project 5

URBAN EXPERIENCE

Projecteigenaar: Gemeente Heerlen
Status: In voorbereiding / in uitvoering / gereed / project loopt – rol IBA afgerond
Projectpartners: Metroprop, Vue Cinemas, Filmhuis de Spiegel, Filmhuis CineSud, Dutch Mountain Film Festival

Tot het project Urban Experience (bidbook gemeente Heerlen) behoren het rijksmonument Royal en de gevels in de Saroleastraat, De Bongerd en de Promenade en de Auroraflat.

IBA heeft geadviseerd om het oude stadsdeel logisch te laten aanhaken op de nieuwbouw van het Maankwartier door een goede verbinding in de openbare ruimte. Dit wordt gerealiseerd door het opknappen/renoveren van de gevels, waartoe een gevelfonds is opgericht met een financiële bijdrage van IBA. Inmiddels zijn de eerste gevels aangepakt. Een nieuwe impuls voor de gevelaanpak wordt geleverd door Atelier Stadsrevisie o.l.v. Michel Huisman, de ontwerper van het Maankwartier.

Daarnaast is ook het project Rooftop gekoppeld aan het project gevelverbetering. Het project Rooftop beoogt een betere uitstraling van daken die op diverse plekken in het centrum zichtbaar zijn en nu een onaantrekkelijk beeld vormen. SCHUNCK is hiervoor verantwoordelijk en werkt hierin samen met onder andere gemeente Heerlen en IBA Parkstad.

Naast het Maankwartier ligt het Auroracomplex. In opdracht van  Wonen Limburg wordt in aanvulling op een verduurzaming van het Auroracomplex, het gehele wooncomplex beschilderd.

Stichting Street art voert deze opdracht om te komen tot een artistiek hoogwaardig en sociaal geëngageerd kunstproject samen uit met kunstenaarscollectief Boa Mistura.  Naast het verfraaien van het complex, heeft het project vooral tot doel om de sociale cohesie binnen deze buurt te versterken.

Belangrijk is dat het herkenbare gebouw, waar veel mensen herinneringen aan hebben, de Royal (inclusief Maxim en Rivoli) als gebouw behouden blijft voor de stad. Om het gebouw een passende, functie (terug) te geven, wordt door commerciële en culturele partijen samengewerkt met gemeente Heerlen. IBA brengt deze partijen samen en brengt kennis in. In het najaar van 2019 is een tijdelijk Filmhuis geopend.

De Royal is een monumentaal gebouw met hoge nostalgische waarde voor de stad.
Dit beeldbepalende pand wordt gerestaureerd en voorzien van een nieuwe functie, passend bij de historie van het gebouw. Daarbij zullen de aangrenzende filmzalen Maxim en Rivoli worden betrokken.

Er wordt ruimte gecreëerd voor multifunctionele activiteiten op het gebied van Beeld & Geluid en presentatie. Het filmhuis zal worden gevestigd in nieuwbouw in het complex Rivoli-Maxim. Zo kan het complex Royal zich de komende jaren ontwikkelen tot een echte filmhub, en een levendige culturele ontmoetingsplaats voor inwoners en bezoekers.

Het biedt de mogelijkheid om de culturele infrastructuur voor Heerlen en Parkstad te voltooien met een volwaardig filmtheater, en aan te haken op de ontwikkeling van nieuwe kunstvormen en talentontwikkelingstrajecten op audiovisueel vlak.

Jo Coenen heeft in afstemming met Michel Huisman en Mark Feron de stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden opgesteld, waarbij het creëren van de juiste “hoekoplossing” voor de hoek Rivoli en het voormalig hoofdkantoor van Weller werd meegenomen.

Planning uitvoering

Royal/Rivoli

  • Voorbereiding en uitvoering: tussen 2021 en 2023

Ontvang onze nieuwsbrief

    Leave a Reply