Bewoners maken Parkstad

Samen maken we regio Parkstad beter. Goede ideeën vragen om ondersteuning van bewoners. Bij het bewonersfonds ‘Bewoners maken Parkstad’ kunnen bewoners met goede ideeën snel geholpen worden om hun buurt beter te maken.

Brengt jouw idee mensen bij elkaar, maakt het de omgeving mooier, of komt het de buurt op een andere manier ten goede? IBA Parkstad nodigt alle enthousiaste bewoners met goede ideeën uit om onze omgeving nog beter te maken. Als bewoner ken je de buurt, de bewoners en het verenigingsleven het beste, dus vertel ons jouw idee! Geen ingewikkeld projectplan, maar eenvoudig met je eigen woorden. Vervolgens zal het bewonerspanel, binnen 6 weken, besluiten welke ideeën worden opgenomen in het bewonersfonds.

Samen tot de beste ideeën
Om initiatieven vanuit de inwoners van Parkstad te stimuleren heeft IBA een panel samengesteld. Het panel beschikt over een hoop expertise, maar werkt graag samen met de inwoners van Parkstad. Het panel van Parkstedelingen beoordeelt de initiatieven, maar ook de populariteit in de buurt telt mee. Bewoners kunnen de inzendingen op de IBA website bekijken en een stem uitbrengen. Zo komen we samen tot de beste ideeën en maken we Parkstad beter. Mooi toch?

Hoe werkt het?
Iedereen kan meedoen! Heb je een idee voor je straat, park, buurt of vereniging, groot of klein! Deel het met ons.

Tip ons!
Ken je een project dat ondersteuning verdient? Laat het ons weten. Betrokkenheid bij een project is geen voorwaarde om een project aan te dragen. Draag jij een project een warm hart toe of vind je het gewoon een fantastisch project? Tip ons! Wie weet kunnen we dit project wel opnemen in het bewonersfonds.

Extra mogelijkheid: Bovengronds

Het ‘Jaar van de mijnen’ kende in 2015 meer dan 350 verschillende, door bewoners georganiseerde projecten. Van augustus tot december 2018 geeft Gemeente Heerlen er vervolg aan. ‘Bovengronds’ schenkt aandacht aan de periode ná de mijnen. Ook nu ondersteunt men ideeën van bewoners met financiële middelen. Daarom de samenwerking met ‘Bewoners maken Parkstad’. Voor meer informatie ga naar de site van Bovengronds. Aandragen van een idee voor ‘Bovengronds’ kan hieronder.

Idee aandragen

Ideeën van anderen

De 250 mooiste Plekken van Heerlen

 • Aanvrager: Mat Snijders (namens Veldeke Heële)
 • Status: Aanvraag ontvangen
 • Benodigd bedrag: €7500
 • Startdatum: 01/07/2018
 • De 250 mooiste Plekken van Heerlen

  Trots op Heerlen! dat is de doelstelling van het project dat de 250 mooiste plekken van Heerlen in een fotoboek samenbrengt. Nadrukkelijk gaat het om plekken, die er nu nog steeds zijn. Dus geen historische, maar actuele foto’s. Zowel het groene als het urbane karakter van de stad worden geëtaleerd. De foto’s worden voorzien van korte beschrijvingen/documentaties en verhalen rond de getoonde plekken, zowel in Nederlands, dialect als Engels. Een visitekaartje van Heerlen en een statement dat we bezig zijn te bouwen aan onze identiteit. Dat moet ons fotoboek worden. IBA kan desgewenst ook inhoudelijk bijdragen aan het voorwoord in het boek.

  DUENDE

 • Aanvrager: Stichting 100 jaar Heerlerbaan
 • Status: Aanvraag ontvangen
 • Benodigd bedrag: €2000
 • Startdatum: 31/08/2018
 • DUENDE

  Heerlerbaan100: DUENDE

  Zo’n 100 jaar geleden werd de basis gelegd voor de wijk Heerlerbaan zoals we die nu kennen. Vanaf juni 2017 tot januari 2019 staan we hier met een breed aanbod aan activiteiten uitgebreid bij stil. Heerlerbaan100 wil met de bewoners op zoek naar hun ‘thuis’ binnen de wijk. We gaan samenwerken met mensen die zich verloren voelen. We leggen nieuwe bouwstenen voor een stadsdeel waar je erbij hoort. Wij geven de gemeenschap van het stadsdeel Heerlerbaan een impuls aan een gemeenschap die om je geeft, waar je bij hoort. Werk in uitvoering voor ‘het nest Heerlerbaan’. Ons doel is het verbeteren van de sociale samenhang op de Heerlerbaan, en hiermee op grotere schaal Heerlen en daarmee ook Parkstad een boost te geven.

