Stationsomgeving Simpelveld krijgt opknapbeurt

3 september 2020

De omgeving van het station in Simpelveld krijgt een facelift. Onder meer zeventig woningen aan de Schilterstraat worden gesloopt voor nieuwbouw. De provincie Limburg draagt 550.000 euro bij. Daarmee krijgt dit toekomstige toeristisch knooppunt een frissere uitstraling.

Gedeputeerde Andy Dritty en wethouder Wiel Schleijpen tekenden woensdagmiddag een gezamenlijke samenwerkingsagenda. In de Schilterstraat worden 70 woningen gesloopt, met de bedoeling om er 50 tot 55 levensloopbestendige en energiezuinige sociale huurwoningen terug te bouwen.

Koopwoningen

Van die 70 woningen zijn er 65 eigendom van de Woningstichting Simpelveld. De andere vijf zijn van particulieren. „Dat maakt dit project tot een extra uitdaging”, zegt Peter Smeets, manager vastgoed bij de Woningstichting. „We willen zo snel mogelijk met hen in gesprek om te zien hoe we hen erbij betrekken. We hopen dit jaar nog de inrichting van de straat te bepalen.”

De woningen zijn te verouderd om nog te renoveren, vinden woningstichting en gemeente. Naast de sloop en nieuwbouw wordt ook de openbare ruimte opnieuw ingericht. „Het is een verouderde straat”, vertelt wethouder Wiel Schleijpen (Wonen en Ruimtelijke kwaliteit, Burgerbelangen).

De aanpak van de Schilterstraat, die vlak bij het station van de Miljoenenlijn ligt, past in het plan om de stationsomgeving van Simpelveld op te knappen. Die omgeving wordt een knooppunt in het toeristisch-recreatief netwerk in Zuid-Limburg. Hiermee worden bestaande toeristisch recreatieve attracties en nieuwe projecten zoals de recreatieve fiets- en wandelroutes van Via Belgica, Land van Kalk, de Leisure Lane en de Kalkbaan met elkaar verbonden.

Aan het eind van dit jaar ligt er een definitief ontwerp en een kostenraming voor het totale plangebied, dat ook een project van IBA Parkstad is. Na een technische uitwerking daarvan en een aanbesteding hopen gemeente en provincie (die eigenaar is van het spooremplacement, de infra en gebouwen) uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 te kunnen starten met de werkzaamheden.

De provincie Limburg sluit op basis van het eind 2019 door Provinciale Staten vastgestelde kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) samenwerkingsagenda’s. Met het kader KLC wil de provincie bijdragen aan het versnellen van goede woningbouwplannen en aan verbetering van de woon- en leefomgeving.

Open Club Klimmen

Eerder werden er al samenwerkingsagenda’s getekend met de gemeente Voerendaal, Beesel en Venray. In Voerendaal gaat het om de Open Club Klimmen en woningbouwprojecten in Voerendaal en Klimmen.

Bron: De Limburger

X