Maandag 7 februari start SCHUNCK met de inrichting van de daktuin op het bovenste parkeerdek van Q-Park Putgraaf. Onder het motto Op je dak! wordt hier in de zomer van 2022 het Heerlen Rooftop Festival georganiseerd, waarbij het grijze parkeerdek tijdelijk tot een kleinschalige urban farming tuin wordt getransformeerd.

In de daktuin spelen geur, kleur en smaak een belangrijke rol. Verschillende kruiden, groenten en eetbare bloemen prikkelen de zintuigen van de bezoekers op deze aangename ontmoetings- en recreatieplek. De tuin is opgedeeld in groene kamers die biodiversiteit stimuleren en natuur de stad in brengen. Het architectencollectief SELVATICO, één van de winnaars van de ideeënprijsvraag van SCHUNCK (2019), heeft het ontwerp gemaakt.

Samen met vrijwilligers, buurtverenigingen en De Moestuinman uit Heerlen wordt de tuin in etappes ingericht. In de eerste etappe wordt vooral getimmerd, vervolgens volgt de beplanting in twee rondes. Zo krijgt de tuin langzaam vorm. De uiteindelijke opening van de daktuin en daarmee de start van het festival vindt medio juni plaats. Het evenement gaat gepaard met een kleinschalig cultureel programma.

Over het Heerlen Rooftop project
Het Heerlen Rooftop project is niet alleen een leuke tijdelijke daktuin. Het is ontstaan om mensen bewust te maken van het potentieel van daken: de onbenutte resources in de stad. Heerlen blijkt in de zomer één van de drie warmste steden van Nederland te zijn. De stad staat dus voor grote duurzame uitdagingen, zoals verbetering van de leefomgeving en de biodiversiteit, vermindering van de CO2-uitstoot en het aanboren van nieuwe energiebronnen.

De hittestress wordt met name veroorzaakt door het vele beton waar de platte daken in Heerlen centrum debet aan zijn. Het probleem schept een uitgelezen kans voor verandering. Het dakenlandschap biedt ruimte voor experimentele en innovatieve oplossingen, zoals duurzame voedselproductie, klimaatadaptatie en nieuwe vormen van openbare ruimte. Een geïntegreerde aanpak van de grijze daken die nu de skyline van Heerlen vormen, kunnen het perspectief van de stad veranderen waardoor deze gezonder, beter leefbaar en toekomstbestendiger kan worden.

Het Heerlen Rooftop project maakt onderdeel uit van het expojaar van IBA Parkstad. IBA Parkstad stimuleert de transformatie van de regio door ingrepen in de stedelijke omgeving te ondersteunen. Het vergroenen van daken is een schoolvoorbeeld van een ingreep in de stedelijke omgeving met meerdere effecten.

Meer achtergrondinformatie over de verschillende fases van het project, de inspirerende resultaten van de internationale ideeënprijsvraag en de zomerprogrammering is te vinden op schunck.nl.

Foto: ©SELVATICO, collective of architecture, Amsterdam

Initiator & organisator
SCHUNCK

Ontwerp daktuin Putgraaf
SELVATICO, Amsterdam

Projectpartners
Q-Park
VOC-vastgoed
IBA Parkstad Limburg

Ondersteuners
De Moestuinman
Stadstuin Heerlen
Burgers uit Heerlen (regio)
Stichting Relim

X