  Binnen het stadsdeel Heerlerbaan zijn er veel verenigingen die niet tot nauwelijks samenwerken. Ook zijn de bewoners wat terughoudender geworden de afgelopen decennia. Met name de ouderen in de hoogbouw aan de Peter Schunckstraat lijden onder de verminderde sociale cohesie. Heerlerbaan100 (H100) geeft het stadsdeel weer een nieuwe impuls door evenementen te organiseren voor heel Heerlerbaan.

  Wat en wanneer

  Heerlerbaan100 heeft de theatermaker/kunstenaar Jos Zandvliet (stichting ACCU) aangesteld. Hij maakt kunst midden in de buurt, op locatie of met speciale doelgroepen om verbeelding, theatraliteit en muziek terug te brengen in het dagelijks leven van iedereen. Kunst als middel om mensen te verbinden met hun eigen expressieve kracht om de sociale samenhang in buurten en gemeenschappen te versterken. Op vrijdag 31 augustus zal DUENDE, een kunstparade, plaatvinden waarin kunstenaars, theatermakers, verenigingen, jongeren en bewoners van de wijk Heerlerbaan betrokken worden. De parade start bij de bron van de Caumerbeek, de Horicherhof, en  zal eindigen bij de Peter Schunckstraat waar de nieuwe murals (XXL Galery) worden onthuld. De deelnemers en bezoekers van de parade worden door de bewoners van de flats verwelkomt om ‘samen aan tafel te gaan’ en te proeven van door de bewoners zelf gemaakte (regionale, nationale en internationale gerechten en snacks).

  Organisatie

  Heerlerbaan100 in samenwerking met Huurdersbelangenvereniging Hoogbouw Heerlerbaan.

  Contact

  Stichting 100 jaar Heerlerbaan

  Bert Bremen, programmacoördinator

  T: 06 212 44 398

  E: bert.bremen@home.nl

  Heerlerbaan100: DUENDE

  De Droepnaas

 • Aanvrager: Frank Extra
 • Status: Aanvraag ontvangen
 • Benodigd bedrag: €5000
 • Startdatum: 07/05/2018
 • De Droepnaas

  Bij mij in de voortuin ligt de nog steeds in tact zijnde dorpsbron, in de volksmond “de Droepnaas” genaamd. Zo is de carnavalsvereniging hiernaar vernoemd en kom je de bron bijvoorbeeld tegen in het naslagwerk van Vaesrade.

  Ik zou deze bron graag weer een gezicht geven, zodat deze naast een smoel te krijgen ook weer actueel opgenomen kan worden in culturele activiteiten(opening carnaval, etc.) en wellicht in wandelroutes en fietsroutes.

  Zie ook:

  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20170223_00036745/zotte-namen-zoete-inval

  Burgerinitiatief De Beerenbosch

 • Aanvrager: Jos Broen (namens Burgerinitiatief De Beerenbosch)
 • Status: Aanvraag ontvangen
 • Benodigd bedrag: €7500
 • Startdatum: 01/06/2017
 • Burgerinitiatief De Beerenbosch

  Aanleiding en achtergrond

  Als inwoner van Kerkrade Oost zie ik elk jaar de wijk verder achteruitgaan. Dit geldt voor o.a. voor gezondheid, werkgelegenheid en sociale samenhang. Maar ook voor de directe leefomgeving.  Vanuit het burgerinitiatief De Beerenbosch willen we niet afwachten, maar zelf een actieve rol spelen bij de (her)ontwikkeling van onze buurt.

  Onze ambitie en ontwikkelthema’s

  Als burgerinitiatief willen we komen tot een duurzame en mensgerichte ontwikkeling in de buurten o.a. Rolduckerveld, Chèvremont en Haanrade (Kerkrade Oost). Hiervoor willen we een aantal functies realiseren in de buurt, bij voorkeur in de kerk De Blijde Boodschap en als buitenlocatie op het gebied van de Beerenbosch.

  Op basis van onderzoek, gesprekken met bewoners en een buurtbijeenkomst hebben we een aantal relevante thema’s benoemd die als kapstok dienen voor de verdere uitwerking in een programma, te weten:

  ·     Leren, creëren en bekwamen

  Hierbij gaat het om het realiseren van een polyvalente ruimte die geschikt is voor oefenruimte voor muziekverenigingen, open podium, vergaderruimte, repaircafe, workshops en trainingen.

  Centrale gedachten zijn dat de ontwikkeling van talent leidt tot ontwikkeling van eigenwaarde en dat samenwerken de basis vormt voor samenleven.

  ·     Genieten en ontmoeten

  Hierbij gaat het om het realiseren van een centraal buurtontmoetingspunt, mogelijk ondersteunt met kookcursussen.

  Centrale gedachte is dat samenleven begint bij elkaar ontmoetten.

  ·     Gezondheid en welbevinden

  Hierbij gaat om het realiseren van ondersteuning van de buurt door het voorzien van gewenste services, zoals bijvoorbeeld een wijksteunpunt voor zorg en gezondheid, een postagentschap, maar ook een biologische winkel.

  Centrale gedachte is dat leefbaarheid vraagt om enige mate van voorzieningenniveau.

