project 44

Nul op de meter Nuth

Projecteigenaar: Wonen Limburg
Projectpartner(s): (voormalige) Gemeente Nuth

‘Nul op de meter Nuth’ maakt deel uit van een nationaal akkoord tussen overheid, aannemers en woningbouwverenigingen om bestaande woningen te verduurzamen. Het is onderdeel van het programma ‘energiebesparing’.

Wonen Limburg heeft de mogelijkheden onderzocht om met de huidige technieken woningen zo duurzaam mogelijk te maken. Om een energieneutrale woning te realiseren moeten isolatiemaatregelen worden doorgevoerd en installaties vervangen. Bewoners zijn betrokken via woonkamergesprekken.

Gebleken is dat ‘nul op de meter’ technisch haalbaar is, maar dat het veel vergt van de hele bouwketen. Vooralsnog is het realiseren van deze woningen niet haalbaar gebleken.

Ontvang onze nieuwsbrief

    Leave a Reply