Laurastraat Leefstraat

Gemeente: Kerkrade
Wat: Laurastraat Leefstraat
Indiener: Pierre Jongen
Bijdrage IBA Parkstad: Advies

Veiligheid speelt een cruciale rol in de wijkbeleving van mensen. Helaas was de veiligheid van de Laurastraat in Eygelshoven er vroeger slecht aan toe. Er vonden regelmatig ernstige ongelukken plaats en dus was het tijd én noodzaak om hier verandering in te brengen. “Bewoners hebben zich maar liefst 18 jaar lang ingezet om het straatbeeld te verbeteren. Dit heeft erin geresulteerd dat de straat en de complete wijk zijn opgeknapt”, aldus Pierre Jongen, indiener van het project Laurastraat Leefstraat. “Als kers op de taart hebben we het kunstwerk ‘De Vottekletsjer’ laten plaatsen. Deze staat nu te pronken op de rotonde.”

Het idee van het kunstwerk werd door Pierre ingediend bij Bewoners Maken Parkstad. Het is een typisch voorbeeld van ‘voor de wijk, door de wijk’. “Kinderen van de basisschool hebben veel projecten gevoerd in lijn met het beeld. De lokale harmonie heeft gespeeld bij de onthulling in 2018 en de carnavalsvereniging heeft er zelfs een carnavalsspeldje van gemaakt”, vertelt Pierre. Naast het enorme grote draagvlak vanuit de samenleving was ook de inhoudelijke rol van IBA Parkstad belangrijk in deze. “Dankzij Bart Temme heb ik een stortvloed aan ideeën gekregen om het kunstwerk te realiseren. Hij heeft ons echt op weg geholpen, geënthousiasmeerd en bood een luisterend oor wanneer dat mogelijk was.”

Pierre hoopte dat het kunstwerk zou dienen als kroon op het harde werk, de jarenlange inzet van de burgers en als initiatief om mensen bij elkaar te brengen. En dat is succesvol gebleken, want het kunstwerk zorgt vaak voor sociale cohesie binnen Eygelshoven. “Het beeld brengt mensen letterlijk bij elkaar. Rondom het kunstwerk worden regelmatig activiteiten georganiseerd door inwoners, kinderen van de basisschool en verenigingen. Het is echt een symbool geworden voor de samenleving”, vertelt Pierre. Gelukkig mocht IBA Parkstad ook haar steentje bijdragen aan dit initiatief. Samen maken we Parkstad!