Vacature

Algemeen directeur IBA Parkstad BV, afrondingsfase (parttime, 0,3 fte)

Het concept IBA (Internationale Bau Ausstellung) is meer dan honderd jaar geleden in Duitsland ontstaan. Wat begon als een tentoonstelling voor de moderne bouw, ontwikkelde zich tot een succesvolle formule die in een regio of stad een krachtige impuls geeft aan economie, ruimte én samenleving. Om uitvoering te geven aan de realisatie van een in 2013 overeengekomen IBA in Parkstad is in 2014 is IBA Parkstad BV opgericht, met de Provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Beekdaelen, Voerendaal en Simpelveld als aandeelhouders.

Parkstad past tot 31 december 2022 de IBA-methode toe. In de afgelopen jaren zijn vernieuwende ideeën opgehaald uit de regio en daarbuiten. Deze opbrengst vormde de basis voor het IBA-uitvoeringsprogramma van 50 projecten. IBA heeft waarde toegevoegd aan deze projecten, zowel inhoudelijk als financieel. Met als doel: projecten op een hoog kwalitatief niveau te brengen met als doel de regio te versterken. Bureau IBA Parkstad begeleidt, verbindt en zwengelt projecten aan en controleert of het afgesproken hoger kwaliteitsniveau wordt gerealiseerd. In het Expojaar (27 augustus 2021 – 4 september 2022) zijn de projecten getoond als voorbeeld van vernieuwing en wordt de impact van de projecten op de leefomgeving inzichtelijk gemaakt.

Na het expojaar komt IBA Parkstad in een andere fase waarin de nog lopende projecten op een financieel en kwalitatief inhoudelijke correcte wijze moeten worden afgerond en vastgesteld. Daarnaast dienen de leerervaringen en archieven van IBA op een goede manier in de regio geborgd en ondergebracht te worden. Zodra alle contractuele en administratieve verplichtingen zijn afgedaan, zal een besluit tot ontbinding van de BV worden genomen, waarna liquidatie plaats zal vinden. De verwachting is dat de verplichtingen eind 2025 zijn vervuld en dat liquidatie plaats zal vinden in de eerste helft van 2026.

De huidige directeur heeft te kennen gegeven dat zij haar functie per 1 oktober 2022 beschikbaar stelt. Dat betekent dat IBA Parkstad met ingang van 1 oktober 2022 op zoek is naar een nieuwe

Algemeen directeur (parttime 12 uur per week)

De Algemeen directeur van IBA Parkstad B.V. is enig statutair directeur van de vennootschap en dientengevolge bevoegd de vennootschap extern te binden en in en buiten rechte te vertegenwoordigen

De nieuwe directeur is:

 • Een zakelijk, nauwkeurig en resultaatgericht leider die zowel oog heeft voor de belangen van de lopende projecten en de kwaliteit daarvan als voor de belangen van de aandeelhouders van IBA, die gebaat zijn bij een voortvarende, correcte en budget neutrale afwikkeling van alle nog lopende projecten;
 • Een ondernemende persoon, manager van teams en processen: leidinggevend aan het bureau, sturen van de IBA-processen;
 • Een persoon met politiek-bestuurlijke sensitiviteit, affiniteit met overheid, gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en verantwoordingsprocessen;
 • Besluitvaardig en heeft een stevige persoonlijkheid die op de juiste momenten gemotiveerd beslissingen weet te nemen;
 • Daadkrachtig

De specifieke werkzaamheden van de nieuwe directeur hebben betrekking op:

Alle uitvoerende handelingen waaronder zeker doch niet uitsluitend:

 • Het monitoren, controleren en afwikkelen van subsidiebeschikkingen;
 • Het begeleiden van het project Leisurelane vanuit de kaders van IBA;
 • Het begeleiden en monitoren van het lichtkunstwerk op de Wilhelminaberg tot uiterlijk één jaar na ingebruikname;
 • Het tijdig voorbereiden van de AvA conform statuten en aandeelhoudersovereenkomst;
 • Het tijdig (doen) produceren en aanleveren van de AvA-stukken ten behoeve van besluitvorming;
 • Het onderhouden van de relatie met de AvA en de voorzitter;
 • Het aansturen van een slank en efficiënt IBA-bureau;
 • Het zorgdragen voor inhuur derden inkopen van diensten en producten ten behoeve
 • van de uitvoering van IBA Parkstad;
 • Vertegenwoordigen van IBA Parkstad tijdens voorkomende bijeenkomsten, conferenties en seminars;
 • Het begeleiden van de vereffening van de IBA Parkstad BV;
 • Het in het belang van IBA en haar aandeelhouders efficiënt en correct afhandelen en vaststellen van alle nog lopende projectsubsidies;
 • Het verzorgen van een goede communicatiestrategie en uitvoering daarvan ten aanzien van de nog lopende IBA-projecten tot aan de ontmanteling van de BV.

Wij vragen

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ruime ervaring hebben met het monitoren, beheren en afwikkelen van meerjarige
  projecten en programma’s;
 • Aantoonbare kennis en ervaring te hebben van/met het subsidie instrumentarium van
  overheden en de procedurele vaststelling van dergelijke subsidies;
 • Visie op kwaliteit in de context van Parkstad;
 • Bekend zijn met (alle aspecten van) Gemeenschappelijke Regelingen en Vennootschappen;
 • Aantoonbare ervaring met werken in complexe politiek-bestuurlijke krachtenvelden;
 • Leidinggevende ervaring met aantoonbare eindverantwoordelijkheid;
 • Uitstekende bedrijfskundige kennis en ervaring met de inrichting en aansturing van een professionele organisatie;
 • Generalistische kennis van gebiedsontwikkeling (planeconomie) en aantoonbare ervaring met innovatieve transformatieprojecten;
 • Aantoonbaar sterk (inter)nationaal netwerk in de voor de IBA Parkstad relevante partijen.

Wij bieden

Een parttime baan (0,3 fte) voor een periode tot en met de liquidatie van de IBA BV (naar schatting medio 2026) met een salarisindicatie van naar rato maximaal schaal 16 op basis van een fulltime aanstelling van de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden.

Interesse?

Dan zien we jouw sollicitatie graag vóór maandag 1 augustus 2022 tegemoet. Je kunt je motivatiebrief en curriculum vitae mailen naar
wilma.hermsen@iba-parkstad.nl, onder vermelding van ‘Vacature algemeen directeur’.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wilma Hermsen, via bovenstaand e-mailadres of telefonisch via +31 45 44 00 201.

X