75% inwoners Parkstad Limburg kent IBA, 50% benoemt Parkstadgemeenten juist

Driekwart van de 255.000 inwoners van Parkstad Limburg is bekend met het IBA-concept en de helft kan de deelnemende gemeenten opnoemen. Dit zijn enkele bevindingen uit de burgerraadpleging, uitgevoerd in opdracht van IBA Parkstad en Stadsregio Parkstad Limburg.

Parkstad Limburg is sinds 2013 verbonden aan het concept Internationale Bau Ausstellung (IBA) dat een regio of stad een krachtige impuls geeft als het gaat om economie, ruimte en samenleving. Bij IBA Parkstad zijn alle gemeenten van Parkstad Limburg betrokken: Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld en Beekdaelen, evenals de provincie Limburg.

Parkstad Limburg

Uit de raadpleging blijkt dat de betrokken gemeenten van Parkstad Limburg niet bij alle inwoners bekend is. Een op de drie zegt van wel, maar benoemt ze vervolgens foutief of onvolledig. Met name Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal worden vergeten. Over het algemeen voelen de inwoners zich hier thuis, dat heeft vooral te maken met natuur, cultuur en recreatie. GaiaZOO fungeert samen met Snow World, Brunssummerheide en verschillende kastelen als visitekaartje voor Parkstad Limburg. Wonen en Leefbaarheid blijken de belangrijkste thema’s.

IBA Parkstad

Driekwart van de inwoners kent het IBA-concept, waarbij iets minder dan de helft weet dat Parkstad Limburg sinds 2013 hieraan is verbonden. Zij weten daarbij eveneens te benoemen dat in augustus 2021 het afsluitende expojaar van start gaat. Tijdens het expojaar worden in heel Parkstad de 50 IBA-projecten gepresenteerd en wordt het gesprek aangegaan over de toekomst van de regio.

Vervolg

Als vervolg op deze eerste raadpleging zal eind mei de 2e burgerraadpleging worden voorgelegd aan de burgers van Parkstad Limburg, met als onderwerp herkenningspunten in de regio.

De onderzoeksresultaten van de 1e burgerraadpleging kunt u bekijken op:

https://www.parkstadpanel.nl/onderzoeksresultaten

X