PERSBERICHT

Subsidie Impulsaanpak Winkelgebieden voor
Heerlen-Centrum

1 september 2022

 

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft Heerlen-Centrum een financiële bijdrage van ruim 1,9 miljoen euro toegekend vanuit de Impulsaanpak Winkelgebieden (1 e tranche). Met de regeling Impulsaanpak Winkelgebieden ondersteunt het kabinet om winkelgebieden weer aantrekkelijk te maken voor zowel bewoners als bezoekers. Met deze regeling kan de Gemeente Heerlen delen van het winkelgebied gebiedsgericht aanpakken en compacter maken, door het kopen en slopen van de kubusgebouwen aan de Promenade II en het realiseren van een hoogwaardige, klimaatbestendige openbare ruimte.

Schinkelkwadrant-Zuid en Promenadepark

Het project waarop de gevraagde Impulsaanpak Winkelgebiedenbijdrage betrekking heeft spitst zich toe op het gebied Schinkelkwadrant-Zuid en Promenadepark. Dit ligt aan de rand van het kernwinkelgebied van Heerlen-Centrum en grenst aan het Parkstad Limburg Theater. Vele bezoekers van de binnenstad komen via dit gebied het centrum van Heerlen binnen. Jarenlang lag dit gebied er kil en leeg bij. De Gemeente heeft hier de afgelopen tijd hard gewerkt aan het ‘nieuwe’ Burgemeester van Grunsvenplein. Een groen, duurzaam plein voor het prachtige theater, met ruimte voor ontspanning, beweging en evenementen. Op dit moment is ook de uitvoering van de eerste bouwfase van Schinkelkwadrant-Zuid in volle gang. Met de Impulsaanpak Winkelgebiedenbijdrage kan de nu nog grijze Promenade II omgevormd worden tot een bredere, levendige klimaatbestendige straat met bomen, planten en water. De kubusgebouwen, en daarmee overtollige winkelruimte, worden gesloopt.

Samen maken we het centrum

Wethouder Jordy Clemens: “Door zowel de openbare ruimte en gebouwen in dit gebied, samen met onze partners, geheel en gelijktijdig aan te pakken komen we tot een vitaal en toekomstbestendig gebied waar het aangenaam is om te wonen, te ondernemen en te leven. Schinkelkwadrant-Zuid en Promenadepark zijn onderdeel van de aanpak ‘Samen maken we het centrum’, waarbij wordt ingezet op een schoner, levendiger, speelser en groener centrum. Het centrum van Heerlen is een ontmoetingsplek, woonplek, werkplek, winkelgebied en uitgaansgebied tegelijk en bovendien centrumstad voor de regio
Parkstad.” Hierbij werkt de gemeente Heerlen samen met het Ministerie van BZK, Provincie Limburg, IBA Parkstad en de Stadsregio Parkstad Limburg, die de gemeente heeft ondersteund bij de aanvraag. Samen met deze partners, én met bewoners, ondernemers, bezoekers, bedrijven, etc. maken ze de stad.

Noot voor de pers:

Britt Jamar – afdeling Communicatie, Gemeente Heerlen

Algemeen persnummer: (045) 5604070

communicatie@heerlen.nl

X