  ·     Verbouwen en ontspannen

  In het Beerenbosch willen een “upgrade” maken door het realiseren van de stadslandbouw, een zelfpluktuin, het vergroten van de biodiversiteit door aanplant van meer inheemse planten en kruiden en de verbetering van de wandel- en fietsroutes. Centrale gedachten zijn dat gezondheid begint bij gezonde voeding en samenwerken de basis vormt voor samenleven.

  Wat is onze vraag

  Naar aanleiding van de buurtbijeenkomst willen we verder gaan op twee sporen.

  Spoor 1 is het verder samen met nu al actieve buurtbewoners en andere partijen verder concretiseren van de plannen via enkele werkgroepen. De ambitie is om begin 2019 in een binnen-locatie met een polyvalente ruimte en in de Beerenbosch met stadslandbouw actief te zijn.  Spoor 2 is het verder versterken van de burgerparticipatie en samenwerken met relevante partijen.

  Wij vragen om hulp bij het verder opzetten van de communicatie met bewoners en relevante partijen in het gebied. Deze hulp kan in de vorm van het faciliteren van toegang tot een relevant netwerk en/of in de vorm van een communicatiebudget voor het maken van flyers en website.

  ONDERSTEBOVEN

 • Aanvrager: Hildegard Hick, fotograaf
 • Status: Aanvraag ontvangen
 • Benodigd bedrag: €2600
 • Startdatum: 24/08/2018
 • ONDERSTEBOVEN

  Ik zal een korte film laten zien, die een sfeer oproept waarin vanuit bepaalde locaties veranderingen te zien zijn in de beleving van de periode na de mijnsluiting, zonder dat de lokaties direct herkenbaar zijn. Het gaat bovenal om de sfeer.

  Naast de ellende die de sluiting van de mijnen met zich mee gebracht heeft, zijn er ook mooie dingen ontstaan, uit een soort van ‘vrijheid’ en op allerlei gebied.

  In mijn project ben ik van drie situaties (locaties) uitgegaan, mogelijk dat gaandeweg het proces e.e.a. uitgebreid kan worden.

  Stadsschouwburg: in 1965 kondigde Joop den Uijl hier de sluiting van de mijnen aan.

  Kerk: de Katholieke kerk trok haar handen af van de bevolking. Geen houvast meer, ook geen betutteling meer en kreeg ‘vrijheid’.

  Station: drugsverslaafden (zij kwamen vaak uit gezinnen die in de problemen geraakt waren door de mijnsluiting en het ‘losgelaten worden’ door de kerk).

  De beelden zullen niet voor de hand liggend zijn. Het is mijn bedoeling om een sfeer op te roepen en niet letterlijk deze locaties vast te leggen.

  Ik kies voor de meeste opnames voor twee standpunten: hoog (boven de grond) en laag (boven de grond) = bovengronds. ‘Hoog’ staat dan bv ook voor ‘van hogerhand werd van alles opgelegd en beloofd en ‘laag’.. het raakte alle lagen van bevolking en men raakte bv ‘laag’ aan de grond.(zoals bv de drugsverslaafden).

  Intussen hebben er veel veranderingen plaats gevonden. De film zal een sfeer oproepen waarin verleden en heden elkaar treffen.

  Samenwerkende partijen in deze zouden kunnen zijn:

  • Cultura Nova
  • Michel Lemaire (stadshistoricus, Maand vd geschiedenis)
  • Parkstad Limburg Theater (bv mbt afsluiting programma Bovengronds)
  • (Schunck ?)

  Leer mij de buurtbewoners kennen

 • Aanvrager: Liesbeth van Litsenburg
 • Status: Aanvraag ontvangen
 • Benodigd bedrag: €15000
 • Startdatum: 01/09/2018
 • Leer mij de buurtbewoners kennen

  In onze buurt in het natuurgebiedje Carisborg ligt nu al jaren het voormalige hockeyveld met bijbehorende kantine er verlaten bij. Deze plek wordt nu door hondenbezitters en -liefhebbers als ontmoetingsplek gebruikt. Dagelijks treffen zo’n twintigtal mensen elkaar daar in de twee dus-outs die nog overeind zijn gebleven. Soms komen er ook jongeren om een balletje te trappen of te slaan. Hoe mooi zou het zijn om – met hulp – het kantinegebouw open te stellen voor middagen met koffie en vlaai, soepavonden met verhalen of lezingen over honden, natuur of van buurtbewoners zelf. Er kunnen projecten gestart worden, zoals het zaaien van bloemen tot het opruimen van zwerfafval (dat nu al door enkele vrijwilligers gebeurt). Er zijn mogelijkheden en ideeën genoeg. Het kantinegebouw (eigendom van de Hockeyclub) is inmiddels helaas door de jarenlange leegstand dichtgetimmerd en behoeft een ernstige opknapbeurt. De velden van kunstgras (eigendom van de gemeente Kerkrade) kunnen waarschijnlijk wel zo blijven, als moet er eens een keer een veegmachine overheen. De banken in de omgeving moeten worden vervangen en afvalbakken zouden geen overbodige luxe zijn. Medewerking van de gemeente en de hockeyclub is dringend gewenst, maar wij buurtbewoners kunnen ook veel zelf. Ik ben er van overtuigd dat dit project de buurt en haar bewoners ten goede zal komen, zeker omdat het hockeyveld toch ook deels met gemeenschapsgeld is aangelegd. Geef het terug aan de buurt en zij maken er een mooie ontmoetingsplek van.

