte plek te vinden waar ze hun carnavalswagen kunnen stallen en er ook aan kunnen bouwen.

  Vroeger kon je nog bij een boer terecht maar dat wordt ook steeds moeilijker.

  Vooral startende verenigingen hebben moeite om een loods te kunnen betalen met de huidige prijzen wat ze vragen.

  In Parkstad staan heel wat loodsen jaren leeg waar niks mee gedaan wordt.

  Misschien is het mogelijk dat daar een locatie gevonden kan worden waar carnavalsverenigingen voor een symbolisch bedrag een plek kunnen huren waar ze hun carnavalswagen kunnen  stallen en waar ze ook aan de carnavalswagen kunnen werken.

  Carnaval si het grootste feest in Limburg wat zeker moet blijven bestaan en naar mijn inziens steeds groter en mooier moet worden.

  Maar dan moet er wel de ruimte zijn waar ze terechtkunnen met hun carnavalswagen.

  Laten we met ons allen er een feest van maken

  ALAAF

  EMMA-park: een ontmoetingsplek voor jong en oud met sportvoorzieningen voor kinderen

 • Aanvrager: Stichting S voor een duurzame Toekomst / Bianca Kruitz
 • Status: On hold tot nader bericht van de aanvrager
 • Benodigd bedrag: € ntb
 • Startdatum: 2019
 • EMMA-park: een ontmoetingsplek voor jong en oud met sportvoorzieningen voor kinderen

  Op 7 juni 2018, is er op de Sint Franciscus School In Brunssum-Treebeek een toekomstavond georganiseerd. Kinderen van groep 8, buurtbewoners, ouders, de gemeente , wijkteam, leerkrachten en directie hebben op deze avond samen nagedacht over de toekomst van de wijk Treebeek. De avond werd georganiseerd door Stichting S in opdracht van Gemeente Brunssum. Na een presentatie van inspirerende toekomstbeelden van de kinderen, was de vraag:  hoe kunnen wij de toekomstvisies van onze kinderen een stap dichterbij brengen door concrete toekomstinitiatieven en projecten. Met  groot enthousiasme zijn er verschillende toekomstwijzende ideeën ontwikkeld op deze avond. Het winnende idee was:

  EMMAPARK   park in de nieuwbouwwijk waar de voormalige mijn Emma stond

  Beschrijving: sportvoorzieningen voor kinderen zoals free run, een skatebaan, trampolines, een kiosk voor tussendoor te relaxen/ontmoeten tussen jong en oud
  Ze vragen een klein gebouwtje, vrijwilligers, materialen etc.
  Dit idee kreeg 21  hartjes

  Het idee zou gecombineerd kunnen worden met een ander idee:

  Ontmoetingsplek voor jong en oud!
  Beschrijving idee:  ontmoetingsplek voor jong (10-15) en oud (koffiecorner, ruilwinkel).
  Evenementen: disco, inspelen op actuele dingen.
  Speelvoorzieningen voor kinderen van 10 tot 15 jaar oud.
  Zij zoeken hiervoor een locatie en een ruimte, vrijwilligers, opstartsubsidie en materialen.
  Dit idee kreeg 8 hartjes

  De plek zou heel goed aan kunnen sluiten bij de Leisure Lane als pleisterplaats waar men even tot rust kan komen en iets nuttigen…

  Achtergrond: De kinderen van groep 8 van de St.Franciscusschool in Treebeek hebben meegedaan aan het Toekomsttraject van de Sarah Duurzaamheidsleerlijn, verzorgd door Stichting S en de Gemeente Brunssum. Zij mochten hun visie op de Toekomst van hun buurt laten schijnen: Hoe wil jij wonen en leven over 25 jaar? Na de presentaties van de toekomstbeelden werden kleinere groepjes gevormd van alle aanwezigen en werkten zij aan thema’s als Energie, Elkaar ontmoeten in de buurt, Groen en Voeding. Dmv advertenties werden de ideeën die hieruit kwamen gepresenteerd en na alle presentaties konden alle aanwezigen hartjes plakken bij het beste idee.

  Poetepark!

 • Aanvrager: Monica Dols-Doelen
 • Status: Op een andere manier geholpen
 • Benodigd bedrag: €2500
 • Startdatum: 02/09/2018
 • Poetepark!

  Het is een laagdrempelig festival, speciaal bedacht voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Door deze laagdrempeligheid is dit festival geschikt voor alle soorten huishoudens, dus ook voor mensen met een laag inkomen.

  Doelstelling

  • Kinderen een leuke dag bieden voor weinig geld

  • Kinderen creatief bezig laten zijn middels workshops

  • Mogelijkheid bieden om kinderen uit Parkstad in aanraking te brengen met cultuur

  MONDRIAANRUN 2018 35 JAAR BRUISENDE VITALITEIT, SPORTIVITEIT, INTERACTIE EN INTEGRATIE

 • Aanvrager: Peter Frederix
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €1500
 • Startdatum: 07/10/2018
 • MONDRIAANRUN 2018 35 JAAR BRUISENDE VITALITEIT, SPORTIVITEIT, INTERACTIE EN INTEGRATIE

  MONDRIAANRUN AL 35 JAAR SPRINGLEVEND.

  Zondag 7 oktober vindt de 35e MondriaanRun plaats: het 7e lustrum. Al die tijd springlevend en bruisend van vitaliteit. Een run voor het sportief publiek uit Parkstad Limburg. Jong en oud. Een feestelijke mijlpaal tegen de achtergrond van de herinrichting van het terrein van Mondriaan als gevolg van het verdwijnen van de woonflat van onze instelling.

  IBA-PARKSTAD EN MONDRIAAN GGz

  De herinrichting vindt plaats onder de bezielende en inspirerende leiding van IBA Parkstad. Het Bureau Evenementen van Mondriaan is 35 jaar geleden de initiatiefnemer geweest van dit sportief en vitaal evenement. Het Bureau Evenementen organiseert culturele en vrijetijdsactiviteiten voor cliënten. Waar mogelijk en wenselijk staan onze activiteiten ook open voor het externe publiek. MondriaanRun is een van onze activiteitenparels waarbij ook de externe deelnemers klank, kleur en vooral interactieve sportiviteit toevoegen aan ons uitnodigend ontmoetingsprogramma. Juist op 7 oktober willen wij extra sportief cachet geven aan ons evenement.

  ATHLETICS ARENA SAMEN MET DE KNAU

  Dat doen wij door middel van een bijzonder uitnodigend sportief atletiek ontmoetingsactiviteit: de Athletics Arena. Een uitnodigende ontmoetingsplaats voor jeugd om te proeven aan de vele mogelijkheden die de atletieksport te bieden heeft.

  MONDRIAANRUN GAAT DE UITDAGING AAN

  Bij de jubileum edities nodigen wij actief scholen, scoutinggroepen en buurtgroepen uit zowel te participeren bij de Mondriaan alsook deelgenoot te zijn van onze sportieve Atletiek Arena. Inmiddels hebben wij vanuit de Scoutingwereld alsook het Buurtgericht werken signalen ontvangen om ons initiatief sportief te omarmen.

