IBA Parkstad International Studios 2016

Een experimenteel samenwerkingsinitiatief

De IBA International Studio is een experimenteel samenwerkingsinitiatief tussen Europese Academies (in o.a. Nederland, België, Duitsland en Italië) ter ondersteuning van nieuwe methodologieën en tools voor ruimtelijk en stedenbouwkundig ontwerp binnen de Internationale Bauausstellung (IBA) context. Het doel is om als kennisplatform een gemeenschappelijke dialoog tot stand te brengen en de resultaten ervan onder de aandacht te brengen van de Europese Commissie voor Steden en regio’s.

Deze Europese Commissie is betrokken bij het promoten van een nieuwe stedelijke agenda voor duurzame groei en beleidsinnovatie. In het bijzonder de EU Urban Agenda, die in mei is opgesteld met de ondertekening van het Pact van Amsterdam door de Europese Nationale Ministers, en die tot doel heeft te samenwerking tussen lidstaten te bevorderen om via Europese steden groei, leefbaarheid en innovatie te stimuleren.