  Kunstwerken Schurenberger Park Hoensbroek

 • Aanvrager: Hans Ermers
 • Status: Aanvraag ontvangen
 • Benodigd bedrag: €3450
 • Startdatum: 01/06/2018
 • Kunstwerken Schurenberger Park Hoensbroek

  Het Schurenberger Park aan de Randweg in Hoensbroek, maakt sinds 2,5 jaar onderdeel uit van ‘Gebrookerbos’.

  Een van de doelstellingen van Stichting Schurenberger Park is om bezoekers de gelegenheid te geven om met cultuur in aanraking te komen.
  Om deze doelstelling kracht bij te zetten, kocht de stichting recent twee metalen kunstwerken (beiden +/- 2,5 meter hoog) aan die in de voormalige tuin van de parochiekerk Maria-Gewanden stonden.

  De kunstwerken (met grote waarschijnlijkheid ontworpen door Dhr. Gerrit Ritsen, zoon van de bekende Schinnense kunstenaar Henri Ritzen), werden hiermee van de sloop gered. De huidige eigenaar, Dhr. Geert de Weerd had er niet zo veel mee.

  De stichting gaat de twee kunstwerken in het Schurenberger Park plaatsen. Zo behouden we voor mensen uit Hoensbroek herkenbare kunstwerken en bieden ze aan aan een veel groter publiek.

  Hoewel de beide werken in tamelijk goede conditie verkeren, moeten ze toekomstbestendig gemaakt worden, en daarom is een kleine restauratie nodig. Om zowel de restauratie als de plaatsing in het park te kunnen realiseren, doen we bij de IBA een aanvraag voor een financiële bijdrage.

  De restauratie bestaat ruwweg uit:
  – Het verwijderen van oude verflagen
  – Klein herstelwerk van slecht metaal
  – Aanbrengen nieuwe funderingsverankering
  – Verzinken
  – Primeren
  – Poedercoaten in de originele kleuren vermiljoenrood en chromaatgeel
  – Plaatsen in nieuwe fundering in het park.

  Verder zouden wij graag informatiebordjes plaatsen bij beide kunstwerken (naam kunstenaar en een klein stukje geschiedenis, sponsoren).
  Ook willen we de kunstwerken feestelijk (her)onthullen in het bijzijn van enkele familieleden van de ontwerper, buurtbewoners, geïnteresseerden en sponsoren.

  Het gaat om twee kunstwerken die een bijzondere plek hebben in de Hoensbroekse gemeenschap. Ontwerper Dhr. Gerrit Ritzen was moderator bij de plaatselijke LTS, waar de kunstwerken ook gemaakt zijn; mogelijk door leerlingen.

  Belangrijk: onlangs sprak ik Dhr. Jan Daemen uit Treebeek, u waarschijnlijk bekend.
  Toen ik hem vertelde dat wij als stichting de kunstwerken hadden aangekocht en in het park wilden gaan plaatsen was hij zeer enthousiast. Met name dat net op die morgen waarop ik hem sprak,  de participatie van burgers en het culturele aspekt daarin door IBA was besproken (in zijn bijzijn).

  Ook belangrijk om te noemen is het gegeven dat het verwijderen van de beide werken uit de voormalige kerktuin, ontdoen van originele betonfundering alsook het transport door vrijwilligers is gebeurd. Restauratie zal gebeuren door een lokale metaalspecialist.
  De coördinaatie en organisatie van dit project is in handen van ondergetekende.

  Met vriendelijke groet,
  Hans Ermers
  Communicatie en secretariaat Stichting Schurenberger Park

  Het verhaal van de mens in de wijk als waardebron voor onze toekomst!

 • Aanvrager: Deel Je Verhaal - Mirtel Gommans
 • Status: Aanvraag ontvangen
 • Benodigd bedrag: €10000 per wijk
 • Startdatum: 21/05/2018
 • Het verhaal van de mens in de wijk als waardebron voor onze toekomst!

  Hoe mooi als we actief zorgen voor verbinding tussen inwoners?

  Uitgangspunt: ons verhaal als waardebron voor de richting
  Ieders ervaring is van grote waarde. Alleen in relatie tot die ander bestaan we. En onze rugzak bepaalt onze toekomst; bepaalt onze keuzes, wat we wel en niet willen en onze dromen. Oftewel, ons eerlijke open verhaal van onze levenservaring, als individu en in gezamenlijkheid is de bron voor de richting naar de gewenste toekomst en daardoor ook de richting van onze wijk, stad en regio.

