PERSBERICHT

Ronald Wilmes nieuwe algemeen directeur IBA Parkstad

17 oktober 2022

Heerlen, 17 oktober 2022 – Ronald Wilmes wordt per 15 oktober 2022 de nieuwe directeur van IBA Parkstad.

Per 15 oktober a.s. is ir. R.A.M.C. (Ronald) Wilmes de nieuwe directeur van IBA Parkstad. Hij volgt hiermee Mathea Severeijns op, die met de beëindiging van de expo per 1 oktober jl. haar werkzaamheden voor IBA Parkstad heeft afgerond. Ronald Wilmes is bij aandeelhoudersbesluit van IBA Parkstad d.d. 14 oktober benoemd tot algemeen directeur.

De IBA heeft Parkstad sinds 2014 een krachtige impuls gegeven op het gebied van economie, ruimte en samenleving. Daartoe stimuleerde IBA uiteenlopende projecten en initiatieven. Tijdens het expojaar, dat eindigde op 4 september jl., werd de opbrengst van de IBA in Parkstad gepresenteerd. Expomanager Rene Seijben en het expoteam rondden hiermee de werkzaamheden af. De aandeelhouders van IBA Parkstad kijken positief terug op de afgelopen periode en de samenwerking met Mathea Severeijns en René Seijben.

IBA Parkstad komt nu in de afbouwfase terecht. Ronald Wilmes zal de IBA BV leiden, ondersteund door een klein IBA-team. De projecten die in realisatie zijn, c.q. nog gerealiseerd worden, zullen inhoudelijk worden begeleid. Borging van de IBA-kwaliteit staat daarbij centraal. Daarnaast wikkelt de IBA BV de subsidiebeschikkingen af. Ook wordt de IBA-nalatenschap verankerd en uitgedragen. Alle openstaande werkzaamheden van

IBA Parkstad zijn naar verwachting medio januari 2026 afgerond en worden afgesloten met ontbinding van de BV. De aandeelhouders zijn verheugd dat Ronald Wilmes deze uitdaging wil oppakken.

Ronald Wilmes heeft ervaring met complex programmamanagement, kennis van de regio, ervaring met entiteiten vergelijkbaar met de IBA BV, en ervaring om op strategisch niveau te functioneren in een politiek-bestuurlijk krachtenveld.

Ronald Wilmes vervulde in het verleden leidinggevende functies in het bedrijfsleven, o.a. in het facility management, vastgoedmanagement en nieuwbouw en renovatieprojecten. Momenteel is hij hoofd vastgoed van Universiteit Maastricht. De Ronald zal de functie van directeur IBA Parkstad combineren met zijn huidige baan. Tevens is hij lid van de Raad van Toezicht van Pergamijn, als lid van de Audit Commissie.

X