PERSBERICHT | Ontwerpteam Open Club Klimmen

12 november 2020

Het team van ARCHITECTENZAAK B.V. gaat aan de slag met het ontwerp voor de Open Club Klimmen. Het ontwerpteam bestaat uit ARCHITECTENZAAK B.V., LODEWIJK BALJON Landschapsarchitecten, Ingenieursbureau van der Werf en Nass B.V., Huygen Installatie Adviseurs, Kragten B.V. en Lievense Milieu B.V.

Gemeente Voerendaal startte in juli dit jaar de Europese aanbesteding voor het integrale ontwerpteam Open Club Klimmen. Na de voorselectie die in augustus plaatsvond, heeft de beoordelingscommissie onder leiding van Prof. Ir. J. Coenen (IBA) en bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente, INNOVO, IBA Parkstad en een afvaardiging van de gebruikers de inschrijvingen (ontwerpvisies) beoordeeld en op basis daarvan geadviseerd de opdracht te gunnen aan het ontwerpteam van ARCHITECTENZAAK B.V.

Aan de slag

Na de definitieve gunning en ondertekening van het contract start het team van ARCHITECTENZAAK B.V. met het opstellen van een schetsontwerp en voorontwerp van het multifunctionele gebouw en het (sport)park. Deze fase loopt tot en met april 2021. Wethouder Ruud Braun: “Ik ben zeer verheugd met deze stap richting de realisatie van de Open Club Klimmen, waarin we samen met de gebruikers en met input van alle stakeholders vorm gaan geven aan de Open Club Klimmen”.

Wat is de Open Club Klimmen?

De Open Club Klimmen is ontstaan vanuit de noodzaak om een moderne voorziening voor Klimmen en omgeving te ontwikkelen. In de Open Club worden verschillende partijen gehuisvest. Zo kan iedereen blijven sporten op een prima accommodatie, kunnen de jongste burgers in Klimmen naar een moderne school en is er zorg om de hoek beschikbaar. Naast de eigen activiteiten, werken verenigingen, onderwijs, ondernemers en zorgaanbieders ook vooral gezamenlijk aan een betere toekomst. Open Club Klimmen is een plek waar alle inwoners van Klimmen –van jong tot oud- zich kunnen ontwikkelen, elkaar kunnen ontmoeten en samen sport en spel beleven.

Het is een van de IBA-projecten binnen het IBA-sleutelproject ‘Land van Kalk’ en tevens, samen met IBA sleutelproject ‘Vie – Leven in beweging’ in Kerkrade, een voorbeeldproject om de gezondheid en vitaliteit van burgers te versterken binnen de regio Parkstad.

Het project Open Club Klimmen wordt mede mogelijk gemaakt door IBA Parkstad, Provincie Limburg, Stadsregio Parkstad en INNOVO.

Foto: gemeente Voerendaal
Het team dat de Open Club Klimmen gaat realiseren bestaat uit (v.l.n.r.) Floris Coolen (Architectenzaak), Peter Venbruex (Kragten), Rob Henquet (Van der Werf & Nass), Mark Feron (Architectenzaak), Moniek van Leth (Lievense Milieu), Eric Frusch (Huygen Installatie adviseurs), Kim Marissen (Architectenzaak), Marie-Laure Hoedemakers (Lodewijk Baljon)
Afbeelding: gemeente Voerendaal

One Comment

X