  Dus welke richting willen we of gaan we uit als regio?
  Dat maken de verhalen helder. Niet alleen door de delen over de mooie IBA projecten of onze verbinding met die projecten (filmpjes) maar ook het delen met elkaar op mensniveau, in de wijk. Waarom denken en doen we zoals we doen. Wat raakt ons? Wat heeft het leven ons geleerd? Welke boodschappen hebben we meegekregen van thuis uit? Voelden we schaamte/ schuld, opwinding? Zijn we zaken anders gaan doen dan geleerd? Waarom wonen we waar we wonen? En gaan we om met wie we omgaan? Werken we (niet). Voelen we verbinding? Wat drijft ons? Worden we gelukkig van? Welke betekenis heeft de wijk? Wat zouden we willen of wensen? Of vooral willen behouden? Voor onszelf, de ander, de wijk? uitgaande van onze eigen ervaring?

  Oftewel, hoe mooi als we de mens uit de wijk verbinden door het delen van onze levenseraringen en door het persoonlijke verhaal, het verhaal van de wijk en de gewenste toekomst van de wijk te laten ontstaan? En bij verhalen van mensen van diverse wijken, ontstaat vanzelf het verhaal van de stad en regio.

  Opzet
  Wat bindt nu meer dan samen actief naar iets toewerken? Samen toewerken naar een gezamenlijke verhalenbijeenkomst, groots opgezet: Wie durft in de schijnwerpers te staan? Zijn/haar kwetsbare krachtige verhaal te delen? Wie kent wie? Wie wil meedoen en meehelpen? In welke vorm dan ook. Bijv. wie wil foto’s maken? Filmen? Helpen met vloggen vooraf en tijdens de bijeenkomsten. Helpen met scouten? Helpen met de communicatie vooraf en tijdens. Publiciteit Etc.

  De bus van Deel Je Verhaal is een herkenningspunt onderweg. Want belangrijk: niet de uiteindelijke Deel Je Verhaal bijeenkomst maar juist ook het proces ernaar toe, het gezamenlijk opzetten van, verbindt, ontdekt en inspireert, laat de kwetsbaarheid en kracht en kunde van de mens en wijk zien en  verheldert de kansen voor de toekomst.

  Het verhaal hoort bij alle projecten. Startend bij het slot Schaesberg als podium voor de verhalen van de wijk Schaesbergerveld.

  De kosten zijn een inschatting voor de kostendekking van de procesbegeleiding van dit maatschappelijke project en pr/communicatie en marketing per wijk. De opzet is gericht op samen sterk en kundig!

  Dutch Mountain Archery 3D Handboogschieten

 • Aanvrager: Paul van Goor
 • Status: Aanvraag ontvangen
 • Benodigd bedrag: €5500
 • Startdatum: 01/08/2018
 • Dutch Mountain Archery 3D Handboogschieten

   Dutch Mountain Archery project –  Creatie voor een 3D Handboogfaciliteit in Parkstad

  Een steeds populairder wordend fenomeen in de handboogsport. Anders dan bij het schieten op een doelkaart, wordt er bij het 3-D schieten een natuurlijke omgeving gecreëerd waar de schutters op bepaalde realistische doelen, in de vorm van een natuurgetrouw schuim dier moeten schieten.

  Zo kunnen erbij 3-D schieten, de nepdieren op willekeurige plekken op een terrein zoals een veld of in een bos worden geplaatst.  Het is aan de handboogschutter om met veel moeite een goed gericht schot af te vuren met zijn pijl en boog.Het 3D schieten, ontleent zijn naam van de driedimensionale dieren, welke als doel gebruikt worden om op te schieten. Deze doelen variëren in grootte van een klein konijntje tot een groot edelhert. De doelen worden uitgezet langs een wandel parcours. Elk doel staat anders opgesteld dan het voorgaande. De ene keer wordt er bijvoorbeeld bergafwaarts geschoten op een hert welke staat verscholen achter bosschages, de andere  keer staat men te schieten op een alligator welke aan de waterkant ligt.
  Kortom, zijn wij op zoek naar geschikte boslocaties en of terreinen in parkstad welke zich hiervoor kunnen lenen

  Dit plan draagt de naam Dutch Mountain Archery.  De naam ontleent zich aan de zogenaamde ‘Dutch Mountains’ ofwel het mooie Limburgse Heuvelland.

