Bewoners maken Parkstad verhalen

Niemand kent Parkstad beter dan de inwoners zelf. Zij weten wat er leeft en speelt binnen een buurt, regio of gemeente. Bovendien weten zij welke ideeën er zijn om een wijk tot leven te brengen. Bijvoorbeeld door inwoners bij elkaar te brengen, de omgeving mooier te maken of de buurt op een andere manier ten goede te laten komen. Deze ideeën worden ontzettend gewaardeerd door IBA Parkstad, want alleen samen maken we regio Parkstad beter!

Goede ideeën vragen om ondersteuning. Daarom heeft IBA Parkstad het concept ‘Bewoners Maken Parkstad’ in het leven geroepen. Een initiatief dat financiële steun biedt bij het realiseren van projecten in en van de buurt.

De afgelopen jaren heeft IBA Parkstad al heel wat bewonersinitiatieven tot leven mogen brengen middels een financiële bijdrage. Op deze pagina staan een aantal succesverhalen uit de praktijk. Zo hopen we jou te inspireren en te motiveren om ook jouw idee in te dienen!