Persbericht

Succesvolle Gebrookerbosmethode

Initiatieven van inwoners zorgen voor mooie plekken en buurten

Samen zorgen voor je omgeving, dat is de kern van de Gebrookerbosmethode. Bewoners kregen via deze Gebrookerbosmethode zelf de mogelijkheid om een nieuwe invulling te geven aan open, lege plekken in Heerlen Noord. Kenniscentrum Neimed onderzocht de effectiviteit van deze methode in Heerlen-Noord en toont aan dat inwoners gezamenlijk succesvol hun leefomgeving, op eigen initiatief kunnen verbeteren.

Goed voorbeeld …

Sinds 2014 zijn met de Gebrookerbosmethode 32 initiatieven gerealiseerd in Heerlen Noord. Hiervoor was 1,3 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag werd beschikbaar gesteld door een aantal samenwerkingspartners die geloofden in de waarde en impact van deze aanpak voor onze stad. Voorbeelden hiervan het Ridder Hoenpark in Hoensbroek, dierenweide Lotbroek en de Vergeten Groenten tuin bij de Soek Kringloop aan de Hoofdstraat in Hoensbroek. Het succes is te danken aan de goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Dit wordt ook in het Neimed rapport genoemd als een van de belangrijkste succesfactoren: door het initiatief bij inwoners te houden, maar wel te ondersteunen met de kennis van de contactpersoon/coach (Brooker) en het netwerk van de gemeente kunnen plannen succesvol uitgevoerd worden.

… doet goed volgen

Wethouder Adriane Keulen: “Wij leren van de lessen uit de Gebrookerbosmethode en gebruiken deze om het nog beter te doen. We zijn trots op wat we bereikt hebben, maar willen de werkwijze Gebrookerbos verankeren voor de toekomst en uitrollen over heel Heerlen. ”

Burgerparticipatie is een van de speerpunten van de gemeente Heerlen. De Gebrookerbosmethode wordt door de gemeente ook in de komende jaren ingezet in heel Heerlen om samen met de inwoners nieuwe projecten in de buurten te realiseren. Een mooi voorbeeld hiervan is “Frisse Wind” dat met zogenaamde scoutcoaches initiatieven in de buurten ondersteunt en financiert. Maar ook voor projecten en programma’s die nog gestart gaan worden, zal de burgerbetrokkenheid met de ervaringen uit de Gebrookerbosmethode actief worden opgepakt.

Heel concreet is er nog een klein bedrag van €50.000 over uit het Gebrookerbosfonds. Dit bedrag kan nog tot eind 2021 ingezet worden voor ideeën over het verbeteren van de leefomgeving in heel Heerlen. Ideeën zijn dus welkom, maar op is op!

Gebrookerbos© is een verzamelnaam van alle burgerinitiatieven die zorg dragen voor de natuurlijke, sociale en economische verduurzaming van open ruimtes in Heerlen-Noord. De gemeente Heerlen, Open Universiteit en Neimed werken ten behoeve van deze initiatieven samen onder de projectnaam Gebrookerbos. De Gebrookerbosmethode werd mede mogelijk gemaakt door subsidies van Provincie Limburg, IBA Parkstad en Interreg EMR.

Op de website van Neimed.nl staan de samenvattingen en het volledige verslag van het onderzoek dat Neimed heeft gedaan naar de Gebrookerbosmethode.

X