  Impressie:
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=Lw1mDhH2Yk8

   

  Uiteraard, ben ik altijd bereid om u extra informatie te geven in een persoonlijk gesprek.  U kunt te allen tijde met mij contact op nemen via onderstaande gegevens.
  Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

  Met vriendelijke groeten,

  Paul van Goor
  Rayonbestuurder NHB rayon4 discipline 3D
  E-mail: pavago1981@kpnmail.nl
  tel: 0627894434

   

  Verbeteren veldwegen in grensgebied ten behoeve wandelaars en fietsers

 • Aanvrager: Jo Dassen
 • Status: Aanvraag ontvangen
 • Benodigd bedrag: €10000
 • Startdatum: 19/04/2018
 • Verbeteren veldwegen in grensgebied ten behoeve wandelaars en fietsers

  De veldwegen, die tussen Nederland en Duitsland worden door wandelaars en fietsers veel gebruikt. Vooral fietsers gebruiken deze weggetjes over en weer om verkeer intensieve wegen te mijden en zo aan te sluiten op de prachtige fietsroutes die in beide landen liggen.

  Helaas zijn juist de grensoverschrijdende veldwegen ruwe tractorpaden met veel stenen en kuilen en derhalve minder aantrekkelijk om te gebruiken. Oudere fietsers of kinderen kunnen ten val komen.

  Voorstel IBA-PARKSTAD burgerinitiatief: Laat deze weggetjes op een eenvoudige wijze verharden maar wel op een wijze dat er geen sluiproutes ontstaan en het landbouwverkeer niet wordt gehinderd.

  Ik ben ervan overtuigd dat dit idee door velen in Parkstad, maar ook door velen in de omliggende Duitse dorpen, wordt toegejuicht. De kosten kan ik niet bepalen, maar lijken me niet hoog. Mijn opgegeven bedrag is dan ook een niet onderbouwd gegeven.

  Akerweg lengte 312 meter
  Heihof lengte 445 meter
  Padweg lengte 325 meter

  Als voorbeeld heb ik van een drietal locaties foto’s rondom Waubach en Rimburg bijgevoegd. Wellicht zijn er meer locaties.

  Met vriendelijke groeten,
  Jo Dassen

  laat je sporen achter van de via Belgica

 • Aanvrager: Joep van Wijk
 • Status: In behandeling
 • Benodigd bedrag: €2350
 • Startdatum: 30/04/2018
 • laat je sporen achter van de via Belgica

  Inleiding

  In 2015 fietsten wij, zeven betrokken ambtenaren van de gemeente Heerlen, 1.000 kilometer door Nederland om uiteindelijk meer dan € 40.000 op te halen voor Serious Request in Heerlen.

  Van 22 mei t/m 25 mei 2018 stappen we weer op de fiets. We fietsen in vier dagen van Boulogne-sur-Mer naar Heerlen langs en over de Romeinse weg Via Belgica. Ons doel is op een sportieve manier aandacht te vragen voor het Romeinse verleden van Heerlen en de ambities van Heerlen met het Romeins Kwartier.

  Onderweg doen we verschillende ‘Romeinse zustersteden’ langs de Via Belgica aan zoals Boulogne-sur-Mer, Arras, Bavay, Tongeren en Maastricht. Musea en/of stadsbesturen willen wij informeren en waar mogelijk betrekken bij het zichtbaar en beleefbaar maken van ons gemeenschappelijke Romeinse erfgoed.

  Om zoveel mogelijk publiciteit te genereren, hebben we ons inmiddels verzekerd van medewerking van een groot aantal partijen. Thermenmuseum, ViaStory (projectleiding Via Belgica-project), communicatiebureau Mana, Heerlen Fietst en de afdeling communicatie van de gemeente Heerlen zullen helpen onze tocht via verschillende mediakanalen de nodige aandacht te geven. Op 25 mei zal een grotere groep fietsers het laatste stuk met ons mee fietsen van Tongeren naar Heerlen. Samen met onder meer de organisatie van Limburgs Mooiste, die de dag er na op 26 mei wordt gereden, organiseren we een publicitair moment rond onze aankomst in Heerlen waarbij het Romeins kwartier centraal zal staan.

  Wij fietsen in speciaal voor deze tocht ontworpen Romeinse wieleroutfit, getooid met Coriovalhelm. We fietsen met zes man en één collega bestuurt de bus met spullen voor onderweg en vervoer naar Frankrijk.

  We rijden in eigen tijd en op eigen kosten (overnachtingen, eten en drinken), maar willen de gemeente Heerlen vragen ons met een idee te ondersteunen

  1. Een bijdrage van € 2.350,– voor de kosten die wij gaan maken voor het achterlaten van onze sporen middels een straatanker waarin de Via Belgica staat , we willen deze nop overal achterlaten in Frankrijk, België, Nederland en dus Parkstad bij onze zustersteden. We willen de te bezoeken steden/musea naast ons bidbook Urban Heritage ook iets aan kunnen bieden dat typisch is voor Heerlen en past bij het thema Romeins.

  we willen de straatankers in oplage van 30 stuks laten maken in een hoge kwaliteit die ook een uniforme uitstraling heeft. Iba kan natuurlijk mee bepalen wat logische plekken zijn. groeten Joep van Wijk

  Urban up! een muzikale reis door Parkstad

 • Aanvrager: Popkoor Thirdwing
 • Status: In behandeling
 • Benodigd bedrag: €2500
 • Startdatum: 16/06/2018
 • Urban up! een muzikale reis door Parkstad

