Verbeteren veldwegen grensgebied

Gemeente: Landgraaf
Wat: Verbeteren Veldwegen Grensgebied
Indiener: Jo Dassen
Bijdrage IBA Parkstad: Advies

Het grensgebied in Landgraaf kent een rijke natuur en zowel in Duitsland als in Nederland zijn er prachtige fietsroutes die ons dwars door velden en bossen leiden. Drie grensoverschrijdende veldwegen kunnen de fiets- en wandelroutes van beide landen verbinden. Helaas zijn de grensveldwegen nooit gedegen aangelegd.  “Het was één grote modderpoel als het regende. Onverantwoord en jammer, want achter deze veldwegen schuilen schitterende recreatieve fietspaden”, aldus Jo Dassen, indiener van het project Verbeteren Veldwegen Grensgebied Landgraaf. “Door het verharden van deze veldwegen kunnen recreanten meer genieten van het gebied, wordt de regio voor een stuk veiliger en voorkomen we hinder voor landbouwverkeer.”

Jo heeft dit idee in 2018 ingediend bij Bewoners Maken Parkstad, en dat heeft heel wat bedrijvigheid teweeggebracht. “Als bewoner sta je normaalgesproken buiten de politiek en gemeente. Dankzij de hulp van IBA Parkstad heb ik echter handvaten gekregen om een relevant netwerk binnen de gemeente te creëren. IBA is van origine een Duits project en daarom raakte dit initiatief ook de mensen in Duitsland.” Een waardevol middel om legitieme veranderingen te verwezenlijken dus. Maar naast de hulp van IBA Parkstad was ook het draagvlak vanuit de maatschappij van belang. “Ik ben op zoek gegaan naar een achterban van mensen die belang hadden bij het verharden van de veldwegen. Zoals de gemeentes, sportverenigingen en mensen die zich betrokken voelen bij de omgeving. Samen hebben we ten slotte meer impact dan alleen.”

Het initiatief werd vrij snel opgepikt door de gemeente Landgraaf. Inmiddels is de eerste veldweg (Akerweg naar Duitsland) volledig verhard en hebben er dagelijks vele fietsers en wandelaars plezier van deze vernieuwing. “Ik hoop in de toekomst ook ervoor te kunnen zorgen dat de andere twee veldwegen worden aangepakt. Daarover ben ik regelmatig in contact met de betrokken partijen”, aldus Jo Dassen. Hoe dan ook, dit initiatief biedt een verrijking voor de recreanten in het gebied. Samen maken we Parkstad!