Persbericht

IBA Lauradorp: bestuurders geven startschot voor renovatie woning

Op 15 september 2021 geven wethouder Bart Smeets van gemeente Landgraaf, HEEMwonen-bestuurder Liesbeth van Beek en Mathea Severeijns, algemeen directeur IBA Parkstad, het startschot voor het IBA-project Lauradorp. Aansluitend gaat HEEMwonen in oktober van start met de verduurzaming van het pand aan de Hovenstraat 14. De modelwoning wordt gerenoveerd als pilot voor de verduurzaming van particuliere woningen. BAM Wonen en PVM voeren de renovatie uit. 

IBA-project Lauradorp

De woning is door HEEMwonen met hulp van gemeente Landgraaf en een bijdrage van IBA Parkstad aangekocht als modelwoning voor toekomstbestendige renovatie van particuliere woningen. Na renovatie wordt de woning gedurende 2 jaar beschikbaar gesteld als voorbeeldwoning, waar particulieren in de praktijk kunnen zien hoe en met welke middelen energiebesparingen te behalen zijn. Particuliere eigenaren kunnen straks aan de hand van de menukaart aflezen welke maatregel welk effect heeft en wat de kosten zijn die daarmee samenhangen.

Het project IBA Lauradorp is opgezet naar aanleiding van de open oproep van IBA in 2014. Destijds heeft de buurtgemeenschap Lauradorp een plan ingediend om het bestaande stads- en dorpsgezicht Lauradorp te ontwikkelen tot een duurzame wijk die energiezuinig, levensloopbestendig en toekomstbestendig is. 

De missie van IBA Lauradorp

“De missie van het project in het experimenteergebied Lauradorp is het aanjagen en versnellen van de  verduurzaming  van  de particuliere woningvoorraad  en  woonwijken, met als speerpunten energiezuinigheid, energieneutraliteit, het duurzaam opwekken van energie en levensloopbestendig wonen. Als woningcorporatie hebben we veel ervaring met die verduurzaming en we leveren graag een bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van de regio” zegt Liesbeth van Beek, bestuurder van HEEMwonen. 

Wethouder Freed Janssen (portefeuillehouder Duurzaamheid) sluit zich bij deze woorden aan: “het is goed om op deze manier aan onze inwoners, en mogelijk ook aan andere mensen in de regio, te kunnen laten zien hoe je soms met een paar eenvoudige ingrepen je woning kunt verduurzamen. Het hoeft niet altijd veel te kosten, maar je kunt er wel veel geld mee besparen.” 

Toekomstbestendig wonen in Lauradorp

Wethouder Bart Smeets (portefeuillehouder IBA en Wonen & Herstructurering) vindt het bijzonder dat zo’n mooi initiatief vanuit de bewoners geleid heeft tot dit innovatieve project: ‘het toekomstbestendig maken van een buurt waar veel particuliere (mijnwerkers)woningen staan, is moeilijk en vraagt om een andere aanpak. Deze hebben wij, samen met partner HEEMwonen, gevonden in het inrichten van deze modelwoning. Zo kunnen we letterlijk laten zien hoe het toekomstbestendig maken van een woning mogelijk is. We hopen inwoners hiermee te inspireren en zo een boost te geven aan deze buurt.’ IBA maakt het mogelijk dat ontwikkelingen in verduurzaming van de woningvoorraad onderzocht kunnen worden, die zonder deze stimulering niet mogelijk zouden zijn. 

X