  Urban up, een muzikale reis door Parkstad

  “Een zinderende beleving” waarin verhaal, zang, dans en projectie je meenemen door de urbanisatie van Parkstad. Een voorstelling ontstaan door een samenwerking van Popkoor Thirdwing uit Heerlen o.l.v. Mischa Hendriks en Schunck Muziek en Dans o.l.v Gwen Moust van Genderen. Door deze samenwerking komen ook de leerlingen van de muziekschool Schunck ruim aan bod, instrumentaal en met dans. Je hoort Popkoor Thirdwing met toepasselijke popliedjes, maar ook liedjes in het Limburgs dialect gezongen door Paul van Loo, zie je Gerardo Solo een jongleur die de “Parkstad ballen” goed in de lucht houdt en laat rollen waar ze moeten rollen. Dat alles om de muziekcultuur en de talentontwikkeling van de bewoners in Parkstad op een
  hoger plan te brengen en samenwerking te bevorderen.. Kortom voor bewoners door bewoners.
  Er wordt een verhaal vertelt, getoond met lichtbeelden en bezongen dat aansluit op de 4 Urban thema’s, Urban heritage, Urban Culture, Urban experience en Urban living. Aan bod komen oa. de economische ontwikkeling, het verleden met de val van de Lange Jan, de magische transformatie van Parkstad, het Maankwartier, de murals, de aansluiting van Heerlen op de route
  naar Santiago de Compostela. Kortom Fabulous Singing, Fantastic Dance Moves and many more. Na dit spektakel kun je er niet meer omheen, je voelt weer de liefde voor je eigen Parkstad.

  De eerste 2 uitvoeringen zijn gepland op 16 en 17 juni 2018 in het Cultuurhuis Heerlen en een uitbreiding naar andere datums is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Informatie over Popkoor Thirdwing vindt U op www.thirdwing.nl
  Tickets € 10,- te bestellen via www.cultuurhuisheerlen.nl

  NiemandMeandert Nooit

 • Aanvrager: Merlijn Huntjens
 • Status: In behandeling
 • Benodigd bedrag: €3954
 • Startdatum: 07/05/2018
 • NiemandMeandert Nooit

  Op 9 maart 2018 overleed een Heerlense icoon. Stadsdichter Harrie Sevriens wàs Heerlen: ruw, rauw en vooral pretentieloos levensgenieter. Nog in de nacht van zijn overlijden trokken Heerlense straatkunstenaars het centrum in om Harrie op eigen wijze te vereeuwigen.

  SCHUNCK plaatste een gedicht op haar gevel en er is tevens een traditionele plaquette in aantocht. Een goede start om Harrie een (tijdelijke) plek in ons centrum te geven. Wij hebben echter iets anders in gedachten.

  Wij willen Heerlen haar eerste interactieve poëzie-mural geven. Een mural die de verbinding tussen Harrie Sevriens en onze stad interactief zichtbaar en beleefbaar maakt.

  Helemaal voor iedereen die tot in de late uurtjes ons centrum bezoekt en naar huis ‘meandert’. Zo krijgt Harrie een eigen plek in het centrum die helemaal bij hem past.

  Stadsdichter Merlijn Huntjens schreef na het overlijden van Harrie een bijzonder gedicht. Het vertelt ons over zijn voorganger en over onze stad en hoe deze zo intrinsiek verbonden zijn met elkaar.

  ‘Niemand meandert nooit’, schreef Merlijn over Harrie en Heerlen. Raak, met veel publieke bijval tot gevolg. Lezers herkenden niet alleen Harrie maar ook de houding die onze stad kenmerkt. Beide generaties stadsdichter kenden elkaar en hadden een vriendschappelijke, scherpzinnige rivaliteit die zich zo nu en dan op hilarische wijze uitte.

  Enne Harrie? Wat vond je van het gedicht?

  Je bent gewoon een dief.

  We hebben gesprekken gevoerd met verschillende partijen. Met Leo Noy van ‘Stichting de Vijf Pleintjes’ hebben we verschillende locaties bekeken. Als hoofdlocatie hebben we de Plaarstraat voor ogen, omdat deze wat karakter en functie betreft precies past bij de inhoud van het gedicht en bij Harrie. Zijn verbinding met het Heerlense uitgaansleven is immers onmiskenbaar.

  Daarnaast ligt er een ambitie vanuit verschillende partijen om dit gedeelte van het centrum verder te ontwikkelen en een aantrekkelijke verbinding te laten ontstaan met de andere pleintjes en uitgaansgelegenheden.

  Ook zijn Weller Woningcorporatie en verschillende aangelegen ondernemers geïnteresseerd. We denken dan ook aan een uitvoer die deze verschillende partijen zal verbinden rond één centraal doel: het vestigen van een herinnering aan Harrie, een monument aan de stad Heerlen en een verbetering van de leefbaarheid in dit bijzondere gedeelte van het centrum. Allemaal tegelijk.