  Bij de Mondriaanrun zijn jaarlijks 650 deelnemers actief. De Gemeente Heerlen is een van onze actieve ondersteuners. Veel individuele lopers alsook lopersgroepen vinden de weg naar onze startlocatie aan de John F. Kennedylaan te Heerlen. Wij hebben een stevig intern en vooral extern netwerk opgebouwd van betrokkenen bij de MondriaanRun. Hogeschool Zuyd afdeling fysiotherapie alsmede artsen in opleiding (hartreanimatie) van de Universiteit Maastricht hebben hun medewerking toegezegd om onze run gezondheidsverwantwoord te laten verlopen. Mondriaan werkt op het gebied van diverse opleidingen nauw samen met beide onderwijsinstituten.

  WERKEN AAN EEN POSITIEVE BEELDVORMING

  Mondriaan GGz als maatschappelijke zorginstelling heeft de maatschappelijke betrokkenheid en interactie hoog in het vaandel staan. Daarmee voortdurend werkend aan positieve beeldvorming van en voor de Geestelijke Gezondheid

  Treebeekplein Brunssum

 • Aanvrager: Agnes Christina Henraath
 • Status: Op een andere manier geholpen
 • Benodigd bedrag: €0,00
 • Startdatum: 20/06/2018
 • Treebeekplein Brunssum

  Het voorgestelde plan voor ons Treebeekplein heeft mijn volle goedkeuring.

  Mijn aanvullende wensen:

  De trapveldjes verdelen in leeftijdscategorie. Een plein tot 10 jaar en het andere plein (bij Hoen) boven 10 jaar. Daarmee kunnen ook de allerkleinsten genieten van een stukje gras.

  De parkeervakken bereikbaar via smalle in- en uitritten door er één-richting te maken. De gewonnen ruimte komt ten goede aan de parkeervakken.

  Geen hondenuitlaatplaats, honden aan de lijn, uitwerpselen zelf opruimen en de trapveldjes zijn verboden voor honden.

  Een tapplaats voor drinkwater is een uitstekend idee en past in de moderne tijd.

  Klein-afval in prullenbakken en het grotere afval zelf mee naar huis nemen en daar wegwerpen.

  Bij het verlaten van het plein alles SCHOON achterlaten.

  Dat zijn tot nu toe mijn geboden en verboden.

  Bij eventuele reacties ben ik altijd bereikbaar.

  Zoals ik eerder al aangaf vind ik een trapveldje voor de allerkleinste een goed idee. Graag zou ik een suggestie willen toevoegen, namelijk om langs dat veldje banken te plaatsen. De kleinsten hebben toeschouwers, wat zij erg leuk vinden. En ouders hebben meer ogen die op hun kleinste spruit letten. In de huidige maatschappij is het niet altijd veilig voor kleine kinderen en de begeleiders zijn niet altijd met hun aandacht bij het kind, wat heel vanzelfsprekend is.

  Voorkomen van problemen/misdaad aan de kleintjes is hier geen overbodige luxe.

  Mocht er gekozen worden voor een tweedeling van leeftijdscategorie aangaande de trapveldjes het volgende. Voor de kleintjes zijn zitbankjes een mooie afscheiding. Voor de oudere jeugd zou een open kooi de overlast van de ballen beperkt kunnen worden en zijn de voetballers ook beschermd tegen mensen die “lollig willen zijn” en hun bijdrage willen leveren aan “mensjes pesten”.

   

  De Stadswerkplaats

 • Aanvrager: Remco Wijckmans
 • Status: In contact gebracht met gelijkgestemden + een gezamenlijke locatie op het oog
 • Benodigd bedrag: € ntb
 • Startdatum: 01/01/2019
 • De Stadswerkplaats

  De Stadswerkplaats,

  het midden tussen een Fablab en een klassieke werkplaats, een plek waar je met technologie en techniek in aanraking kunt komen en experimenteren. Van de 3D printer tot een plek waar je metaal,  houtbewerking en groeneducatie kunt uitvoeren. Een creatief, technische gebouw omgeven door een prachtige grote tuin met kas waarbinnen(en buiten) een heleboel creatieve ambachten ontplooid kunnen worden.

  In de Stadswerkplaats werken lokale milieu- en duurzaamheidsorganisaties samen met reguliere onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Het is een vrijplaats voor techniek, groeneducatie en creatieve ambachten en gestoken in een jasje van duurzaamheid. Hier stimuleren wij de veerkracht in de samenleving en dit middels duurzame oplossingen in de breedste zin van het woord. Het milieu en de burger staan daarbij centraal. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Stadswerkplaats vergroot de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van burgers binnen de gemeenschap en versterkt de samenhang, teneinde een omschakeling, een transitie, te bewerkstelligen naar een duurzaam, sociaal, veilig en gezond leefklimaat waar eenieder zich kan ontplooien.

  Het plan

   

  Ik mis een omgeving waar ik mijn creativiteit kwijt kan, een ontmoetingsplek voor gelijkgestemden, voor jong en oud, voor hoog- en laag opgeleid, autochtoon en migrant waar mensen van alle niveaus  kunnen werken aan individuele- maar ook  gezamenlijke projecten. Waar je kennis kunt opdoen maar ook kennis kunt achterlaten. Het is de basis van integratie. Het lijkt op een Fablab maar het is ook een klassieke werkplaats. Er staan basis hout- en metaalbewerkingsmachines maar ook computers en een 3D printer en je kunt er leren programmeren maar ook lassen, smeden en houtbewerken. Daarnaast biedt de tuin de mogelijkheid je te verdiepen in ecologische technieken van bijvoorbeeld voedselproductie.  Je kunt er zelfstandig aan projecten werken. Het geheel wordt aangevuld door een grote sociale component, in de vorm van een Kletscafe, de ontmoetingsplek binnen de Stadswerkplaats waar gelijkgestemden elkaar ontmoeten en hun creatieve ideeën kunnen delen. Het is een verzamelplek voor veel organisaties die met hun specialiteit een bijdrage leveren aan het grote geheel. Alles gegoten in een duurzaam jasje en met oog voor de toekomst.

  Wind en zonneenagie op de droomgaard

 • Aanvrager: J.Post
 • Status: In contact gebracht met initiatief Delen van zonne-energie!
 • Startdatum: 08/10/2018
 • Wind en zonneenagie op de droomgaard

  Wij zijn in 2015 gestart met school/volkstuinen complex

  Dit is een stuk grond van 2500 vierkante meter.

  Het is door meerdere handen gebruiksklaar gemaakt

  er zijn nou 50 schooltuintjes en 21 tuintjes voor de wijkbewoner. Wij willen graag zelfvoorzienend zijn

  Door het plaatsen van een wind molen en zonnepanelen.

  gr: Stichting Droomgaard West

  Zichtbaar maken Caumerbron Horicherhof

 • Aanvrager: Dhr en Mevr. van Leeuwen & Dhr en Mevr. Noordkamp.
 • Status: On hold tot nader bericht van de aanvrager
 • Benodigd bedrag: €5000
 • Startdatum: 2018
 • Zichtbaar maken Caumerbron Horicherhof

  Wij zijn bewoners van de Horicherhof in Heerlerbaan. Wij wonen daar al een tijdje en we zijn er jaren geleden achter gekomen dat de bron van de Caumerbeek in onze kelder ontsprong. We hebben toen de wens geuit om die bron zichtbaar te maken want er ligt al jaren puin in de niet toegankelijke kelder. Het huis waar wij wonen is uit de 13e eeuw en de kelder heeft een tongewelf uit die tijd. Als we goed geïnformeerd zijn betreft het een Rijksmonument.

