Komende week (10 mei 2021) worden de werkzaamheden aan het tracé van de Leisure Lane ter hoogte van Beekdaelen hervat. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken. Gedurende die tijd is het fietspad en ruiterpad tussen Kathagen en de Stationsstraat in Schinnen (gedeeltelijk) afgesloten. Naast het asfalteren van het fietspad wordt ook het ruiterpad aangepakt. De bermen worden schoongemaakt en ingezaaid met een zaadmengsel speciaal voor bermen. Naar verwachting wordt dit gedeelte van de Leisure Lane medio juni (week 25) opgeleverd. In het najaar wordt gestart met de aanplant van nieuwe bomen.

X