  Voor de uitvoer van het project hebben wij ons gericht op een kunstvorm die zowel bij de oud-stadsdichter als bij onze stad past: stencil-art/graffiti. Er zijn tot nu toe slechts beeldende werken in het centrum, nog geen literaire. Kunstenaar en muralist Lars Ickenroth is bereid gevonden dit project te ondersteunen. Zo wordt niet alleen de eerste poëzie-mural in ons centrum een feit, maar zullen de bewoners van onze stad ook op inspirerende wijze herinnerd worden aan één van onze meest markante inwoners.

  Gezamelijke Droom

 • Aanvrager: Bjorn Lamers
 • Status: Door
 • Benodigd bedrag: €4500
 • Startdatum: 01/06/2018
 • Gezamelijke Droom

  IBA Parkstad.

  Beste heer, mevrouw,

  Deze mail ontvangt u van bewoners aan de Zandstraat te Hoensbroek. Betreft braakliggende terrein van het oude “Broekland College” te Hoensbroek.
  Als buurt willen wij ons samenpakken om het terrein op te knappen dat ongeveer al 10 jaar braak ligt.
  Voor zover bekend zijn er geen concrete plannen bij de gemeente voor dit grondgebied.

  We hebben ideeën te over voor dit gebied, en zouden graag met behulp van IBA Parkstad, de Gemeente Heerlen dit verder uitwerken in mogelijkheden. Ook hebben wij contact gehad met L’Ortye, ook deze is bereid om mee te helpen vanuit de zijlijn.

  We hebben als buurt een aanvraag gedaan bij de Gemeente Heerlen, Betreft (Buurtdeals)

  Misschien dat de gemeente ook nog bereid is voor een stukje budget vrij te maken.

  De gemeente heeft aangegeven wat de knelpunten zijn vanuit hun kant, verder loopt deze aanvraag nog.

  Misschien dat IBA Parkstad ons idee kan ondersteunen, zodat dit terrein voor zowel de Buurt als voor de omgeving ook onderhouden kan/zal worden.

  We horen graag van u wat er mogelijk is en hoe we onze “gezamenlijke droom” als buurtbewoners kunnen realiseren.
  De bewoners van de Zandstraat te Hoensbroek.

  Ransdaal Voor Elkaar

 • Aanvrager: Coöperatie Ransdaal Voor Elkaar
 • Status: In behandeling
 • Benodigd bedrag: €6000
 • Startdatum: 21/05/2018
 • Ransdaal Voor Elkaar

  Ons project is een aanvulling op de toeristische positionering van ‘Oerland van Kalk’ : economische ontwikkeling van het gebied op basis van een duurzame locatie voor bezinning en inspiratie. Wij stellen voor om eveneens aandacht te geven aan het perspectief van de inwoners die in het gebied prettig willen leven en bewegen en daarmee bijdragen aan de vorm en toekomst van dit landelijke gebied. De (monumentale) carréboerderijen vormen belangrijke ruimtelijke elementen. Momenteel worden die echter met leegstand bedreigd.

  Ransdaal als living lab

  Wij willen aan de hand van concrete vraagstukken die in het dorp zijn geïdentificeerd, al werkend onderzoeken hoe de inwoners zelfstandig kunnen bijdragen aan oplossingen voor een kleinere gemeenschap in een krimpende, vergrijzende regio. Dit willen wij doen door gezamenlijk een aanpak te ontwikkelen die past bij Ransdaal en aansluit bij het thema bezinning en inspiratie.

  Het gaat daarbij om een combinatie van elementen:

  • Goed gevoel: betekenisvol, enthousiast
  • Organisch ontwikkelen
  • Ontmoeting en netwerkvorming
  • Overkoepelende visie: ‘het is goed leven in Ransdaal’
  • Onderzoek (door het benutten van kennis, ervaring en netwerk van de huidige bewoners)

  Wij werken zo aan:

  • Transformatie van de aanwezige carréboerderijen door functies te identificeren die passen bij de samenleving van de toekomst en die haalbaar en realiseerbaar zijn.
  • Positieve gezondheid van inwoners door het leggen van verbindingen tussen generaties, autochtone en nieuwe inwoners, gezonde en minder gezonde mensen, etc.
  • Vernieuwende samenwerkingsvormen door het betrekken van relevante partijen: Andere initiatieven in Ransdaal, coöperatie Oerland van Kalk, gemeente Voerendaal, Woningstichting Voerendaal, IBA, Parkstad Limburg, Provincie Limburg, Vereniging Kleine Kernen (Ben van Essen), Rabo-bank, Oranjefonds, Gemeente Peel & Maas (geert Schmitz), bisdom, Innovo…. (* onderstreping: partijen waarmee wij al enige vorm van contact onderhouden).
  • Werkvormen waarmee inwoners ideeën genereren die kunnen worden voorbereid voor uitvoering.

  Ook een idee aandragen

  © IBA Parkstad