  Wij zijn in contact gekomen met de eigenaar van de woning en tevens onze verhuurder. Dat is Weller die onlangs heeft laten weten werk te willen maken van het openmaken van de kelder en toegankelijk maken van de bron. Dat vinden wij een heel goed idee want we willen dat dit unieke stukje Heerlen ook voor andere bewoners en geïnteresseerden wordt opengesteld.

  Het is immers een mooi stukje erfgoed en de Caumerbeek was onderdeel van de bestaansgeschiedenis van Heerlen. Wij hebben ook gehoord dat de Thermen in het centrum van Heerlen in de romeinse tijd gevoed werd met dat bronwater.

  Zoals gezegd wil Weller investeren in dit bijzonder project. Mogelijk dat de gemeente en het waterschap ook zullen bijdragen. Daarmee zal naar verwachting het bouwkundige deel kunnen worden uitgevoerd. Maar ons plan is ook om er een toegankelijk informatiecentrum van de maken met robuust kaartmateriaal en aanvullende informatiepanelen over het ontstaan en de achtergronden van deze unieke plek. Voor dat deel van de investering zoeken wij nog financiële ondersteuning want het zou prachtig zijn als dit erfgoed met de bijbehorende verhalen voor nageslacht bewaard zouden blijven. Wij vinden dat dit project goed aansluit bij de Honderdjaar Heerlerbaan en een aanvulling is op HogerOpHeerlerbaan. Wij zijn overigens bereid om onze woonplek hiervoor ter beschikking te stellen en de rol van beheerder op ons te nemen zodra het voor bezoekers in loop van 2019 is opengesteld. Bij de uitvoering zullen we hand- en spandiensten leveren.

  De 250 mooiste Plekken van Heerlen

 • Aanvrager: Mat Snijders (namens Veldeke Heële)
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €7500
 • Startdatum: 01/07/2018
 • De 250 mooiste Plekken van Heerlen

  Trots op Heerlen! dat is de doelstelling van het project dat de 250 mooiste plekken van Heerlen in een fotoboek samenbrengt. Nadrukkelijk gaat het om plekken, die er nu nog steeds zijn. Dus geen historische, maar actuele foto’s. Zowel het groene als het urbane karakter van de stad worden geëtaleerd. De foto’s worden voorzien van korte beschrijvingen/documentaties en verhalen rond de getoonde plekken, zowel in Nederlands, dialect als Engels. Een visitekaartje van Heerlen en een statement dat we bezig zijn te bouwen aan onze identiteit. Dat moet ons fotoboek worden. IBA kan desgewenst ook inhoudelijk bijdragen aan het voorwoord in het boek.

  De Positieve Stad

 • Aanvrager: Sidney van den Berg
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €7000
 • Startdatum: 16/07/2018
 • De Positieve Stad

  DE POSITIEVE STAD

  Iedereen heeft recht op een omgeving die inspireert en moet kunnen participeren in de buurt. Of het nu gaat om kunst en cultuur, sport, onderwijs of werk; inspiratie geeft hoop, positiviteit en zorgt ervoor dat je in beweging komt; meedoen is gezond en maakt gelukkig. Er zijn echter grote minderheidsgroepen die niet geïnspireerd worden; niet kunnen meedoen; niet weten waar zij moeten beginnen; niet begrepen worden; waaronder een groep jeugd en jongeren. Middels een unieke, creatieve, doordachte en directe werkwijze zijn wij er van overtuigd hier verandering in te kunnen brengen. Na een geslaagde pilot van De Positieve Stad in Bleijerheide, met een krantenartikel in De Limburger, een radio-interview op L1 en positieve reacties van partners en buurtbewoners als gevolg, gaan we onze eigen buurt verrijken.

  De Positieve Stad is een project die alle bewoners van Heilust, verenigingen, lokale ondernemers, scholen en organisaties met elkaar verbindt en zorgt voor een positieve boost in de buurt. Samen met buurtbewoners en partners maken we op een creatieve, zichtbare wijze kenbaar dat we er voor elkaar zijn en om elkaar geven. Een stukje positiviteit wordt nog maar weinig met elkaar gedeeld en wij maken dat enorm eenvoudig. 

  Verenigingen, organisaties en buurtbewoners, met de nadruk op kinderen en jongeren, vertalen hun positieve boodschappen voor andere buurtbewoners in een korte quote, die opvallend kleurrijk met graffiti op blanco verkeersborden worden gemaakt. De verkeersborden komen te hangen op prominente plekken in de wijk: Zorgcentrum; jongerencentrum; speeltuin; voetbalclub; scholen; ontmoetingsplekken. 

  KORTOM
  De Positieve Stad zorgt voor:

  • Bewustwording dat er veel positiviteit heerst in de buurt, wat zorgt voor inspiratie;
  • bewustwording dat bewoners zich om de buurt en buurtbewoners bekommeren;
  • het bekend maken van het sociale vangnet van buurtbewoners, scholen, verenigingen en sociale organisaties;
  • een bijdrage aan de leefbaarheid;
  • verbinding van de buurt;
  • figuurlijke beweging middels het vergroten van participatie en letterlijke beweging middels de wandelroute;
  • een positieve uitstraling voor Heilust.
  We vinden het ontzettend leuk om onze buurt, Heilust, van meer positiviteit te voorzien. Om dit te creëeren hebben we creatieve ideeën bedacht om constant te reflecteren naar ‘De Positieve Stad’ met het ‘plusje’ als logo, zodat het delen van positiviteit echt gaat leven onder alle bewoners, jong en oud. Het is tenslotte de bedoeling dat alle bewoners, de organisaties en verenigingen met positiviteit worden verbonden met elkaar en er een mooie energie door de wijk wordt uitgestraald.
  Met het budget gaan we het volgende doen:

  – Met een aantal experts op het gebied van educatie-workshops samenwerken aan een kwaliteitsproject voor de basisscholen in de buurt, zodat de kinderen op een positieve wijze met elkaar leren omgaan. Ik ben bang dat de school dit niet gaat betalen, maar vind het zonde als dit niet wordt gedaan, omdat de kinderen nu eenmaal op school te vinden zijn en de toekomst van de buurt zijn.

