De werkzaamheden aan de St. Servatiuskerk in Vaesrade zijn onlangs van start gegaan. Hierbij is een plan gemaakt om het gebruik van het huidige kerkgebouw op te splitsen in een kerkgedeelte en een gemeenschapsruimte.

De twee ruimtes zullen volledig van elkaar gescheiden zijn en beide een eigen ingang hebben. Behalve dat op deze manier een kerkgedeelte kan blijven bestaan, ontstaat er tevens weer een ontmoetingsruimte voor verenigingen en inwoners. De gemeente Beekdaelen heeft voor dit plan gekozen na te hebben bekeken of er via een samenwerking een win-winsituatie kon ontstaan, aangezien het steeds moeilijker wordt het kerkgebouw exploitabel te houden.

Verschillende partijen helpen financieel mee om de gedeeltelijke herbestemming van de kerk mogelijk te maken: Gemeente Beekdaelen, Provincie Limburg, IBA Parkstad, Bisdom Roermond, Stichting ’t Pomphuiske, Stichting dorpshuis Vaesrade, KNHM Foundation en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

Het officiële startsein werd gegeven door de onthulling van het projectbord bij de St. Servatiuskerk. Vanwege de coronamaatregelen gebeurde dit in een klein, select gezelschap.

X