project 15

RWZI Terworm

Projecteigenaar: Gemeente Heerlen
Status: In voorbereiding
Projectpartner: Waterschapsbedrijf Limburg, Chatim B.V.

De Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Terworm is in 2015 buiten gebruik gesteld. Bij de open oproep zijn twee initiatieven ingediend die kansen tot een herontwikkeling van deze locatie zagen. IBA heeft beide initiatieven bij elkaar gebracht en samen met de gemeente Heerlen de verdere herontwikkeling van de RWZI-locatie onderzocht. Daarvoor is met de gemeente Heerlen en een groot aantal andere partners een ambitiedocument opgesteld. Centraal daarin stonden ontwikkelingen als cultuurpark, wellnesspark of voedselpark. De ontwikkelrichting voedselpark bleek het meest kansrijk te zijn. Met ondernemers is uitvoerig gesproken over de mogelijke exploitatie van (een gedeelte van) deze locatie. De haalbaarheid is onderzocht. Waterschapsbedrijf Limburg heeft het terrein eind 2017 overgedragen aan gemeente Heerlen. In het najaar van 2019 is het definitief besluit genomen dat viskweek kan worden ontwikkeld. De noodzakelijke ruimtelijke ordenings procedures zijn opgestart.

Ontvang onze nieuwsbrief

    Leave a Reply