  – Met een professionele grafisch vormgever willen we samenwerken om in een herkenbare positieve stijl allerlei producten te ontwikkelen die nodig zijn voor de positiviteitsboost in de buurt en om de positieve boodschappen van de bewoners en kinderen bij iedereen kenbaar te maken, zoals de plattegrond en de folders, banners voor partners, uitnodigingen, positieve wenskaarten, e.d. Dit wordt allemaal gedrukt. Ook hebben we materialen nodig om de verkeersborden te maken.
  – We willen een kwalitatieve korte film laten maken van het project en een jonge fotograaf uit de buurt inzetten, zodat ook het hele proces met mooie, professionele beelden wordt vastgelegd. Dan kan iedereen daarna nog nagenieten van de samenwerking en alle glimlachen die tussentijds ontstaan.
  – Om de positieve boodschappen op te halen in de buurt willen we door een atelier een klittenband-pak laten maken en allerlei kaartjes die daarop geplakt kunnen worden. Hiermee kunnen we bij de supermarkt staan en langs de deuren in de buurt gaan.
  – Mocht er budget overblijven, zouden we dit willen gebruiken voor de uren die wij in het project hebben gestoken, maar dit staat voor ons niet voorop. Mocht er niks overblijven, dan is dat onze eigen investering in de buurt.
  We willen in juni/juli beginnen met alle verenigingen en organisaties benaderen, zodat we weten wie mee willen werken en in de wandelroute willen worden opgenomen. We verwachten vervolgens dat we in december helemaal klaar zijn met het project.

  Herbestemming Voetbalwei Ranzel

 • Aanvrager: Projectgroep Voetbalwei Ranzel
 • Status: Projectplan in de maak, to be continued!
 • Benodigd bedrag: €7500
 • Startdatum: 01/06/2018
 • Herbestemming Voetbalwei Ranzel

  Als gevolg van de fusie tussen voetbalclubs van Ransdaal en Klimmen en een nieuw sportcomplex in aanbouw in Klimmen, wordt het voetbalterrein in Ransdaal binnen nu en een jaar uit gebruik genomen. Omdat dit een prachtige accommodatie is van ca. 2 ha met een opstal in eigendom van de Gemeente en het dus eeuwig zonde is dit te laten vervallen enerzijds en anderzijds er ideeen en behoeftes leven onder de burgerij, heeft een aantal inwoners zich samen gepakt in een projectgroep om in samenspraak met overige inwoners, verenigingen en ondernemers mogelijkheden te onderzoeken om dit terrein multifunctioneel te her bestemmen. Essentieel hierin is draagvlak en inzet van de inwoners bij de herontwikkeling, maar nog meer bij de exploitatie.

  Op woensdag 13 juni vindt een bijeenkomst plaats in de kantine van de accommodatie waarbij iedereen welkom is. Doel van de bijeenkomst is “ophalen”. Waarna de opbrengst wordt geëvalueerd door de projectgroep en hopelijk kan worden uitgewerkt in een projectplan met ontwerpplan.

  Deze projectgroep is gelieerd aan de dorp coöperatie Ransdaal voor elkaar. Dit initiatief wordt door de coopratie toegejuicht en past in het prima in het plaatje van wonen, leefbaarheid, welzijn en onderwijs in ransdaal.

  Hieronder een aantal suggesties die al zijn aangedragen:

  – natuur en landschapsontwikkeling

  – verplaatsen IVN naar voetbal accomodatie

  – verplaatsen peuterspeelzaal naar voetbal accommodatie

  – aantrekken hondenclub (Hub Knorren) 

  – Jeu de Boulesbaan

  – evenemententerrein tent en voorzieningen Ranzelfestival en Weiefies

  – repaircafe

  – Inrichting op het gebied van beweging Wim Piels

  – trapveldje jeugd

  – natuurspeelplaats

  – crossbaan

  – buitenacitiviteitenlocatie voor jeugdvereniging (kampvuur, hutten bouwen, etc)

  – zitbanken

  – opslagruimte verenigingen 

  – dorpswinkel / lunchroom

  Kortom ideeën zat, nu nog de uitwerking van plan en exploitatie, hiervoor zou een professioneel bureau ingezet moeten worden en daarvoor zou een bijdrage wenselijk zijn.

  Uiteraard ben ik bereid om dit initiatief nader toe te lichten!

  Alvast dank voor de behandeling van de aanvraag.

  Met vriendelijke groeten,

  Dominic Neven

  DUENDE

 • Aanvrager: Stichting 100 jaar Heerlerbaan
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €7500
 • Startdatum: 31/08/2018
 • DUENDE

  Heerlerbaan100: DUENDE
  Zo’n 100 jaar geleden werd de basis gelegd voor de wijk Heerlerbaan zoals we die nu
  kennen. Vanaf juni 2017 tot januari 2019 staan we hier met een breed aanbod aan
  activiteiten uitgebreid bij stil. Heerlerbaan100 wil met de bewoners op zoek naar hun ‘thuis’
  binnen de wijk. We gaan samenwerken met mensen die zich verloren voelen. We leggen
  nieuwe bouwstenen voor een stadsdeel waar je erbij hoort. Wij geven de gemeenschap van
  het stadsdeel Heerlerbaan een impuls aan een gemeenschap die om je geeft, waar je bij
  hoort. Werk in uitvoering voor ‘het nest Heerlerbaan’. Ons doel is het verbeteren van de
  sociale samenhang op de Heerlerbaan, en hiermee op grotere schaal Heerlen en daarmee
  ook Parkstad een boost te geven.
  Binnen het stadsdeel Heerlerbaan zijn er veel verenigingen die niet tot nauwelijks
  samenwerken. Ook zijn de bewoners wat terughoudender geworden de afgelopen decennia.
  Met name de ouderen in de hoogbouw aan de Peter Schunckstraat lijden onder de
  verminderde sociale cohesie. Heerlerbaan100 (H100) geeft het stadsdeel weer een nieuwe
  impuls door evenementen te organiseren voor heel Heerlerbaan.
  Wat en wanneer
  Heerlerbaan100 heeft de theatermaker/kunstenaar Jos Zandvliet (stichting ACCU)
  aangesteld. Hij maakt kunst midden in de buurt, op locatie of met speciale doelgroepen om
  verbeelding, theatraliteit en muziek terug te brengen in het dagelijks leven van iedereen.
  Kunst als middel om mensen te verbinden met hun eigen expressieve kracht om de sociale
  samenhang in buurten en gemeenschappen te versterken.
  Op vrijdag 31 augustus zal DUENDE, een kunstparade, plaatsvinden waarin kunstenaars,
  theatermakers, verenigingen, jongeren en bewoners van de wijk Heerlerbaan betrokken
  worden. De parade start bij de bron van de Caumerbeek, de Horicherhof, en zal eindigen bij
  de Peter Schunckstraat waar de nieuwe murals (XXL Galery) worden onthuld. Tevens zal
  ‘the making of DUENDE’ vastgelegd worden op film.
  De deelnemers en bezoekers van de parade worden door de bewoners van de flats
  verwelkomt om ‘samen aan tafel te gaan’ en te proeven van door bewoners zelf gemaakte
  (regionale, nationale en internationale gerechten en snacks). Als blijvend aandenken aan
  aan het gezellig samenzijn en aan de gerechten is Heerlerbaan100 van plan een speciale
  uitgave uit te brengen van ‘HogerOP Heerlerbaan: Aan tafel’,

  De Droepnaas

 • Aanvrager: Frank Extra
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €5000
 • Startdatum: 07/05/2018
 • De Droepnaas

  Bij mij in de voortuin ligt de nog steeds in tact zijnde dorpsbron, in de volksmond “de Droepnaas” genaamd. Zo is de carnavalsvereniging hiernaar vernoemd en kom je de bron bijvoorbeeld tegen in het naslagwerk van Vaesrade.

