Na een voorbereidingstijd van een kleine zes jaar zijn de definitieve plannen gepresenteerd voor de omgeving van het station van Simpelveld, de thuisbasis van de Miljoenenlijn.

De werkzaamheden beginnen in september of oktober. Voor die tijd moeten nog zaken geregeld worden als het afgeven van vergunningen en de aanbesteding. In het project werken de gemeente Simpelveld, de provincie Limburg, IBA Parkstad en de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij samen. Omwonenden verwachten ook nog mee te mogen praten, hoewel het college vindt dat de belanghebbenden in het voortraject al een behoorlijke vinger in de pap hebben gehad.

De ontwikkeling van het stationsgebied is een van de vijftien sleutelprojecten van IBA Parkstad. Er wordt sinds 2016 aan gewerkt, in de hoop meer bezoekers te trekken. De huidige omgeving kan volgens een onderzoek ‘in ruimtelijk, functioneel en kwalitatief opzicht niet de gewenste toeristisch-recreatieve functie vervullen’. De boel heeft een gedateerde uitstraling, luidt de conclusie.

Spoorpark
Een 1,7 miljoen euro kostende facelift moet zorgen voor de ommezwaai en vooral meer dagjesmensen. Bij het uit 1853 stammende station komt een spoorpark, met onder meer een verzameling antieke spoorwagons, een kleine winkel en hotel, een uitkijkpost en veel bijzonder groen. Voor het ontwerp van dat laatste tekent de gelouterde tuinarchitect Piet Oudolf, onder meer bekend van The Gardens of Remembrance in New York.

De directe omgeving van het station Simpelveld krijgt eveneens een boost. Het wegdek gaat er uit en in plaats daarvan komt een bestrating met klinkers. Bloemperken zorgen voor een vrolijke uitstraling en voetgangers krijgen alle ruimte. Sjiek en elegant, dat moet het worden. Niet onbelangrijk is dat de fietsroutes Leisure Lane en de Kalkbaan beide een halteplaats hebben bij het station.

Waslijst
Hoewel de gemeente Simpelveld benadrukt dat de plannen positief gaan uitpakken voor zowel de toeristen als de eigen inwoners, plaatst die laatste groep daar kritische kanttekeningen bij. Dat bleek deze week bij de behandeling van het project in een commissievergadering. Een inspreker namens de omwonenden sprak de vrees uit dat de tachtig geplande parkeerplaatsen niet voldoende zijn en dat daardoor overlast voor de omgeving door ontstaat. Verder hebben ze te weinig inbreng gehad. „We zijn blij dat er iets gebeurt, maar niet met de manier waarop een en ander tot stand komt.”

De inspreker vond commissielid Wiel Weijers (Samen 1) aan zijn zijde. Hij vindt dat het voorstel ‘erdoorheen gejast wordt’ in verband met 16 maart (gemeenteraadsverkiezingen, red.). „De belangen van de omwonenden zijn ondergeschikt.” Wethouder Wiel Schleijpen (Burgerbelangen Simpelveld) vindt dat onzin. „We hebben een hele waslijst aan bijeenkomsten gehad. Inspraak betekent niet ‘u vraagt, wie draaien’.”

Uit de beraadslaging van deze week blijkt dat alleen Samen 1 en het CDA kanttekeningen zetten bij het project. Een ruime meerderheid is vóór.

Bron: De Limburger (Marcel de Veen)
Foto: gemeente Simpelveld

X