De gemeenten Brunssum en Beekdaelen werken samen in de algehele ontwikkeling van het gebied rondom het huidige Clemensdomein en het toekomstig Clemenspark. Op 27 mei 2021 tekenden wethouder Jos Timmermans van Beekdaelen en wethouder Jo Mertens van Brunssum de samenwerkingsovereenkomst hiertoe.

De beide gemeenten werken ook samen met IBA Parkstad, de Provincie Limburg, LEADER Zuid-Limburg en de Stichting Clemenspark De inrichting van het Clemenspark zelf verkeert in de ontwerpfase. Het ontwerp van de reconstructie van het openbare gebied rondom het domein is definitief en wordt op korte termijn uitgevoerd. Hiervoor ondertekenden beide wethouders onlangs een samenwerkingsovereenkomst.

Wethouder Timmermans: ”We zijn erg blij met deze mooie samenwerking. Deze samenwerkingsovereenkomst zorgt ervoor dat we samen nu eindelijk concreet met de openbare ruimte aan de slag kunnen. De plannen voor de tweede fase op het oude kloosterperceel zelf zijn fantastisch. Hier komt de oude kloosterhistorie weer tot leven en wordt prachtig ontsloten door de Beekdaelenroute.”

Ontwikkeling openbaar gebied Clemensdomein

Het Clemensdomein met het omringende voormalige kloosterterrein, is een gebied met een rijke historie. Deze historie wordt weer zichtbaar gemaakt. Zowel in het definitieve ontwerp voor het openbaar gebied, als in de plannen voor het nieuwe Clemenspark op het oude kloosterperceel.

Wethouder Jo Mertens van Brunssum: “De historie van het Clemensdomein is zo rijk, daar kun je niet omheen. Ik vind het belangrijk dat dit ook in het straatbeeld weer voelbaar wordt. Het terugbrengen van de oude historische dorpspomp in het straatbeeld bijvoorbeeld en het gebruik van authentieke, natuurlijke materialen zoals natuursteen en gebakken klinkers brengen je een beetje terug in de tijd. Een ander voorbeeld is de straatverlichting. Deze wordt vervangen door afwijkende en bij de historie passende masten en armaturen. Het doet recht aan de historische waarde van de plek, terwijl we tegelijkertijd werken aan de noodzakelijke hedendaagse verbeterpunten.”

Ook komt er aan de Merkelbeekerstraat een kunstwerk dat refereert aan de rijke geschiedenis van het gebied. Het kunstwerk krijgt de vorm van een ijzeren hekwerk waarin de contouren van het voormalige klooster en de afgebroken kloosterkerk zijn verwerkt. De inrichting van het Clemenspark wordt deels door de Stichting Clemenspark opgepakt. Daarbij wordt de stichting financieel ondersteund met  een bijdrage uit het Europese LEADER-fonds. In het park worden de contouren van de oude kloosterkerk, het klooster en de voormalige kloostertuin teruggebracht en aangevuld met een amfibieënpoel en een boomgaard met onder andere hoogstamfruitbomen. Een impressie van hoe het park eruit gaat zien is te vinden op leaderzuidlimburg.nl/clemenspark.

Verbeteren verkeersveiligheid

Bij de reconstructie van het openbare gebied wordt veel aandacht besteed aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers. Ook het voorkomen van beschadigingen aan geparkeerde auto’s en onveilige situaties in de Groeneweg maakt onderdeel uit van de plannen.

Daarnaast wordt de functionaliteit van de openbare ruimte aangepakt. Zo worden trottoirs verbreed, snelheid remmende maatregelen genomen en wateroverlast voorkomen door afkoppeling en geleiding van hemelwater. Dit schone hemelwater wordt van het vuilwaterriool afgekoppeld en naar een nieuwe buffer naast het Merkelbeeker beek geleid.

De betere verkeersveiligheid voor voetgangers en bewoners wordt bereikt door onder andere het trottoir aan de Groeneweg te verbreden. Drempels en versmalling van het wegprofiel remmen de snelheid van verkeer. Door extra dwarsparkeerplaatsen en de aanliggende grote parkeerplaats wordt straks niet meer op de weg geparkeerd

Het instellen van eenrichtingsverkeer is onderzocht, maar dat bleek eerder een nadelig effect te hebben op de verkeersveiligheid.

Planning

Strukton Civiel start nog dit voorjaar met de werkzaamheden aan het openbare gebied. De werkzaamheden op het kloosterperceel zelf worden op dit moment nog verder uitgewerkt. In het eerste kwartaal van 2022 zullen alle werkzaamheden zijn afgerond.

De totale aanpak maakt deel uit van het IBA-uitvoeringsprogramma. Na afronding van alle werkzaamheden laten alle partners het eindresultaat graag zien tijdens het Expojaar.

Wethouders Mertens (Brunssum) en Timmermans (Beekdaelen) bezegelden de samenwerking.

Foto Katja Waltmans

X