  Ik zou deze bron graag weer een gezicht geven, zodat deze naast een smoel te krijgen ook weer actueel opgenomen kan worden in culturele activiteiten(opening carnaval, etc.) en wellicht in wandelroutes en fietsroutes.

  Zie ook:

  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20170223_00036745/zotte-namen-zoete-inval

  ONDERSTEBOVEN

 • Aanvrager: Hildegard Hick, fotograaf
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €2600
 • Startdatum: 24/08/2018
 • ONDERSTEBOVEN

  Ik zal een korte film laten zien, die een sfeer oproept waarin vanuit bepaalde locaties veranderingen te zien zijn in de beleving van de periode na de mijnsluiting, zonder dat de lokaties direct herkenbaar zijn. Het gaat bovenal om de sfeer.

  Naast de ellende die de sluiting van de mijnen met zich mee gebracht heeft, zijn er ook mooie dingen ontstaan, uit een soort van ‘vrijheid’ en op allerlei gebied.

  In mijn project ben ik van drie situaties (locaties) uitgegaan, mogelijk dat gaandeweg het proces e.e.a. uitgebreid kan worden.

  Stadsschouwburg: in 1965 kondigde Joop den Uijl hier de sluiting van de mijnen aan.

  Kerk: de Katholieke kerk trok haar handen af van de bevolking. Geen houvast meer, ook geen betutteling meer en kreeg ‘vrijheid’.

  Station: drugsverslaafden (zij kwamen vaak uit gezinnen die in de problemen geraakt waren door de mijnsluiting en het ‘losgelaten worden’ door de kerk).

  De beelden zullen niet voor de hand liggend zijn. Het is mijn bedoeling om een sfeer op te roepen en niet letterlijk deze locaties vast te leggen.

  Ik kies voor de meeste opnames voor twee standpunten: hoog (boven de grond) en laag (boven de grond) = bovengronds. ‘Hoog’ staat dan bv ook voor ‘van hogerhand werd van alles opgelegd en beloofd en ‘laag’.. het raakte alle lagen van bevolking en men raakte bv ‘laag’ aan de grond.(zoals bv de drugsverslaafden).

  Intussen hebben er veel veranderingen plaats gevonden. De film zal een sfeer oproepen waarin verleden en heden elkaar treffen.

  Samenwerkende partijen in deze zouden kunnen zijn:

  • Cultura Nova
  • Michel Lemaire (stadshistoricus, Maand vd geschiedenis)
  • Parkstad Limburg Theater (bv mbt afsluiting programma Bovengronds)
  • (Schunck ?)

  Leer mij de buurtbewoners kennen

 • Aanvrager: Liesbeth van Litsenburg
 • Status: Bijdrage voor brainstormsessie met bewoners
 • Benodigd bedrag: €300
 • Startdatum: 01/09/2018
 • Leer mij de buurtbewoners kennen

  In onze buurt in het natuurgebiedje Carisborg ligt nu al jaren het voormalige hockeyveld met bijbehorende kantine er verlaten bij. Deze plek wordt nu door hondenbezitters en -liefhebbers als ontmoetingsplek gebruikt. Dagelijks treffen zo’n twintigtal mensen elkaar daar in de twee dus-outs die nog overeind zijn gebleven. Soms komen er ook jongeren om een balletje te trappen of te slaan. Hoe mooi zou het zijn om – met hulp – het kantinegebouw open te stellen voor middagen met koffie en vlaai, soepavonden met verhalen of lezingen over honden, natuur of van buurtbewoners zelf. Er kunnen projecten gestart worden, zoals het zaaien van bloemen tot het opruimen van zwerfafval (dat nu al door enkele vrijwilligers gebeurt). Er zijn mogelijkheden en ideeën genoeg. Het kantinegebouw (eigendom van de Hockeyclub) is inmiddels helaas door de jarenlange leegstand dichtgetimmerd en behoeft een ernstige opknapbeurt. De velden van kunstgras (eigendom van de gemeente Kerkrade) kunnen waarschijnlijk wel zo blijven, als moet er eens een keer een veegmachine overheen. De banken in de omgeving moeten worden vervangen en afvalbakken zouden geen overbodige luxe zijn. Medewerking van de gemeente en de hockeyclub is dringend gewenst, maar wij buurtbewoners kunnen ook veel zelf. Ik ben er van overtuigd dat dit project de buurt en haar bewoners ten goede zal komen, zeker omdat het hockeyveld toch ook deels met gemeenschapsgeld is aangelegd. Geef het terug aan de buurt en zij maken er een mooie ontmoetingsplek van.

  UPDATE: het panel van Bewoners Maken Parkstad heeft besloten eerst een bijdrage te leveren aan een buurtbijeenkomst, zodat alle omwonende de mogelijkheid krijgen om ideeën en input te leveren.

  Het verhaal van de mens in de wijk als waardebron voor onze toekomst!

 • Aanvrager: Deel Je Verhaal - Mirtel Gommans
 • Status: Niet door
 • Benodigd bedrag: €10000 per wijk
 • Startdatum: 21/05/2018
 • Het verhaal van de mens in de wijk als waardebron voor onze toekomst!

  Hoe mooi als we actief zorgen voor verbinding tussen inwoners?

  Uitgangspunt: ons verhaal als waardebron voor de richting
  Ieders ervaring is van grote waarde. Alleen in relatie tot die ander bestaan we. En onze rugzak bepaalt onze toekomst; bepaalt onze keuzes, wat we wel en niet willen en onze dromen. Oftewel, ons eerlijke open verhaal van onze levenservaring, als individu en in gezamenlijkheid is de bron voor de richting naar de gewenste toekomst en daardoor ook de richting van onze wijk, stad en regio.

  Dus welke richting willen we of gaan we uit als regio?
  Dat maken de verhalen helder. Niet alleen door de delen over de mooie IBA projecten of onze verbinding met die projecten (filmpjes) maar ook het delen met elkaar op mensniveau, in de wijk. Waarom denken en doen we zoals we doen. Wat raakt ons? Wat heeft het leven ons geleerd? Welke boodschappen hebben we meegekregen van thuis uit? Voelden we schaamte/ schuld, opwinding? Zijn we zaken anders gaan doen dan geleerd? Waarom wonen we waar we wonen? En gaan we om met wie we omgaan? Werken we (niet). Voelen we verbinding? Wat drijft ons? Worden we gelukkig van? Welke betekenis heeft de wijk? Wat zouden we willen of wensen? Of vooral willen behouden? Voor onszelf, de ander, de wijk? uitgaande van onze eigen ervaring?

  Oftewel, hoe mooi als we de mens uit de wijk verbinden door het delen van onze levenseraringen en door het persoonlijke verhaal, het verhaal van de wijk en de gewenste toekomst van de wijk te laten ontstaan? En bij verhalen van mensen van diverse wijken, ontstaat vanzelf het verhaal van de stad en regio.

