project 14

LEISURE RING & LEISURE LANE

Projecteigenaar: Stadsregio Parkstad Limburg en Provincie Limburg
Status: In uitvoering

Daar waar de Leisure Ring er is voor het snelverkeer, is de Leisure Lane er voor het langzaam verkeer. De Leisure Lane is een attractie op zichzelf. De Leisure Lane wordt de schakel in het internationale netwerk van lange afstand fietsroutes tussen de Duitse Vennbahn en het Belgische kolenspoor. Het is een aantrekkelijk fietspad door de hele regio waarmee je het landschap en de cultuur in de regio kunt beleven. Het maakt parken binnen het stedelijke gebied toegankelijk en het verbindt stedelijke functies en de attracties in Parkstad op een vloeiende manier. IBA heeft de Leisure Lane samen met Parkstadgemeenten en Provincie Limburg ontwikkeld. IBA geeft de Leisure Lane een extra kwaliteitsimpuls door de landschappelijke waarde te vergroten. Uitgangspunten daarbij zijn biodiversiteit en aantrekkelijke beplanting. Het ontwerp is gemaakt door Piet Oudolf en Lola Landschapsarchitecten. Inmiddels worden ook de eerste mogelijkheden verkend om smart mobility op de Leisure Lane toe te passen. De bijzondere breedte van dit fietspad (4,5 meter breed) en haar uitstraling bieden hiervoor voldoende mogelijkheden.

Begin 2020 heeft de definitieve besluitvorming over de financiële kaders plaatsgevonden. In mei 2020 is een samenwerkingsovereenkomst tussen betrokken partijen getekend. Tussen mei en augustus 2020 is voor de gemeente Beekdaelen een ‘showcase’ uitgewerkt en aanbesteed. Momenteel wordt het gehele tracé uitgewerkt en vervolgens aanbesteed.

Bekijk de website van de Leisure Lane hier.

Leisure Ring

Leisure Ring en Leisure Lane maken Parkstad beter bereikbaar en beleefbaar. De economische ontwikkeling wordt zo gestimuleerd. De Buitenring Parkstad Limburg is gereed. Het vormt een flinke ingreep in de natuur, maar de bereikbaarheid in Parkstad is aanzienlijk verbeterd. Om de Buitenring ook in het kader van de Leisureontwikkelingen in de regio een functie te geven, kan deze ingezet worden als ultieme ‘bewegwijzering’ van attractie naar attractie en van Park Gravenrode naar de landelijke gemeenten binnen Parkstad. De uitdaging is om deze ‘bewegwijzering’ op een innovatieve en duurzame manier vorm te geven, zodat de Leisure Ring ontstaat. Zodanig dat iedereen die er ooit geweest is, zich herinnert hoe deze Leisure Ring uitziet. Een aantal pilots zijn inmiddels in gebruik, zoals bijvoorbeeld de verlichte vangrail op een deel van de route, de accentuering van de Roode Beek, de taludwand in Ardenner breuksteen bij de entree van Gaia Zoo en de verlichting van de houten brug over de Hamstraat in Kerkrade.

Ontvang onze nieuwsbrief

    Leave a Reply