Subsidieregeling

Downloadbestanden IBA subsidieregeling

Het doel van deze regeling is om door middel van een financiële bijdrage IBA-projecten te stimuleren en sterker te maken. Dit draagt bij aan de transformatie van de regio Parkstad Limburg. De deelnemende gemeentes worden versterkt, wat leidt tot een structureel beter woon-, werk en leefklimaat.