  Opzet
  Wat bindt nu meer dan samen actief naar iets toewerken? Samen toewerken naar een gezamenlijke verhalenbijeenkomst, groots opgezet: Wie durft in de schijnwerpers te staan? Zijn/haar kwetsbare krachtige verhaal te delen? Wie kent wie? Wie wil meedoen en meehelpen? In welke vorm dan ook. Bijv. wie wil foto’s maken? Filmen? Helpen met vloggen vooraf en tijdens de bijeenkomsten. Helpen met scouten? Helpen met de communicatie vooraf en tijdens. Publiciteit Etc.

  De bus van Deel Je Verhaal is een herkenningspunt onderweg. Want belangrijk: niet de uiteindelijke Deel Je Verhaal bijeenkomst maar juist ook het proces ernaar toe, het gezamenlijk opzetten van, verbindt, ontdekt en inspireert, laat de kwetsbaarheid en kracht en kunde van de mens en wijk zien en  verheldert de kansen voor de toekomst.

  Het verhaal hoort bij alle projecten. Startend bij het slot Schaesberg als podium voor de verhalen van de wijk Schaesbergerveld.

  De kosten zijn een inschatting voor de kostendekking van de procesbegeleiding van dit maatschappelijke project en pr/communicatie en marketing per wijk. De opzet is gericht op samen sterk en kundig!

  Dutch Mountain Archery 3D Handboogschieten

 • Aanvrager: Paul van Goor
 • Status: Nog geen geschikte locatie gevonden :(
 • Benodigd bedrag: €5500
 • Startdatum: 01/08/2018
 • Dutch Mountain Archery 3D Handboogschieten

   Dutch Mountain Archery project –  Creatie voor een 3D Handboogfaciliteit in Parkstad

  Een steeds populairder wordend fenomeen in de handboogsport. Anders dan bij het schieten op een doelkaart, wordt er bij het 3-D schieten een natuurlijke omgeving gecreëerd waar de schutters op bepaalde realistische doelen, in de vorm van een natuurgetrouw schuim dier moeten schieten.

  Zo kunnen erbij 3-D schieten, de nepdieren op willekeurige plekken op een terrein zoals een veld of in een bos worden geplaatst.  Het is aan de handboogschutter om met veel moeite een goed gericht schot af te vuren met zijn pijl en boog.Het 3D schieten, ontleent zijn naam van de driedimensionale dieren, welke als doel gebruikt worden om op te schieten. Deze doelen variëren in grootte van een klein konijntje tot een groot edelhert. De doelen worden uitgezet langs een wandel parcours. Elk doel staat anders opgesteld dan het voorgaande. De ene keer wordt er bijvoorbeeld bergafwaarts geschoten op een hert welke staat verscholen achter bosschages, de andere  keer staat men te schieten op een alligator welke aan de waterkant ligt.
  Kortom, zijn wij op zoek naar geschikte boslocaties en of terreinen in parkstad welke zich hiervoor kunnen lenen

  Dit plan draagt de naam Dutch Mountain Archery.  De naam ontleent zich aan de zogenaamde ‘Dutch Mountains’ ofwel het mooie Limburgse Heuvelland.

  Impressie:
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=Lw1mDhH2Yk8

   

  Uiteraard, ben ik altijd bereid om u extra informatie te geven in een persoonlijk gesprek.  U kunt te allen tijde met mij contact op nemen via onderstaande gegevens.
  Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

  Met vriendelijke groeten,

  Paul van Goor
  Rayonbestuurder NHB rayon4 discipline 3D
  E-mail: pavago1981@kpnmail.nl
  tel: 0627894434

   

  Verbeteren veldwegen in grensgebied ten behoeve wandelaars en fietsers

 • Aanvrager: Jo Dassen
 • Status: In gesprek met betreffende partijen!
 • Benodigd bedrag: €10000
 • Startdatum: 19/04/2018
 • Verbeteren veldwegen in grensgebied ten behoeve wandelaars en fietsers

  De veldwegen, die tussen Nederland en Duitsland worden door wandelaars en fietsers veel gebruikt. Vooral fietsers gebruiken deze weggetjes over en weer om verkeer intensieve wegen te mijden en zo aan te sluiten op de prachtige fietsroutes die in beide landen liggen.

  Helaas zijn juist de grensoverschrijdende veldwegen ruwe tractorpaden met veel stenen en kuilen en derhalve minder aantrekkelijk om te gebruiken. Oudere fietsers of kinderen kunnen ten val komen.

  Voorstel IBA-PARKSTAD burgerinitiatief: Laat deze weggetjes op een eenvoudige wijze verharden maar wel op een wijze dat er geen sluiproutes ontstaan en het landbouwverkeer niet wordt gehinderd.

  Ik ben ervan overtuigd dat dit idee door velen in Parkstad, maar ook door velen in de omliggende Duitse dorpen, wordt toegejuicht. De kosten kan ik niet bepalen, maar lijken me niet hoog. Mijn opgegeven bedrag is dan ook een niet onderbouwd gegeven.

  Akerweg lengte 312 meter
  Heihof lengte 445 meter
  Padweg lengte 325 meter

  Als voorbeeld heb ik van een drietal locaties foto’s rondom Waubach en Rimburg bijgevoegd. Wellicht zijn er meer locaties.

  Met vriendelijke groeten,
  Jo Dassen

  laat je sporen achter van de via Belgica

 • Aanvrager: Joep van Wijk
 • Status: Plan wordt aangepast door aanvrager, to be continued!
 • Benodigd bedrag: €2350
 • Startdatum: 30/04/2018
 • laat je sporen achter van de via Belgica

  Inleiding

  In 2015 fietsten wij, zeven betrokken ambtenaren van de gemeente Heerlen, 1.000 kilometer door Nederland om uiteindelijk meer dan € 40.000 op te halen voor Serious Request in Heerlen.

  Van 22 mei t/m 25 mei 2018 stappen we weer op de fiets. We fietsen in vier dagen van Boulogne-sur-Mer naar Heerlen langs en over de Romeinse weg Via Belgica. Ons doel is op een sportieve manier aandacht te vragen voor het Romeinse verleden van Heerlen en de ambities van Heerlen met het Romeins Kwartier.

  Onderweg doen we verschillende ‘Romeinse zustersteden’ langs de Via Belgica aan zoals Boulogne-sur-Mer, Arras, Bavay, Tongeren en Maastricht. Musea en/of stadsbesturen willen wij informeren en waar mogelijk betrekken bij het zichtbaar en beleefbaar maken van ons gemeenschappelijke Romeinse erfgoed.

  Om zoveel mogelijk publiciteit te genereren, hebben we ons inmiddels verzekerd van medewerking van een groot aantal partijen. Thermenmuseum, ViaStory (projectleiding Via Belgica-project), communicatiebureau Mana, Heerlen Fietst en de afdeling communicatie van de gemeente Heerlen zullen helpen onze tocht via verschillende mediakanalen de nodige aandacht te geven. Op 25 mei zal een grotere groep fietsers het laatste stuk met ons mee fietsen van Tongeren naar Heerlen. Samen met onder meer de organisatie van Limburgs Mooiste, die de dag er na op 26 mei wordt gereden, organiseren we een publicitair moment rond onze aankomst in Heerlen waarbij het Romeins kwartier centraal zal staan.

  Wij fietsen in speciaal voor deze tocht ontworpen Romeinse wieleroutfit, getooid met Coriovalhelm. We fietsen met zes man en één collega bestuurt de bus met spullen voor onderweg en vervoer naar Frankrijk.

  We rijden in eigen tijd en op eigen kosten (overnachtingen, eten en drinken), maar willen de gemeente Heerlen vragen ons met een idee te ondersteunen

  1. Een bijdrage van € 2.350,– voor de kosten die wij gaan maken voor het achterlaten van onze sporen middels een straatanker waarin de Via Belgica staat , we willen deze nop overal achterlaten in Frankrijk, België, Nederland en dus Parkstad bij onze zustersteden. We willen de te bezoeken steden/musea naast ons bidbook Urban Heritage ook iets aan kunnen bieden dat typisch is voor Heerlen en past bij het thema Romeins.

  we willen de straatankers in oplage van 30 stuks laten maken in een hoge kwaliteit die ook een uniforme uitstraling heeft. Iba kan natuurlijk mee bepalen wat logische plekken zijn. groeten Joep van Wijk

  Urban up! een muzikale reis door Parkstad

 • Aanvrager: Popkoor Thirdwing
 • Status: In gesprek over mogelijke aansluitingen
 • Benodigd bedrag: €2500
 • Startdatum: 16/06/2018
 • Urban up! een muzikale reis door Parkstad

  Urban up, een muzikale reis door Parkstad

  “Een zinderende beleving” waarin verhaal, zang, dans en projectie je meenemen door de urbanisatie van Parkstad. Een voorstelling ontstaan door een samenwerking van Popkoor Thirdwing uit Heerlen o.l.v. Mischa Hendriks en Schunck Muziek en Dans o.l.v Gwen Moust van Genderen. Door deze samenwerking komen ook de leerlingen van de muziekschool Schunck ruim aan bod, instrumentaal en met dans. Je hoort Popkoor Thirdwing met toepasselijke popliedjes, maar ook liedjes in het Limburgs dialect gezongen door Paul van Loo, zie je Gerardo Solo een jongleur die de “Parkstad ballen” goed in de lucht houdt en laat rollen waar ze moeten rollen. Dat alles om de muziekcultuur en de talentontwikkeling van de bewoners in Parkstad op een
  hoger plan te brengen en samenwerking te bevorderen.. Kortom voor bewoners door bewoners.
  Er wordt een verhaal vertelt, getoond met lichtbeelden en bezongen dat aansluit op de 4 Urban thema’s, Urban heritage, Urban Culture, Urban experience en Urban living. Aan bod komen oa. de economische ontwikkeling, het verleden met de val van de Lange Jan, de magische transformatie van Parkstad, het Maankwartier, de murals, de aansluiting van Heerlen op de route
  naar Santiago de Compostela. Kortom Fabulous Singing, Fantastic Dance Moves and many more. Na dit spektakel kun je er niet meer omheen, je voelt weer de liefde voor je eigen Parkstad.

  De eerste 2 uitvoeringen zijn gepland op 16 en 17 juni 2018 in het Cultuurhuis Heerlen en een uitbreiding naar andere datums is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Informatie over Popkoor Thirdwing vindt U op www.thirdwing.nl
  Tickets € 10,- te bestellen via www.cultuurhuisheerlen.nl

  NiemandMeandert Nooit

 • Aanvrager: Merlijn Huntjens
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €3954
 • Startdatum: 07/05/2018
 • NiemandMeandert Nooit

  Op 9 maart 2018 overleed een Heerlense icoon. Stadsdichter Harrie Sevriens wàs Heerlen: ruw, rauw en vooral pretentieloos levensgenieter. Nog in de nacht van zijn overlijden trokken Heerlense straatkunstenaars het centrum in om Harrie op eigen wijze te vereeuwigen.

  SCHUNCK plaatste een gedicht op haar gevel en er is tevens een traditionele plaquette in aantocht. Een goede start om Harrie een (tijdelijke) plek in ons centrum te geven. Wij hebben echter iets anders in gedachten.

  Wij willen Heerlen haar eerste interactieve poëzie-mural geven. Een mural die de verbinding tussen Harrie Sevriens en onze stad interactief zichtbaar en beleefbaar maakt.

  Helemaal voor iedereen die tot in de late uurtjes ons centrum bezoekt en naar huis ‘meandert’. Zo krijgt Harrie een eigen plek in het centrum die helemaal bij hem past.

  Stadsdichter Merlijn Huntjens schreef na het overlijden van Harrie een bijzonder gedicht. Het vertelt ons over zijn voorganger en over onze stad en hoe deze zo intrinsiek verbonden zijn met elkaar.

  ‘Niemand meandert nooit’, schreef Merlijn over Harrie en Heerlen. Raak, met veel publieke bijval tot gevolg. Lezers herkenden niet alleen Harrie maar ook de houding die onze stad kenmerkt. Beide generaties stadsdichter kenden elkaar en hadden een vriendschappelijke, scherpzinnige rivaliteit die zich zo nu en dan op hilarische wijze uitte.

  Enne Harrie? Wat vond je van het gedicht?

  Je bent gewoon een dief.

  We hebben gesprekken gevoerd met verschillende partijen. Met Leo Noy van ‘Stichting de Vijf Pleintjes’ hebben we verschillende locaties bekeken. Als hoofdlocatie hebben we de Plaarstraat voor ogen, omdat deze wat karakter en functie betreft precies past bij de inhoud van het gedicht en bij Harrie. Zijn verbinding met het Heerlense uitgaansleven is immers onmiskenbaar.

  Daarnaast ligt er een ambitie vanuit verschillende partijen om dit gedeelte van het centrum verder te ontwikkelen en een aantrekkelijke verbinding te laten ontstaan met de andere pleintjes en uitgaansgelegenheden.

  Ook zijn Weller Woningcorporatie en verschillende aangelegen ondernemers geïnteresseerd. We denken dan ook aan een uitvoer die deze verschillende partijen zal verbinden rond één centraal doel: het vestigen van een herinnering aan Harrie, een monument aan de stad Heerlen en een verbetering van de leefbaarheid in dit bijzondere gedeelte van het centrum. Allemaal tegelijk.

  Voor de uitvoer van het project hebben wij ons gericht op een kunstvorm die zowel bij de oud-stadsdichter als bij onze stad past: stencil-art/graffiti. Er zijn tot nu toe slechts beeldende werken in het centrum, nog geen literaire. Kunstenaar en muralist Lars Ickenroth is bereid gevonden dit project te ondersteunen. Zo wordt niet alleen de eerste poëzie-mural in ons centrum een feit, maar zullen de bewoners van onze stad ook op inspirerende wijze herinnerd worden aan één van onze meest markante inwoners.

  Gezamelijke Droom

 • Aanvrager: Bjorn Lamers
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €4500
 • Startdatum: 01/06/2018
 • Gezamelijke Droom

  IBA Parkstad.

  Beste heer, mevrouw,

  Deze mail ontvangt u van bewoners aan de Zandstraat te Hoensbroek. Betreft braakliggende terrein van het oude “Broekland College” te Hoensbroek.
  Als buurt willen wij ons samenpakken om het terrein op te knappen dat ongeveer al 10 jaar braak ligt.
  Voor zover bekend zijn er geen concrete plannen bij de gemeente voor dit grondgebied.

  We hebben ideeën te over voor dit gebied, en zouden graag met behulp van IBA Parkstad, de Gemeente Heerlen dit verder uitwerken in mogelijkheden. Ook hebben wij contact gehad met L’Ortye, ook deze is bereid om mee te helpen vanuit de zijlijn.

  We hebben als buurt een aanvraag gedaan bij de Gemeente Heerlen, Betreft (Buurtdeals)

  Misschien dat de gemeente ook nog bereid is voor een stukje budget vrij te maken.

  De gemeente heeft aangegeven wat de knelpunten zijn vanuit hun kant, verder loopt deze aanvraag nog.

  Misschien dat IBA Parkstad ons idee kan ondersteunen, zodat dit terrein voor zowel de Buurt als voor de omgeving ook onderhouden kan/zal worden.

  We horen graag van u wat er mogelijk is en hoe we onze “gezamenlijke droom” als buurtbewoners kunnen realiseren.
  De bewoners van de Zandstraat te Hoensbroek.

  Ransdaal Voor Elkaar

 • Aanvrager: Coöperatie Ransdaal Voor Elkaar
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €6000
 • Startdatum: 21/05/2018
 • Ransdaal Voor Elkaar

  Ons project is een aanvulling op de toeristische positionering van ‘Oerland van Kalk’ : economische ontwikkeling van het gebied op basis van een duurzame locatie voor bezinning en inspiratie. Wij stellen voor om eveneens aandacht te geven aan het perspectief van de inwoners die in het gebied prettig willen leven en bewegen en daarmee bijdragen aan de vorm en toekomst van dit landelijke gebied. De (monumentale) carréboerderijen vormen belangrijke ruimtelijke elementen. Momenteel worden die echter met leegstand bedreigd.

  Ransdaal als living lab

  Wij willen aan de hand van concrete vraagstukken die in het dorp zijn geïdentificeerd, al werkend onderzoeken hoe de inwoners zelfstandig kunnen bijdragen aan oplossingen voor een kleinere gemeenschap in een krimpende, vergrijzende regio. Dit willen wij doen door gezamenlijk een aanpak te ontwikkelen die past bij Ransdaal en aansluit bij het thema bezinning en inspiratie.

  Het gaat daarbij om een combinatie van elementen:

  • Goed gevoel: betekenisvol, enthousiast
  • Organisch ontwikkelen
  • Ontmoeting en netwerkvorming
  • Overkoepelende visie: ‘het is goed leven in Ransdaal’
  • Onderzoek (door het benutten van kennis, ervaring en netwerk van de huidige bewoners)

  Wij werken zo aan:

  • Transformatie van de aanwezige carréboerderijen door functies te identificeren die passen bij de samenleving van de toekomst en die haalbaar en realiseerbaar zijn.
  • Positieve gezondheid van inwoners door het leggen van verbindingen tussen generaties, autochtone en nieuwe inwoners, gezonde en minder gezonde mensen, etc.
  • Vernieuwende samenwerkingsvormen door het betrekken van relevante partijen: Andere initiatieven in Ransdaal, coöperatie Oerland van Kalk, gemeente Voerendaal, Woningstichting Voerendaal, IBA, Parkstad Limburg, Provincie Limburg, Vereniging Kleine Kernen (Ben van Essen), Rabo-bank, Oranjefonds, Gemeente Peel & Maas (geert Schmitz), bisdom, Innovo…. (* onderstreping: partijen waarmee wij al enige vorm van contact onderhouden).
  • Werkvormen waarmee inwoners ideeën genereren die kunnen worden voorbereid voor uitvoering.

  De Ganze Kluur

 • Aanvrager: Stichting Buurtbeheer Mariagewanden / HAK
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €7000
 • Startdatum: 07/03/17
 • De Ganze Kluur

  Wat is de aanleiding voor uw project?

  Dit plan gaat over een verzameling die we willen gaan aanleggen. Een verzameling van Hoensbroekse

  Luisterliedjes. Vanaf 2012 doen we in Hoensbroek aan Community Art. Het project “Wijk van de maand”

  in 2014, waarbij dichters en muzikanten samen Hoensbroekse teksten en muziek ten gehore brachten

  vormt de aanleiding voor dit project.

  Welk doel wilt u met uw project bereiken en wanneer beschouwt u uw project als

  geslaagd?

  We ontmoeten via tekst & muziek elkaar, leggen verbinding, stimuleren de cohesie in de gemeenschap,

  tussen leeftijdsgroepen, toud-ingezetenen en nieuwkomers, culturen, mensen in uiteenlopende sociaaleconomische

  situaties; bevordering artistiek gevoel en vermogen bij kinderen, jongeren en volwassen;

  betrekken van scholen bij het culturele leven.

  Geef een samenvatting van de inhoud van het project.

  Hoensbroek heeft in het verleden bekende dichters gehuisvest (Bertus Aafjes, Pé Hawinkels). Ook vandaag

  zijn dichters van Hoensbroekse bodem actief (Herman Coenen, Ricardo Frederiks). Hetzelfde geldt voor

  het gebied van de muziek (J.L. Crijns, Piet Stalmeyer). Tegen deze achtergrond wordt een project gestart

  waarin via workshops, een prijsvraag en gerichte opdrachten een reeks liedjes tot stand moet komen die in

  een reeks studio-opnames worden vastgelegd en op een CD bijeengebracht. Betrokkenheid van inwoners

  bij dit project wordt door speciale bijeenkomsten en berichtgeving gestimuleerd en ondersteund door een

  crowdfundingsactie. Deze laatste moet ook bevorderen dat de CD zoveel mogelijk in de plaatselijke

  gemeenschap wordt verspreid. Een gemeenschap waarin mensen elkaar meer zien in hun talenten en

  hun enthousiasme. Groter zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde onder de mensen, jong en oud.

  Sterkere betrokkenheid bij het leven in de kunst, plaatselijk, in de regio en daarbuiten. Grotere waardering

  voor creativiteit als onontbeerlijk element, hoopgevend en vernieuwend, in ons dagelijks leven, voor

  cultuur in haar vele vormen als bindmiddel in de samenleving. Grotere waardering van mensen voor

  elkaar en elkaars verschillen.

  We zien ons project als geslaagd als er een duidelijke deelname van inwoners is in het maakproces

  evenals de financiering van de CD, als er merkbaar waardering voor is en als in de toekomst een groei

  merkbaar is van deelname aan activiteiten en initiatieven die het leven in de gemeenschap kleur geven

  en verwarmen.

  © IBA Parkstad – PrivacyCookies

  Cookies & privacy

  Wijzig je instellingen of bekijk ons privacy statement

  Privacy policy | Sluit
  Instellingen